profil

Językowe środki perswazji w reklamie - Konspekt

poleca 84% 762 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konspekt prezentacji maturalnej

Temat: Językowe środki perswazji. Zaprezentuj wybrane przykłady z radia, telewizji i prasy, przedstaw efekty.

I. Literatura podmiotu:
- reklama prasowa marki Media Markt z hasłem „Media Markt - Nie dla idiotów”
- reklama prasowa marki Mega Avans z hasłem „nieziemska oferta”
- reklama radiowa marki Knorr z hasłem " Konkurs "Złota kostka KNORR"
- reklama telewizyjna marki piwa Carlsberg z hasłem "Prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie".

II. Literatura przedmiotu:
1. Bralczyk, J. „Język na sprzedaż”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
rozdział 2: Gatunek: reklama, podrozdział: Język w kampanii reklamowej; rozdział 6: Funkcje i manipulacje
2. Budzyński, W. „Reklama techniki skutecznej perswazji” Wyd. Poltext, 2004
rozdział 7: „Reklama prasowa”; podrozdział 8: „Reklama telewizyjna”; Podrozdział 9: „Reklama radiowa”
3. Szczęsna, E. „Poetyka reklamy” Wyd. Naukowe PWN, 2001
rozdział: 1. Reklama i media, podrozdział 1.Czym jest reklama?

III. Ramowy plan wypowiedzi:
1. Określenie problemu:
a. Ogólne omówienie zagadnienia dotyczącego reklamy w radiu, telewizji, prasie.
b. Określenie celu prezentacji: scharakteryzowanie języka reklamy.
c. Definicja perswazji. Z łacińskiego „peruasio” oznacza „namówić, nakłonić, przekonać”. Język perswazji jako najważniejsza kwestia w reklamie. Omówienie zagadnienia.
d. Definicja reklamy. Po łacinie "reclamo" oznacza "krzyczeć do kogoś". Reklama jest informacją połączoną z komunikatem perswazyjnym. Ma na celu wypromowanie określonej marki, produktu, idei...
e. Historia reklamy. Omówienie zagadnienia na podstawie informacji o sposobach reklamy w starożytności (reklama grecka, rzymska)
f. Omówienie zalet i wad reklamy: telewizyjnej, radiowej i prasowej

2. Kolejność prezentowanych treści:
a. Rola języka w reklamie.
b. Triki jakie twórcy stosują w reklamach . Triki w języku reklam.
c. Wspólnota świata języka odbiorcy i nadawcy. Omówienie zagadnienia. Zaprezentowanie wybranych sloganów reklamowych z reklam: Knorr, Avon, Miss Sporty, Citroen, Adidas Women, Aqua Fresh, Timotei, Danone
d. Hiperbolizacja w reklamie. Omówienie problemu. Zaprezentowanie wybranych sloganów reklamowych z reklam: Domestos, Orion, Omo Color, Knorr, Bryza, Gillet, ACE, Uncle Bens, Pollena Rex, Panteon Pro-v
e. Omówienie zagadnienia dotyczącego „Spójników w reklamie”. Zaprezentowanie haseł reklamowych OB, Mentos, Danone, Proszek E-, Perła, Colgate.
f. Omówienie zagadnienia dotyczącego zjawiska zwielokrotniania w reklamie. Zaprezentowanie haseł reklamowych: Bryza, Orion, Aqua Fresh
g. Reklama telewizyjna piwa Carlsberg. Omówienie zastosowania w niej intrygującego sformułowania "Prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie"
h. Reklama radiowa „Knorr” z hasłem "Konkurs "Złota kostka KNORR"
i. Reklama prasowa 2 wiodących na rynku firm: Media Markt z kontrowersyjnym hasłem „Media Markt Nie dla idiotów” oraz reklama prasowa Mega Awans z hasłem „nieziemska oferta”

3. Zakończenie:
Podsumowanie mojej prezentacji. Funkcja reklamy oraz niebezpieczeństwa związane z nimi.

IV. Materiały pomocnicze:
- Reklamy prasowe.
- Telewizyjna reklama piwa Carlsberg.
- Kartka z cytatami.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty