profil

Norma językowa

poleca 62% 67 głosów

przyjęty w danym momencie sposób prawidłowego wyrażania się w danym języku, dot. m.in. wymowy, odmiany wyrazów, ich zapisu budowy zdania itd.; bieżące zwyczaje językowe tworzy w dużym stopniu tzw. uzus, czyli popularnie akceptowany sposób wyrażania się w mowie i piśmie, jednak ze względu na błędy, jakie mogą wynikać z niewiedzy osób używających języka, najważniejsza jest opinia specjalistów językoznawców, którzy na bieżąco oceniają, co jest dopuszczalne przez aktualną wzorcową normę językową (np. w ramach Komisji Kultury Języka i Rady Języka Polskiego); w celu ograniczenia błędów ukazują się również wydawnictwa poprawnościowe.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Norma językowa