profil

Motywy literackie z języka polskiego.

poleca 85% 807 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Kamienie na szaniec Henryk Sienkiewicz Janko Muzykant Janko Muzykant Arystoteles Platon Johann Wolfgang Goethe William Szekspir

Arcydzieła polskie
1. Jan Kochanowski – Treny
2. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
3. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy
4. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
5. Twórczość Wisławy Szymborskiej
Artysta i sztuka
Antyk i literatura dawna
1. Arystoteles – Poetyka
2. Horacy – Exegi monumentum
3. Jan Kochanowski – Pieśń XXIV
4. Nicolas Boileau – Sztuka poetycka
Romantyzm
1. Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Dziady, Wielka Improwizacja z Dziadów cz.III.
2. Juliusz Słowacki – Kordian, Grób Agamemnona, Testament mój.
Młoda Polska
1. Stanisław Przybyszewski – Confiteor
2. Stanisław Wyspiański – Wesele, Wyzwolenie.
3. Kazimierz Przerwa-Tetmajer – Evviva I’arte
Dwudziestolecie międzywojenne
1. manifesty programowe młodych poetów.
Utwory wojenne i powojenne
1. poezja Kolumbów
2. Sławomir Mrożek – Tango
3. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa
Autobiografizm
1. Juliusz Cezar – Wojna galijska, O wojnie domowej.
2. Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki
3. Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego
4. Dzienniki – Stefana Żeromskiego, Witolda Gombrowicza, Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskiej.
5. Tadeusz Borowski – Opowiadania
6. Gustaw Herling Grudziński – Dziennik pisany nocą, Inny świat
7. Marej Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Edward Stachura – Wszystko jest poezją


Bóg
Starożytność
1. Biblia
2. motologia
3. Platon – koncepcja daimoniona
Średniowiecze
1. hagiografia
2. literatura maryjna
Renesans
1. Jan Kochanowski – Czego chcesz od nas Panie
2. Mikołaj Sęp Szarzyński – Sonety
XIX wiek
1. Bruno Schulz – Sklpy cynamonowe
2. Michał Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
3. Andrzej Szczypiorski – Początek
4. Jakn Twardowski – poezje
Bunt
1. Sofokles – Antygona
2. William Szekspir – Hamlet
3. Jan Kochanowski – Treny
4. George Byron – Giuar
5. Adam Mickiewicz – Dziady, Pan Tadeusz
6. Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni
7. Jan Kasprowicz – Hymny
8. Andrzej Szczypiorski – Początek
9. Bolesław Leśmian – Poezja


Bunt przeciw czemu?
1. przeciw złu świata:
- Hamlet
- Giaur
- Judym
- Rieux
2. przeciw obyczajom niszczącym miłość:
- Giaur
- Werter
- Gustaw
- Soplica
3. Przeciw konwencji teatralnej:
- bohater Kartoteki
4. Przeciw anarchii i buntowi:
- Artur z Tanga
Cierpienie
Starożytność
1. „Biblia” – Księga Hioba oraz dzieje Chrystusa
2. Mitologia – mit o Prometeuszu
Średniowiecze
1. Hagiografia – (żywoty świętych)
Odrodzenie
1. Jan Kochanowski – Treny
Romantyzm
1. Adam Mickiewicz – Dziady, Konrad Wallenrod
2. Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera
Pozytywizm
1. Bolesław Prus – Lalka
2. Eliza Orzeszkowa – Gloria victis
3. Henryk Sienkiewicz – Krzyżacy
Młoda Polska
1. Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Wierna rzeka
2. Henryk Ipsen – Dzika kaczka
3. Joseph Conrad – Lord Jim
Dwudziestolecie międzywojenne
1. Bolesław Leśmienn – Poezje
Literatura współczesna
1. Gustaw Herling-Grudziński – Wieża, Inny świat
2. Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią
3. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
4. Zofia Nałkowska – Medaliony
5. Albert Camus – DżumaCnota
Starożytność
1. Biblia
2. Homer – Iliada, Odyseja
3. dzieła Platona
4. dzieła Cycerona
5. dzieła Seneki
Renesans
1. Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego
2. Jan Kochanowski – Pieśni, Treny, Wykład cnoty
Współczesność
1. John Steinbeck – Na wschód od Edenu
2. Albert Camus – Dżuma
3. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
4. Zbigniew Herbert – Przesłanie Pana Cogito
5. Czesław Miłosz – Który skrzywdziłeś
6. Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat
Codzienność
1. Homer – Iliada
2. Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki
3. Jan Kochanowski – Pieść świętojańska o sobótce
4. Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego
5. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
6. Bolesław Prus – Lalka
7. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
8. Władysław Stanisław Reymont – Chłopi
9. Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej
10. Maria Dąbrowska – Noce i dnie
11. Zofia Nałkowska – Granica
12. Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe
13. Stefan Żeromski – Przedwiośnie
14. Tadeusz Borowski – Opowiadania
15. Miron Bałoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego
Człowiek
1. William Szekspir – Makbet, Hamlet, Otello
2. Johann Wolfgang Goethe – Faust
3. Honoriusz Balzak – Komedia Ludzka
4. Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
5. Bolesław Prus – Lalka
6. Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni
7. Joseph Conrad – Lord Jim
XX wiek
1. Thomas Mann – Czarodziejska góra, Doktor Faustus
2. Franz Kafka – Proces
3. Antoine Saint-Exupery – Ziemia-planeta ludzi, Mały książę
4. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
5. Albert Camus – Dżuma
6. Gustaw Herling-Grudziński – Wieża, Inny świat
7. William Golding – Władca much
8. Tadeusz Borowski – Opowiadania
9. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
10. Zofoa Nałkowska – Granica
11. Kazimierz Moczarski – Rozmowy z katem
12. Jan Józef Szczepański – Przed nieznanym trybunałem
13. Tadeusz Różewicz – KartotekaDom (rodzina)
1. Homer – Odyseja
2. Sofokles – Antygona
3. Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego
4. Jan Kochanowski – Pieśni, Treny
5. Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła
6. Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz
7. Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia
8. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
9. Henryk Sienkiewicz – Rodzina Połanieckich
10. Honoriusz Balzak – Ojciec Goriot
11. Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej
12. Maria Dąbrowska – Noce i dnie
13. Zofia nałkowska – Granica
14. Stanisław Ignacy Witkiewicz – W małym dworku
15. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
16. Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe
17. Sławomir Mrożek – Tango
18. Gabriel Garcia Marquez – Sto lat samotności
Dwór polski
1. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
2. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
3. Stefan Żeromski – Przedwiośnie
4. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
5. Maria Dąbrowska – Noce i dnie
XX wiek i współczesność
Literatura obca
1. Michał Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
2. Antoine de Saint-Exupery – Ziemia, planeta ludzi
3. Albert Camus – Dżuma
4. Aleksander Sołżenicyn – Archipelag Gułag
5. Marcel Proust – W poszukiwaniu straconego czasu
Literatura polska
1. Aleksander Wat – Mój wiek
2. Andrzej Szczypiorski – Początek
3. Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat
4. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa
5. Czesław Miłosz – Zniewolony umysł
6. Jacek Trznadel – Hańba domowa
7. Jan Józef Szczepański – Przed nieznanym trybunałem
8. Tadeusz Różewicz – KartotekaDziecko
1. Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia
2. Henryk Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy, Janko Muzykant
3. Bolesław Prus – Antek, Anielka, Lalka
4. William Golding – Władca much
5. Henryk Ibsen – Dzika kaczka
6. Czesław Miłosz – Dolina Issy
7. Jerzy Kosiński – Malowany ptak
8. Gunter Grass – Blaszany bębenek
9. Antoine de Saint-Exupery – Mały Książe
Poezja
1. Jan Kochanowski – Treny
2. Bolesław Leśmian – Urszula Kochanowska
3. Krzysztow Kamil Baczyński – Elegia o... (chłopcu polskim)
4. Władysław Broniewski – cykl wierszy Anka
5. Tadeusz Różewicz – Warkoczyk
6. Ewa Lipska – Dom dziecka
Emigracja
1. Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia
2. Adam Mickiewicz – Dziady, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz
3. Henryk Sienkiewicz – Latarnik, Za chlebem
4. Maria Dąbrowska – Marcin Kozera
5. Janusz Głowacki – Antygona w Nowym Jorku
6. Gustaw Herling-Grudziński – Dziennik pisany nocą, Inny świat
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Czesław Miłosz – Dolina Issy, Zniewolony umysł
9. Sławomir Mrożek – Emigranci, Moniza Clavier
Historia
Wielcy twórcy powieści historycznych
1. Walter Scott – Waverley
2. Lew Tołstoj – Wojna i pokój
3. Aleksander Dumas – Trzej muszkieterowie, Hrabia Monte Christo
4. Wiktor Hugo – Katedra Marii Panny w Paryżu
Polska
1. Józef Ignacy Kraszewski – Stara baśń
2. Henryk Sienkiewicz – Quo vadis, Krzyżacy, Trylogia
3. Jarosław Iwaszkiewicz – Czerwone tarcze
4. Teodor Parnicki – Tylko Beatryczne, Srebrne orły
5. Władysław Terlecki – Spisek, Dwie głowy ptaka, Powróz z Carskiego Sioła
6. Karol Bunsch – Dzikowy skarb
7. Antoni Gałupiew – cykl Bolesław Chrobry
Humor, żart, ironia, groteska
1. Francois Villon – Wielki testament
2. Giovanni Boccaccio – Dekameron
3. Francois Rabelais – Gargantua i Pantagruel
4. Jan Kochanowski – fraszki
5. William Szekspir – Poskromienie złośnicy
6. Molier – Świętoszek, Skąpiec, Mieszczanin szlachcicem, Don Juan
7. Denis Diderot – Kubuś Fatalista i jego pan
8. Walter – Kandyd
9. Daniel Defoe – Przypadki Robinsona Crusoe
10. Jonathan Swift – Podróże Guliwera
11. Aleksander Fredro – Zemsta, Śluby panieńskie
12. Bolesław Prus – Lalka
13. Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej
14. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy, W małym dworku
15. Sławomir Mrożek – Tango
16. Edward Redliński – Konopielka
17. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa


Kariera
1. Honoriusz Balzak – Ojciec Goriot
2. Stendhal – Czerwone i czarne
3. Bolesław Prus – Lalka
4. Charles Dickens – Dawid Copperfield
5. Stefan Żeromski – Siłaczka, Ludzie bezdomni
6. Zofia Nałkowska – Granica
7. Tadeusz Dołęga-Mostowicz – Kariera Nikodema Dyzmy
8. Julian Kawalec – Tańczący jastrząb
9. Witkacy – Szewcy
10. Georgr Orwell – Folwark zwierzęcy
11. Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby
Literatura
Arcydzieła wszechczasów
1. William Szekspir – Hamlet
2. Johann Wolfgang Goethe – Faust
3. Gabriel Garcia Marquwz – Sto lat samotności
4. Bolesław Prus – Lalka
5. Czesław Miłosz – Dolina Issy
6. Andrzej Szczypiorski – Początek
Zagadnienia literatury
1. Arystoteles – Poetyka
2. Stendhal – Czerwone i czarne
3. Honoriusz Balzak – Ojciec Goriot
4. Bolesław Prus – Lalka
5. Joseph Conrad – Lord Jim
6. Albert Camus – Dżuma
7. literatura łagrowa i lagrowa
Literatura dawna
Literatura powszechna
1. Pieśń o Rolandzie
2. O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu
3. Francois Villon – Wielki testament
4. Dante – Boska komedia
5. Giovanni Boccaccio – Dekameron
6. Niccoló Machiavelli – Książe
7. William Szekspir – Hamlet, Makbet, Romeo i Julia i inne
8. Miguel Cervantes – Don Kichot
9. Molier – Kandyd
10. Jean Jacques Rousseau – Nowa Heloiza
Wybór polskich tytułów
1. Bogurodzica
2. Legenda o św. Aleksym
3. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
4. Gall Anonim – Kronika polska
5. Jan Kochanowski – fraszki, pieśni, Treny, Odprawa posłów greckich
6. Andrzej Frycz Modrzewski – O poprawie Rzeczypospolitej
7. Jan Andrzej Morsztyn – poezje
8. Daniel Naborowski – poezje
9. Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki
10. Ignacy Krasicki – poezje, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
11. Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła
Małe ojczyzny
1. Gunter Grass – Blaszany bębenek
2. Jerzy Harasymowicz – poezje
3. Paweł Huelle – Weiser Dawodek
4. Tadeusz Konwicki – Kronika wypadków miłosnych, Bahń, Mała apokalipsa
5. Czesław Miłosz – Dolina Issy, Rodzinna Europa
6. Wiesław Myśliwski – Kamień na kamieniu, Widnokrąg
7. Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe, Sanatorium Pod Klepsydrą
8. Olga Tokarczyk – Prawiek i inne czasy
9. Melchior Wańkowicz – Szenięce lata


Miłość
Z Biblii:
1. Pieśń nad Pieśniami
2. św. Paweł z Tarsu – Humn do miłości
3. Nauka Chrystusa o miłości bliźniego – Kazanie na Górze
Z antyku:
1. Mitologia: postać Afrodyty
2. Parys i Helena –miłość, która wywołała wojne trojańską
Ze średniowiecza:
1. Dzieje Tristana i Izoldy
2. historia Abelada i Heloizy
Z renesansu, baroku i oświecenia:
1. Francesco Petrarka – Sonety do Laury
2. William Szekspir – Romeo i Julia
3. Jean acques Rousseau – Nowa Heloiza
4. Listy króla Jana III Sobieskiego do Marysieńki
Z romantyzmu:
1. Johann Wolfgang Goethe – Cierpienie młodego Wertera
2. George Byron – Giuar
3. Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Dziady
4. Juliusz Słowacki – Kordian
II poł. XIX w.
1. Lew Tołstoj – Anna Karenina
2. Bolesław Prus – Lalka
3. Henryk Sienkiewicz – Trylogia, Quo vadis
4. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
5. Stefan Żeromski – Wierna rzeka
XX w.
1. Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni
2. Ernest Hemingway – Komu bije dzwon
3. Michał Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
4. Maria Dąbrowska – Noce i dnie
5. Zofia Nałkowska – Graniaca
6. Marek Hłasko – opowiadania


Miasto
1. literatura powszechna
2. Honoriusz Balzak – Ojciec Goriot
3. Bolesław Prus – Lalka
4. Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni
5. Zofia Nałkowska – Granica
6. Władysław Reymont – Ziemia obiecana
7. Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe
8. Witold Gombrowicz – Ferdydurke


Młodość
1. Mitologia – mit ikaryjski
2. Jan Kochanowski – Do gór i lasów, Na młodość
3. William Szekspir – Hamlet
4. Ignacy Krasicki – Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
5. Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera
6. Adam Mickiewicz – Oda do młodości
7. Adam Asnyk – Do młodości
8. Jerome David Salinger – Buszujący w zbożu
9. Gunter Grass – Blaszany bębenek
10. Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Siłaczka, Doktor Piotr, Przedwiośnie
11. Witold Gombrowicz – Ferdydurke

Poezja skamandrytów i futurystów dwudziestolecia międzywojennego:
1. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego – Pokolenie, Do potomnego
2. Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec
3. Roman Bratny – Kolumbowie, Rocznik 20
4. Sławomir Mrożek – Tango
5. Tadeusz Różewicz – Kartoteka
6. Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego
7. Andrzej Szczypiorski – Początek
8. Jerzy Andrzejewski – Popiół i diament


Moralność
Z antyku
1. Biblia – dialekt, Księga Hioba, dzieje Chrystusa i przypowieści
2. Sofokles – Antygona
Ze średniowiecz
1. Literatura parenetyczna
2. moralitet
Od renesansu do oświecenia
1. William Szekspir – Makbet
2. Niccoló Machiavelli – Książę
Wiek XIX
1. Johann Wolfgang Goethe – Faust
2. Stendhal – Czerwone i czarne
3. Honoriusz Balzak – Ojciec Goriot
4. Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
5. Gustaw Flauber – Pani Bovary
6. Joseph Conrad – Lord Jim
7. Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Dziady, Ballady I romanse
8. Juliusz Słowacki – Ballady, Kordian
9. Bolesław Prus – Lalka
10. Jak Kasprowicz – Hymny
11. Stefan Żeromski – Dzieje grzechu, Przedwiośnie, Ludzie bezdomni
12. Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej
Wiek XX
1. Franz Kafka – Proces
2. Michał Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
3. Antoine Saint-Exupery – Ziemia, planeta ludzi
4. Albert Camus – Dżuma
5. Jan Józef Szczepański – Przed nieznanym trybunałem
6. Zbigniew Herbert – U wrót doliny, Przesłanie pana Cogito
7. Czesłąw Miłosz – Traktat moralny
8. Gustaw Herling-Grudziński – Wieża
9. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa
10. literatura łagrowa i lagrowa


Nadzieja
1. Biblia
2. Mitologia
3. Horacy – pieśni
4. hagiografia średniowieczna
5. Jan Kochanowski – Pieśni, Treny
6. Adam Mickiewicz – Dziady, Pan Tadeusz
7. Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni
8. Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat, Wieża
9. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa,


Nagroda Nobla
Z literatury polskiej
1. Henryk Sienkiewicz – Quo vadis
2. Władysław Stanisław Reymont – Chłopi
3. Czesław Miłosz – poezja i proza
4. Wisława Szymborska – poezja
Z literatury powszechnej
1. Tomasz Mann – Czarodziejska góra
2. Gabriel Garcia Marquez – Sto lat samotności
3. Ernest Hemingway – Komu bije dzwon


Natura
1. Jan Kochanowski – Na lipę(Gościu siedzi pod mym liściem...), Na lipę(Uczony gościu...), Serce roście patrząc na te czasy, Czego chcesz od nas Panie, Pieśń świętojańska o sobótce
2. Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego, Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego
3. Szymon Szymonowic – Sielanki
4. Johann Wolfgang Goethe – Król olch, Cierpienia młodego Wertera
5. Adam Mickiewicz – Ballady i romanse, Sonety krymskie, Pan Tadeusz, Nad wodą wielką i czystą
6. Cyprian Kamil Norwid – W Weronie
7. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem, Gloroa victis
8. Henryk Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy
9. Jan Kochanowski – Krzak dzikiej róży, W lesie
10. Kazimierz Przerwa-Tetmajer – Melodia mgieł nocnych, Widok ze Świnicy do doliny Wierchcichej, Na skalnym Podchalu
11. Leopold Staff – Deszcz jesienny, Wysokie drzewa, Kartoflisko
12. Włądysław Stanisław Reymont – Chłopi
13. Bolesław Leśmian – W malinowym chruśniaku, Strumień
14. Czesław Miłosz – Dolina Issy
15. Edward Redliński – Konopielka
16. Jan Twardowski – Mrówko, ważko, biedronko, Drzewa nie wierzące, Drzewa


Obyczaje, tradycja
Średniowiecze
1. Słota – O zachowaniu się przy stole (pareneza biesiadna)
2. epika rycerska
Renesans
1. Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego
2. Jan Kochanowski – Pieśń świętojańska o sobótce
3. Łukasz Górnicki – Dworzanin polski
Barok
1. Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki
Oświecenie
1. Ignacy Krasicki – Satyry, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
2. Adam Naruszewicz – Chudy literat
3. Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła
Romantyzm
1. Adam Mickiewicz – Dziady, Pan Tadeusz
2. Aleksander Fredro – komedie
Pozytywizm
1. Bolesław Prus – Lalka
2. Henryk Sienkiewicz – Trylogia
3. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
Młoda Polska
1. Stanisław Wyspiański – Wesele
2. Władysław Stanisław Reymont – Chłopi
3. Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej
Dwudziestolecie międzywojenne
1. Maria Dąbrowska – Noce i dnie
2. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
3. Zofia Nałkowska – Granica
Literatura współczesna
1. Sławomir Mrożek – Tango, Wesele w Atomicach
2. Edward Redliński – Konopielka
Ojczyzna
1. Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich
2. Ignacy Krasicki – Święta miłości kochanej ojczyzny
3. Adam Mickiewicz – Dziady, Pan Tadeusz
4. Henryk Sienkiewicz – Trylogia
5. Stanisław Wyspiański – Wesele
6. Andrzej Szczypiorski – PoczątekPaństwo
1. Arystoteles – Państwo
2. Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich
3. Andrzej Frycz Modrzewski – O poprawie Rzeczypospolitej
4. Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła
5. Stanisław Wyspiański – Wesele
6. Stefan Żeromski – Przedwiośnie
7. Andrzej Szczypiorski – Początek
Literatura doby przedrozbiorowej ujmuje temat w róży sposób:
· Daje bezpośrednie pouczenie i propozycje reform
· Obrazuje negatywne strony swojej współczesności
· Prezentuje wzory (Antenor) i antywzorce postępowania
Poezja
Od renesansu po oświecenie
1. Jan Kochanowski – Pieśni
Romantyzm
1. Adam Mickiewicz – Kordian, Grób Agamemnona, Testament mój, Beniowski
2. Zygmunt Krasińsaki – Nie-Boska komedia
Pozytywizm
1. Adam Asnyk – Do młodych
2. Maria Konopnicka – Contra spem spero
Młoda Polska
1. Stanisław Wyspiański – Wyzwolenie, Wesele
2. Kazimierz Przerwa-Tetmajer – Evviva I’arte
Dwudziestolecie międzywojenne
1. Julian Tuwim – Poezja
2. Władysław Broniewski – Poezja
Czas wojny
1. poezja Kolumbów
2. mit poezji tyrtejskiej
3. odrealnienie koszmaru świata w poezji – zapis wydarzeń czasu wojny
Literatura współczesna
1. Tadeusz Różewicz – Zdjęcie ciężaru, Żart patetyczny
2. Stanisław Grochowiak – Ikar, Rozmowa o poezji
3. Zbigniew Herbert – Apollo i Marsjasz
4. Wisława Szymborska – Wieczór autorski
5. Czesław Miłosz – W Warszawie, Campo di Fiori, Który skrzywdziłeś
Podróż (wędrówka)
1. Homer – Odyseja
2. Wergiliusz – Eneida
3. Dante Alighieri – Boska komedia
4. Miguel Cervantes – Don Kichot
5. Daniel Defoe – Robinson Crusoe
6. Jonathan Swift – Podgóże Guliwera
7. Walter – Kandyt, czyli optymizm
8. Daniel Diderot – Kubuś Fatalista i jego pan
9. Ignacy Krasicki – Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
10. Johann Wolfgang Goethe – Faust
11. Adam Mickiewicz – Sonety krymskie
12. Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia
13. Henryk Sienkiewicz – Latarnik
14. Joseph Conrad – Lord Jim
15. Marcel Proust – W poszukiwaniu straconego czasu
16. Franz Kafka – Proces
17. Stefan Żeromski – Przedwiośnie
18. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
19. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa
20. Andrzej Szczypiorski – Początek
21. Jerome Salinger – Buszujący w zbożu
Polska i Polacy
1. Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich
2. Adam Mickiewicz – Dziady, Pan Tadeusz
3. Julian Słowacki – Kordian
4. Henryk Sienkiewicz – Trylogia
5. Bolesław Prus – Lalka
6. Stefan Żeromski – Przedwiośnie
7. Stanisław Wyspiański – Wesele
8. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
9. Stanisław Dygat – Jezioro Bodeńskie
10. Sławomir Mrożek – Tango, Emigranci
11. Edward Redliński – Szczuropolacy
Polskość i europejskość w literaturze polskiej
1. Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki
2. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
3. Juliusz Słowacki – Kordian
4. Bolesław Prus – Lalka
5. Henryk Sienkiewicz – Trylogia
6. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
7. Czesław Miłosz – Rodzina Europa
Powstania
1. Adam Mickiewicz – Oda do młodości, Śmierć Pułkownika, Reduta Ordona, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III.
2. Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia
3. Miron Białoszewski – Pamiętnik z powstania warszawskiego
4. Juliusz Słowacki – Hymn, Oda do wolności, Kordian, Balladyna
5. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem, Gloria victis
6. Henryk Sienkiewicz – Latarnik
7. Bolesław Prus – Lalka
8. Andrzej Szczypiorski – Początek
9. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
10. Kazimierz Moczarski – Rozmowy z katem
11. Zofia Nałkowska – Medaliony
12. Cyprian Kamil Norwid – W pięćdziesiątą rocznicę powstania
13. Stefan Żeromski – Wierna rzeka, Rozdzióbia nak kruki i wrony..., Przedwiośnie
14. Stanisław Wyspiański – Warszawianka, Noc listopadowa, Wesele
15. Roman Bratny – Kolumbowie. Rocznik 20
16. Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec
Praca
1. Biblia
2. mitologia
3. Satyra na leniwych chłopów
4. Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego
5. Jan Kochanowski – Pieśń świętojańska o sobótce
6. Szymon Szymanowic – Żeńcy
7. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
8. Bolesław Prus – Lalka
9. Henryk Sienkiewicz – Rodzina Połanieckich, Latarnik
10. Stefan Żeromski – Siłaczka, Doktor Piotr, Zmierzch, Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni
11. Władysław Stanisław Reymond – Ziemia obiezana, Chłopi
12. Maria Dąbrowska – Noce i dnie
13. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy
14. Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat
15. tadeusz Borowski – Proszę państwa do gazu
16. George Orwell – Folwar zwierzęcy
Rewolucja
1. Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia
2. Juliusz Słowacki – Uspokojenie, Genezis z Ducha
3. Stefan Żeromski – Przedwiośnie
4. Stanisław Witkacy – Szewcy
5. George Orwell – Folwark zwierzęcy
6. Sławomir Mrożek – Tango
Rodzina
Literatura staropolska
1. Jan Kochanowski – Treny, Pieśń świętojańska o sobótce
2. Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego
3. Ignacy Krasicki – Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
4. Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła
Romantyzm
1. Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz
2. Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia
3. Aleksander Fredro – Śluby panieńskie, Zemsta
Pozytywizm
1. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
2. Henryk Sienkiewicz – Rodzina Połanieckich
3. Bolesław Prus – Lalka, Powracająca fala
4. Maria Konopnicka – Nasza szkapa
Młoda Polska
1. Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej
2. Stefan Żeromski – Doktor Piotr, Ludzie bezdomni
Dwudziestolecie midzywojenne
1. Zofia Nałkowska – Granica
2. Witkacy – W małym dworku
3. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
4. Maria Dąbrowska – Noce i dnie
Literatura współczesna
1. Sławomir Mrożek – Tango
Rozstanie
1. William Szekspir – Romeo i Julia
2. Homer – Iliada
3. Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Dziady
4. Juliusz Słowacki – Rozłączenie
5. Bolesław Prus – Lalka
6. Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni
7. Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią
Samotność
1. Sofokles – Antygona
2. Miguel Cervantes – Don Kichot
3. William Szekspir – Hamlet
4. Daniel Defoe – Robinson Crusoe
5. Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera
6. George Byron – Giaur
7. Adam Mickiewicz – IV i III cz. Dziadów, Romantyczność, Do samotności, Sonety krymskie
8. Juliusz Słowacki – Kordian, Hymn (Smutno mi, Boże...)
9. Cyprian Kamil Norwid – Samotność, Klaskaniem mając obrzękłe prawice
10. Honoriusz Balzak – Ojciec Goriot
11. Bolesław Prus – Lalka
12. Henryk Sienkiewicz – Latarnik
13. Stefan Żeromski – Siłaczka, Ludzie bezdomni
14. Franz Kafka – Proces
15. Albert Camuc – Dżuma
16. Gustaw Herling-Grudziński – Wieża
17. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa
Spory, waśnie i kłótnie
1. William Szekspir – Romeo i Julia (spór rodów)
2. Aleksander Fredro – Zemsta (spór o mur)
3. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz (spór o zamek i zajazd)
4. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem (spór między dworem a zaściankiem)
5. Władysław Stanisław Reymond – Chłopi (spór o las)
6. Witold Gombrowicz – Ferdydurke (parodia sporu)
Szczęście
1. Mikołaj Rej – Żywot człowieka poczciwego
2. Jan Kochanowski – pieśni
3. poezja barokowa
4. Ignacy Krasicki – Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, satyry
5. Bolesław Prus – Lalka
6. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
7. Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni
8. Maria Dąbrowska – Noce i dnie
9. Albert Camus – Dżuma
10. Joseph Conrad – Lord Jim
11. Herman Hasse - Wilk stepowy
12. Jack London – Martin Eden
Śmierć
Starożytność
1. Biblia
2. mitologia grecka I rzymska
Średniowiecze
1. Pieśń o Rolandzie
2. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
3. Francois Villon – Wielki testament
Renesans
1. Jan Kochanowski – Treny, fraszka Do snu
Barok
2. Daniel Naborowski – Krótkość żywota
3. Jan Andrzej Morsztyn – Do trupa
Romantyzm
1. Adam Mickiewicz – Śmierć Pułkownika
2. Juliusz Słowacki – Testament mój
3. Cyprian Kamil Norwid – Bema pamięci żałobny rapsod
Modernizm
1. Charles Baudelaire – Padlina
2. Kazimierz Przerwa-Tetmajer – [Wszystko umiera ze smutkiem i żałobą]
3. Leopold Staff – Deszcz jesienny
4. Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
Czas współczesny
1. Gustaw Herling-Grudziński
2. literatura łagrowa i lagrowa
3. poezja Haliny Poświatowskiej
4. poezja Stanisłąwa Grochowiaka
Tolerancja
1. Adam Mickiewicz – Romantyczność, Pan Tadeusz
2. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
3. Bolesław Prus – Lalka, Placówka
4. Henryk Sienkiewicz – Quo vadis, Janko Muzykant
5. Stanisław Wyspiański – Wesele
6. Gabriela Zapolska – Moralność pani Dulskiej
7. Stefan Żeromski – Syzyfowe prace
8. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
9. Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat
10. Jerzy Kosiński – Malowany ptak
11. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
12. Leon Kruczkowski – Rozmowy z katem
13. Sławomir Mrożek – Tango
14. Władysław Stanisław Reymond – Chłopi
15. Andrzej Szczypiorski – Początek
Wizje świata w literaturze
1. Francois Villon – Wielki testament
2. Jan Kochanowski – Pieśni, Treny, Rfaszki, Psalmy
3. Mikołaj Sęp-Szarzyński – sonety
4. William Szekspir – Magbet, Hamlet
5. Miguel Cerwantes – Don Kichot
6. Walter – Kandyd
7. Ignacy Krasicki – Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
8. Jonathan Swift – Podróże Guliwera
Wiek XIX
1. Johann Wolfgang Goethe – Faust, Król olch
2. Adam Mickiewicz – Ballady i romanse
3. Honoriusz Balzak – Komedia ludzka
4. Bolesław Prus – Lalka
Wiek XX
1. Joseph Conrad – Lord Jim
2. Franz Kafka – Proces, Zamek
3. James Joyce – Ulisses
4. Tomasz Mann – Czarodziejska góra
5. Michał Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
6. Witold Gombrowicz – Ferdydurke
7. Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe
8. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa
Władza
Z antyku
1. Sofokles – Antygona
Ze średniowiecza
1. epika rycerska
2. fistografia
Od renesansu po oświecenie
1. William Szekspir – Makbet, Hamlet
2. Niccoló Machiavelli – Książe
3. Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich
4. Ignacy Krasicki – Do króla
5. Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła
Z XIX wieku
1. Juliusz Słowacki – Ballady
2. Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod
Z XX wieku
1. Michał Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
2. Natoine de Saint-Exupery – Mały Książe
3. Georgr Orwell – Rok 1984, Folwar zwierzęcy
4. Ryszard Kapuściński – Cesarz
5. Czesław Miłosz – Zniewolony umysł
6. Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa
7. Andrzej Szczypiorski – Początek
Wojna
1. Homer – Iliada, Odyseja
2. Tyrtajos – Rzecz to piękna
3. Juliusz Cezar – Pamiętniki o wojnie z Gallami
4. Pieśń o Rolandzie
5. Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich
6. Andrzej Frycz Modrzewski – O poprawie Rzeczypospolitej
7. Wacław Potocki – Transakcja wojny chocimskiej
8. Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki
9. Ignacy Krasicki – Monachomachia
10. Lew Tołstoj – Wojna i pokój
11. Henryk Sienkiewicz – Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski, Potop, Krzyżacy
12. Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem
13. Stefan Żeromski – Popioły
14. Jarosław Hasek – Przygody dobrego wojaka Szwjka
15. Margaret Mitchell – Przemineło z wiatrem
16. Tadeusz Różewicz – Ocalony, Kartoteka
17. Aleksander Kamiński – Kanmienie na szaniec
18. Roman Bratny – Kolumbowie, Rocznik 20
19. Ernest Hemingway – Komu bije dzwon
20. Tadeusz Konwicki – Sennik Współczesny
Zagrożenia: terroryzm, totalitaryzm
Totalitaryzm
1. Tadeusz Konwicki – Mała Apokalipsa
2. Leopold Tyrmand – Dzienniki
3. Ryszard Kapuściński – Cesarz
4. Tadeusz Różewicz – Kartoteka
5. Czesław Miłosz – Zniewolony umysł
6. Sławomir Mrożek – Tango
7. George Orwell – Folwark zwierzęcy, Rok 1984
Poezja
1. Zbigniew Herbert – Pan Cogito
2. Miron Białoszewski – tomiki Oho, Kabaret Kici Koci
3. Ewa Lipska – Egzamin
Terror i terroryzm
1. Franz Kafka – Proces
2. Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią
3. Albert Camus – Dżuma
4. Józef Czapski – Na nieludzkiej ziemi
5. Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat
6. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
7. Kazimierz Moczarski – Rozmowy z katem
8. Zofia Nałkowska – Medaliony
9. Jan Józef Szczepański – Przed nieznanym trybunałem
10. Andrzej Szczypiorski – Początek
Życie ludzkie –los człowieka
1. Biblia
2. Homer – Iliada
3. William Szekspir – Hamlet
4. Bolesław Prus – Lalka
5. Władysław Stanisław Reymont – Chłopi
6. Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Dziady
7. Franz Kafka – Proces
8. Sławomir Mrożek – Tango
9. Albert Camus – Dżuma

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 24 minuty

Ciekawostki ze świata