profil

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Ogrodnik"

poleca 85% 513 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W wierszu "Ogrodnik" Czesław Miłosz nawiązuje do Biblii. Jest to pewnego rodzaju własna interpretacja poety słów Pisma Świętego. Autor tak jak Martin Luther, pragnie przedstawić własną wizję biblijnej opowieści. Centralną osobą, tytułowym ogrodnikiem jest Bóg , a postać diabła ukazana jest w świecie ludzkim w działaniach i wyborach człowieka.

Według Luthera, wybierając drogę ziemskiego życia, jednocześnie skazaliśmy się na władzę szatana. To bowiem on rządzi światem materialnym, ponieważ mu na to pozwoliliśmy. To diabeł staje się bogiem na ziemi. Jego władzy nie podlega jednak strefa życia duchowego, jedynie ta ziemska, ludzka, materialna.
Miłosz już w pierwszym wersie nazywa diabła "księciem i władcą tej ziemi" czyli podziela opinię Luthera. Jednak jest to tylko wprowadzenie do głównego tematu wiersza, czyli o opowieści o Bogu.

On jawi na się jako srogi, surowy Pan wymierzający kary, ale również jako dobry, troskliwy Ojciec, który bardzo kocha swoje dzieci, czyli wszystkich ludzi. Bóg stworzył świat i pokazał go ludziom, jednak oni odrzucili raj i wybrali ziemski padół. Liczne czasowniki takie jak "doglądał", "patrzył", "dumał" ukazują nam obraz Boga zamyślonego, obserwującego ludzi, ale nie ingerującego w ich życie. Człowiek już od zarania dziejów dążył do poznania istoty świata, szukał odpowiedzi na liczne pytania egzystencjalne. Bóg zna przyszłość i każdy krok człowieka jest mu znany już wcześniej. W ujęciu Miłosza Bóg, tworząc drzewo dobra i zła, zapewne był świadomy, że Adam i Ewa złamią Jego zakaz. Odwieczne pragnienie ludzi, jakim jest poznanie istoty rzeczy, sprawiło, iż musieli oni opuścić Eden. Ostrzeżenia dobrego Ojca na nic by się nie zdały, bo jak mówi Miłosz: "byli już gotowi i tak jakby na drodze". Za ciekawość musieli zapłacić wysoką cenę.

Poeta w swym wierszu ukazuje jednak wielka potrzebę pogodzenia się z Bogiem, bo w jego przekonaniu właśnie od tego zależy ład, harmonia i spokój natury oraz wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa u wszystkich ludzi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta