profil

Sygnalizacja międzykomórkowa

drukuj
poleca 100% 2 głosy

Umożliwia odbieranie przez komórkę sygnałów z zewnątrz i odpowiadanie na te sygnały poprzez aktywację w komórce istniejącego już białka lub jego syntezę. Komórki porozumiewają się za pomocą różnorodnych cząsteczek sygnalizacyjnych, które są rozpoznawane przez określone receptory. Istnieje kilka sposobów przesyłania informacji przez komórki: sygnalizacja endokrynna poprzez hormony wydzielane do krwi i przez nią przenoszone, sygnalizacja parakrynna przez cząsteczki sygnałowe dyfundujące w środowisku międzykomórkowym na niewielkie odległości /np. histamina w odczynie zapalnym/, sygnalizacja nerwowa – za pośrednictwem impulsów elektrycznych, sygnalizacja oparta na przekazywaniu cząsteczek sygnałowych przez stykające się komórki. Efektem zaburzeń w przekazywaniu i odbieraniu sygnałów mogą być zaburzenia w metabolizmie organizmu, powstanie nowotworu, zaburzenia w różnicowaniu się komórek podczas ich rozwoju.

Przydatne hasło? Tak Nie