profil

Tkanki zwierzęce

poleca 53% 23 głosów

Komórki tworzące tkanki zwierzęce rozwijają się z warstw zarodkowych /listków zarodkowych/. Wyróżnia się tkankę nabłonkową, łączną, mięśniową, nerwową.

poleca 53% 17 głosów

Tkanka nabłonkowa – nabłonek

Pokrywa powierzchnię ciała zwierzęcia lub wyściela jego narządy i jamy ciała. Cechami specyficznymi tkanki nabłonkowej jest ścisłe przyleganie komórek do siebie oraz ich spolaryzowanie. Komórki te spoczywają na tzw. błonie podstawnej i połączone są między sobą przez różne połączenia międzykomórkowe /desmosomy, połączenia zwierające, zamykające, komunikacyjne/. Brak substancji międzykomórkowej. Komórki nabłonkowe mogą być zaopatrzone w rzęski. U bezkręgowców mogą też produkować różne...

poleca 76% 98 głosów

Tkanka łączna

Charakteryzuje ją bardzo duże zróżnicowanie budowy i funkcji. Cechą wspólną poszczególnych rodzajów tkanek łącznych jest podobny plan budowy – składają się z komórek oddzielonych od siebie na ogół obfitą substancją międzykomórkową. Pełnią w organizmie funkcję wypełniającą, podporową, odżywczą, transportową oraz obronną. Podział tkanki łącznej uzależniony jest od typu komórek i charakteru substancji międzykomórkowej. Substancja ta może mieć postać galaretowatą lub twardą,...

poleca 56% 27 głosów

Tkanka mięśniowa

Odgrywa podstawową rolę we wszelkiego rodzaju ruchach dzięki wyjątkowo dużej zdolności jej komórek do aktywnego kurczenia się. Komórki mięśniowe we wszystkich rodzajach tkanek mięśniowych nazywane są włóknami. Wyróżnia się tkankę mięśniową poprzecznie-prążkowaną i tkankę mięśniową gładką. Tkanka poprzecznie-prążkowana szkieletowa zbudowana jest z długich, wielojądrowych komórek. We włóknach występują białka: aktyna i miozyna, tworzące filamenty /włókienka/....

poleca 73% 33 głosów

Tkanka nerwowa

Zbudowana jest z komórek nerwowych /neuronów/, które odbierają, przewodzą i przekazują bodźce w postaci przesuwających się wzdłuż komórki zmian potencjału elektrycznego. Neuronom towarzyszą komórki glejowe. Pełnią one funkcje ochronne i uczestniczą w odżywianiu neuronów. Każdy neuron zbudowany jest z ciała komórki /perikarionu/ oraz dwóch rodzajów wypustek nerwowych: dendrytów i neurytu /aksonu/. Ciało komórkowe zawiera jądro otoczone cytoplazmą. Dendryty są...

Podoba się? Tak Nie