profil

Charakterystycze motywy biblijne.

poleca 81% 763 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Powrót syna marnotrawnego

Motyw – obiegowy schemat tematyczny żyjący w tradycji kulturowej;
- motyw z mitologii, np. wędrówka bohatera do krainy marzeń, najeżona przeszkodami (później w baśniach)
 Odys
- motyw nadludzkiej potęgi i wytrwałości
 Herkules
- motyw baśniowy, pn. dobra wróżka i zła czarownica
 Królewna Śnieżka
- motyw biblijny, np. powrót syna marnotrawnego
Motywy te przenikały do kultury różnych narodów i w różnych epokach, nabierały nowego charakteru i wyrażały nowe idee, przetwarzane były w różnych formach literackich, a także innych dziedzinach sztuki. Często stawały się symbolami (np. Hiob – niezasłużonego cierpienia).

Motywy biblijne:
I. Stary Testament:
1) motyw oblubieńca (pasterza) i oblubienicy (pasterki) czekającej z utęsknieniem na ukochanego – Pieśń nad Pieśniami
 „Sonety” Petrarki
II. Nowy Testament
1) motyw piety, czyli Matki Boskiej opłakującej zmarłego Syna
 „Lament Świętokrzyski” („Żale Matki Boskiej pod krzyżem”)
2) motyw Boga i szatana – potrzeby ciała (szatana) i potrzeby duszy (Bóg)
 „Sonety” Sępa Szarzyńskiego
3) motyw Chrystusa cierpiącego za ludzi
 mesjanizm w III cz. Dziadów Mickiewicza
4) motyw Sądu Ostatecznego (z Apokalipsy św. Jana)
 „Hymny” J. Kasprowicza
 widzenie ks. Piotra w III cz. Dziadów Mickiewicza
 poezja K.K. Baczyńskiego określana przez krytyków mianem poezji Apokalipsy Spełnionej (np. „Pokolenie”, „Ten czas” – tu okres apokalipsy spełnionej, kiedy wypełniły się wszystkie katastroficzne wizje zagłady ludzkości, czas II wojny światowej
 „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza – poeta przełamuje znany stereotyp, koniec świata staje się już, teraz, dziś, bez żadnych zapowiedzi
 „Mała Apokalipsa” T. Konwicki – tytułowa apokalipsa (jako koniec świata) w odniesieniu do bohatera, który musi popełnić samobójstwo (rozlicza się) lub dotyczy narodu polskiego – jest w stanie rozkładu z powodu zależności od ZSRR
5) motyw piekła, nieba i czyśćca
 „Boska komedia” Dantego Alighieri
6) motyw Boga - Stworzyciela
 „Słońce” Czesława Miłosza
 „Modlitwa Pana Cogito” Zbigniewa Herberta
 „Czego chcesz od nas Panie” Jana Kochanowskiego
7) motyw Hioba
 „Kwiatki polskie” (fragmenty) Tuwima
 „Spokój” T. Nowak
 „Hiob 1957” Tadeusza Różewicza
 „Idziemy” Leopolda Staffa
 „Drugie szczęście Hioba” cykl A. Kamińskiej
8) motyw znikomości ziemskich wartości (z księgi Koheleta) – „marność nad marnościami i wszystko marność” („vanitas vanitatum et omnia vanitas”)
 Mikołaj Sęp Szarzyński i Daniel Naborowski (metafizyczny nurt poezji polskiego baroku)
 „Piosenka” Czesława Miłosza


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty