profil

Kalendarium XX wieku.

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1901


w wieku 81 lat zmarła królowa brytyjska Wiktoria
anarchista polskiego pochodzenia Leon Czołgosz zamordował prezydenta Stanów Zjednoczonych W. McKinleya.
w Krakowie uruchomiono pierwszą linię tramwajową.
Anglik E.Henry opracował system identyfikacji osób na podstawie lini papilarnych.
w Paryżu, w galerii Vollarda pierwsza wystawa hiszpańskiego malarza Pabla Picassa
Warszawa: otwarcie Filharmonii
Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą udaną próbę łączności radiotelegraficznej między Ameryką a Europą


1902


w Królestwie Polskim wybuchł strajk szkolny
w Belgii odbył się pierwszy wyścig samochodowy
w Detroit zmontowano i sprzedano pierwszego Caddillaca
w Paryżu odbył się pierwszy zjazd zawodowych fotografów


1903


Socjaldemokratyczna Partia Rosji podzieliła się na bolszewików i mienszewików.
Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrodę Nobla.
odbył się pierwszy wyścig kolarski Tour de France.
w Petersburgu opublikowano "Protokoły Mędrców Syjonu".
zmarł papież Leon XIII


1904


wybuchła wojna rosyjsko-japońska.
rozpoczęły się pierwsze strajki robotnicze w Królestwie Polskim, zapowiadające wydarzenia rewolucji 1905r.
na wystawie przemysłowej w Filadelfii po raz pierwszy sprzedano lody w rożku.


1905


22 I - krwawa niedziela w Petersburgu. Wojsko na rozkaz cara otworzyło ogień do demonstrantów.
strajki i powstania antyrządowe w Rosji przerodziły się w rewolucję.
bitwa morska pod Cuszimą, Japończycy zniszczyli flotę rosyjską.
Albert Einstein opublikował słynne równanie E=mc2.
ukazał się carski manifest o powołaniu Dumy


1906


wielkie trzęsienie ziemi oraz spowodowany nim pożar zniszczyły dużą część San Francisco.
w Stanach Zjednoczonych pojawił się termin hot dog.
umiera Henrik Ibsen autor m. in. 'Dzikiej Kaczki'
pierwszy wyścig samochodowy w Le Mans
w Kilonii Niemcy przekazały do służby swój pierwszy okręt podwodny U-1


1907


Pablo Picasso namalował obraz "Panny z Awinionu".
odbył się pierwszy salon samochodowy w Brukseli
w Norwegii kobiety uzyskały prawo głosu
utworzono pierwszą jednostkę lotniczą w USA
narodziny skautingu


1908


Austro-Węgry zaanektowały Bośnię i Hercegowinę.
Maria Skłodowska-Curie otrzymała kolejną Nagrodę Nobla.
doszło do wybuchu niezidentyfikowanego obiektu nad Syberią, określanego jako meteor tunguski
Ford wypuszcza pierwszy seryjny samochód, model 'T'
powstaje pierwszy polski film fabularny - 'Antoś pierwszy raz w Warszawie'


1909


Joanna d'Arc została beatyfikowana.
6 IV - Robert Peary zdobył biegun północny.
brytyjski okręt 'Slavonia' po rozbiciu w pobliżu Azorów, jako pierwszy w historii nadał sygnał ratunkowy SOS
USA założyły bazę morską na Hawajach - Pearl Harbor


1910


rozegrano po raz pierwszy 'Turniej Pięciu Narodów' w Rugby, Walia pokonała Francję 49:14
w Krakowie zaczął się ukazywać "Ilustrowany Kurier Codzienny".
Paryż; pierwszy napad przy użyciu samochodu
umiera Mark Twain autor m.in. 'Przygód Tomka Sawyera'.
groźna powódź we Francji, Paryż pod wodą


1911


15 XII - Roald Amundsen zdobył biegun południowy.
Kazimierz Funk odkrył witaminy.
najsłynniejsze płótno świata - 'Gioconda' skradzione z Luwru
druga Nagroda Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie


1912


18 I - Robert Scott dotarł do bieguna południowego.
14 IV - zatonął transatlantyk "Titanic".
rozpoczęła się I wojna bałkańska. Czarnogóra, Serbia, Bułgaria i Grecja wystąpiły przeciwko Turcji.
w Afryce Południowej wprowadzono początki systemu segregacji rasowej.
kobiety zostały dopuszczone do udziału w igrzyskach olimpijskich.


1913


wybuchła II wojna bałkańska. Serbia, Rumunia, Grecja i Turcja wystąpiły przeciwko Bułgarii.
w Chinach powstała partia Kuomintang.
w Nowym Jorku oddano do użytku największy dworzec świata - Grand Central Terminal
rodzi się koncepcja budowy tunelu pod Kanałem La Manche
we Florencji odnaleziono skradzione w 1911r. płótno Leonarda da Vinci - 'Giocondę'


1914


28 VI - Gawriło Princip zastrzelił w Sarajewie austriackiego następcę tronu arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonkę.
28 VII - Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii.
6 VIII - oddziały legionowe wyruszyły z Krakowa do Królestwa Polskiego.
16 VIII - w Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy z prezydentem miasta Juliuszem Leo jako prezesem.
26 VIII - rozpoczęła się rosyjsko-niemiecka bitwa pod Tannenbergiem na Mazurach.
3 IX - papieżem został Benedykt XV.
6 IX - rozpoczęła się bitwa nad Marną.
5 X - miała miejsce pierwsza w historii walka powietrzna, której skutkiem było strcenie samolotu.
22-25 XII - Legiony Polskie stoczyły bitwę pod Łowczówkiem.
w Stanach Zjednoczonych wprowadzono pierwszą uliczną sygnalizację świetlną.


1915


18 II - odwołano igrzyska olimpijskie, które miały się odbyć w Berlinie w 1916 r.
3 V - rozpoczęła się bitwa pod Gorlicami. Niemcy i Austriacy przełamali front rosyjski.
22 V - Austriacy odbili Lwów z rąk rosyjskich.
17 VI - francuskie ministerstwo obrony podjęło decyzję o wyposażeniu wszystkich żołnierzy w hełmy.
23 VI - papież Benedykt wydał deklarację o neutralności Watykanu w trwającej wojnie.
1 VII - rozpoczęła się niemiecka ofensywa na Litwie. Kurlandię i Królestwo Polskie.
5 VIII - oddziały niemieckie weszły do Warszawy.
12 XII - w Niemczech zbudowano pierwszy w całości metalowy samolot.


1916


21 II - rozpoczęła się niemiecko-francuska bitwa o twierdzę Verdun. Walki trwały do czerwca.
5 V - w Vevey w Szwajcarii obchodzono uroczystości 70-lecia urodzin Henryka Sienkiewicza.
31 V - rozpoczęła się największa bitwa morska I wojny, tzw. bitwa jutlandzka, między flotami brytyjską i niemiecką.
4-5 VII - Legiony Polskie stoczyły bitwę pod Kostiuchnówką.
27 VIII - Rumunia przystąpiła do wojny po stronie Ententy.
5 XI - cesarze Niemiec i Austrii wydali tzw. Akt 5 listopada, w którym zapowiedzieli utworzenie państwa polskiego pod egidą państw centralnych.
21 XI - zmarł cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef I. Jego następcą został Karol I.
13 VIII - miasto Verdun odznaczono Krzyżem Legii Honorowej.
15 IX - rozpoczęcie bitwy nad Sommą
15 XI - w Szwajcarii zmarł Henryk Sienkiewicz.
30 XII - w Piotrogrodzie zamordowano Grigorija Rasputina.


1917


20 II - aby zaoszczędzić miedź, w Niemczech wprowadzono do obiegu aluminiowe monety.
29 III - rosyjski Rząd Tymczasowy wydał deklarację w sprawie niepodległości Polski.
4 VI - prezydent Francji wydał dekret o rozpoczęciu formowania we Francji oddziałów polskich.
22 VI - Niemcy uwięzili w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.
15 VIII - przeprowadzono udaną próbę nawiązania łączności radiotelefonicznej między samolotem a stacją naziemną.
VII - w Legionach Polskich doszło do tzw. kryzysu przysięgowego.
XI - Zygmunt Freud ogłosił "Wstęp do psychoanalizy".
15 X - rozstrzelano Matę Hari, holenderską tancerkę oskarżoną o szpiegostwo na rzecz Niemiec.
7 XI - w Rosji wybuchła rewolucja październikowa.
15 XI - Rada Komisarzy Ludowych przyjęła "Deklarację praw narodów Rosji".
20 XII - w Rosji powstała Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Sabotażem i Kontrrewolucją (CzeKa), kierowana przez Feliksa Dzierżyńskiego.
w Stanach Zjednoczonych wyświetlono pierwszy kolorowy film.


1918


1 I - Charlie Chaplin otworzył w Hollywood studio filmowe.
8 I - prezydent USA Woodrow Wilson ogłosił orędzie, w którym zawarł obietnicę utworzenia państwa polskiego.
28 I - Rada Komisarzy Ludowych wydała dekret o utworzeniu Armii Czerwonej.
16 II - Niemcy nałożyli na Warszawę kontrybucję w wysokości 250 tys. marek.
24 III - Niemcy rozpoczęli ostrzał Paryża przy pomocy dział kalibru 210 mm, tzw. Grubych Bert.
17 VII - bolszewicy zamordowali cara Mikołaja II i jego rodzinę.
29 VIII - Rada Komisarzy Ludowych w Rosji wydała dekret o anulowaniu traktatów rozbiorowych Polski.
30 VIII - w Rosji dokonano nieudanego zamachu na Włodzimierza Lenina.
28 X - w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna.
1 XI - rozpoczęły się polsko-ukraińskie walki o Lwów.
7 XI - w Lublinie powstał rząd ludowy z Ignacym Daszyńskim na czele.
9 XI - cesarz Niemiec Wilhelm II abdykował i wyjechał do Holandii.
10 XI - do Warszawy przyjechał zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski.
11 XI - Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową w kraju. Powstała niepodległa Polska.
11 XI - w Compiegne podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim.
23 XI - rząd Jędrzeja Moraczewskiego wprowadził dekretem 8-godzinny dzień i 46-godzinny tydzień pracy.
16 XII - z połączenia SDKPiL oraz PPS-Lewica powstała Komunistyczna Partia Robotnicza Polski.
27 XII - wybuchło powstanie wielkopolskie.


1919


16 I - utworzono rząd z Ignacym Paderewskim na czele.
26 I - odbyły się pierwsze w wolnej Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego.
16 II - doszło do pierwszych starć Wojska Polskiego z Armią Czerwoną.
19 III - Gdańsk został ogłoszony Wolnym Miastem.
IV - Genewę wyznaczono na siedzibę Ligi Narodów.
16 IV - rozpoczęła się operacja przetransportowania do Polski armii gen. Hallera z Francji.
19 IV - oddziały polskie zajęły Wilno.
28 VI - przedstawiciele Polski podpisali traktat wersalski.
16 VIII - wybuchło I powstanie śląskie.
X - w USA weszła w życie ustawa o prohibicji.


1920


wprowadzono markę polską jako walutę obowiązującą w Polsce.
25 IV - rozpoczęła się polska ofensywa na Ukrainie.
7 V - oddziały polskie zajęły Kijów.
1 VI - w Niemczech powstała Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Pracy (NSDAP).
5 VI - Armia Konna Siemiona Budionnego przerwała front polsko-rosyjski.
30 VII - w Białymstoku utworzono Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski.
12 VIII - rozpoczęła się Bitwa Warszawska. Trwała do 16 sierpnia.
20 VIII - wybuchło II powstanie śląskie.
20 IX - rozpoczęła się bitwa nad Niemnem, druga wielka bitwa wojny polsko-sowieckiej.
9 X - do Wilna weszły "zbuntowane" oddziały 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. L.Żeligowskiego.
10 XII - opatentowano głośniki stereofoniczne.


1921


5 II - odbyła się premiera filmu "Brzdąc" Charlie Chaplina.
28 II - w Kronsztadzie wybuchł antybolszewicki bunt marynarzy.
18 III - w Rydze podpisano traktat pokojowy między Polską, Rosją Radziecką i Ukrainą Radziecką.
20 III - na Górnym Śląsku przeprowadzono plebiscyt.
21 III - w Rosji zainicjowano Nową Ekonomiczną Politykę (NEP).
2 IV - otwarto pierwsze Targi Poznańskie.
16 IV - rozpoczęły się regularne loty na trasie Paryż - Warszawa.
2 V - wybuchło III powstanie śląskie.
22 V - miała miejsce bitwa o Górę św. Anny, największa bitwa III powstania śląskiego.
IX - w Polsce odbył się pierwszy powszechny spis ludności.
20 X - Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska.
w USA odbyła się pierwsza radiowa transmisja sportowa.


1922


7 II - Maria Skłodowska-Curie została wybrana na członka francuskiej Akademii Medycyny.
3 IV - Józef Stalin został sekretarzem generalnym partii komunistycznej.
1 IX - w Turcji zniesiono monarchię, imperium osmańskie przestało istnieć.
13 IX - Sejm podjął uchwałę w sprawie budowy portu w Gdyni.
9 XII - Gabriel Narutowicz został wybrany pierwszym prezydentem Polski.
10 XII - w Krakowie powstała Akademia Górnicza.
10 XII - Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Albert Einstein i Niels Bohr.
16 XII - zwolennik endecji Eligiusz Niewiadomski zamordował prezydenta państwa Gabriela Narutowicza.
20 XII - nowym prezydentem Polski został wybrany Stanisław Wojciechowski.


1923


11 I - francuskie i belgijskie wojska zajęły Zagłębie Ruhry.
15 III - Rada Ambasadorów Ententy uznała wschodnią granicę Polski.
2 VII - urodziła się Wisława Szymborska, poetka.
6 XI - w Krakowie, Tarnowie i Borysławiu doszło do walk robotników z wojskiem i policją. Zginęło 31 osób.
8 XI - Adolf Hitler usiłował dokonać zamachu stanu w Niemczech.
28 XII - zmarł Gustave Eiffel, twórca słynnej paryskiej wieży.


1924


6 I - zaczęły wychodzić "Wiadomości Literackie".
21 I - zmarł Włodzimierz I. Lenin.
14 III - Liga Narodów przyznała Polsce część półwyspu Westerplatte w Gdańsku. Powstała tam Wojskowa Składnica Tranzytowa.
IV - powstała wytwórnia filmowa Metro-Goldwin-Mayer.
1 IV - Adolf Hitler został skazany na 5 lat więzienia za próbę zamachu stanu.
29 IV - wprowadzono złoty polski jako obowiązującą walutę.
1 VII - w USA nad rzeką Hudson oddano do użytku najdłuższy most wiszący.
13 XI - Władysław S. Reymont otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.
15 X - dokonano przelotu sterowcem przez Atlantyk.
20 XII - z więzienia został zwolniony Adolf Hitler.


1925


24 I - podjęto decyzję o budowie Grobu Nieznanego Żołnierza.
II - rozpoczęło się nadawanie polskiego programu radiowego.
10 II - Polska zawarła konkordat ze Stolicą Apostolską.
26 IV - Paul von Hindenburg został wybrany prezydentem Niemiec.
18 VII - W Niemczech ukazała się książka Adolfa Hitlera "Mein Kampf".
9 XI - w Niemczech utworzono SS - oddziały szturmowe NSDAP.
20 XI - zmarł Stefan Żeromski.
5 XII - zmarł Władysław S.Reymont.
10 XII - Literacką Nagrodę Nobla przyznano Bernardowi Shaw, który odmówił jej przyjęcia.
21 XII - odbyła się premiera filmu "Pancernik Potiomkin" Siergieja Eisensteina.


1926


27 I - w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy zaprezentowano telewizję.
V - odbył się pierwszy przelot sterowca nad biegunem północnym.
12 V - rozpoczęły się wydarzenia przewrotu majowego.
14 V - do dymisji podali się premier Witos i prezydent Wojciechowski.
1 VI - Ignacy Mościcki został prezydentem Polski.
20 VI - zmarł Feliks Dzierżyński.
23 VIII - zmarł Rudolf Valentino, aktor amerykański.
XI - we Włoszech rozwiązano wszystkie partie z wyjątkiem faszystowskiej.
26 XI - zmarł J.Browning, wynalazca pistoletu automatycznego.
4 XII - Roman Dmowski utworzył Obóz Wielkiej Polski.
25 XII - na tron Japonii wstąpił cesarz Hirohito.


1927


I - odbył się I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina. Zwyciężył Lew Oborin.
II - w Krakowie otwarto regionalną rozgłośnię radiową.
18 IV - w ZSRR rozpoczął się IV zjazd rad, na którym uchwalono zasady pierwszego planu pięcioletniego.
28 VI - prochy Juliusza Słowackiego złożono na Wawelu.
6 X - zaprezentowano pierwszy film dźwiękowy pt. "Śpiewak jazzbandu".
26 X - ze Szwajcarii sprowadzono urnę z sercem Tadeusza Kościuszki.
XI - zakończyła życie Kasztanka, ulubiony wierzchowiec marszałka Piłsudskiego.
27 XII - podpisano porozumienie o wymianie więźniów politycznych między Związkiem Radzieckim a Polską.


1928


24 II - utworzono Bibliotekę Narodową w Warszawie.
III - w ZSRR doszło do buntów chłopskich związanych z brakami żywności.
VI - otwarto fabrykę Ursus pod Warszawą.
31 VIII - odbyła się premiera "Opery za trzy grosze" Bertolta Brechta i Kurta Weila.
13 XII - odbyła się premiera poematu symfonicznego George'a Gershwina "Amerykanin w Paryżu".
27 XII - utworzono Polskie Linie Lotnicze Lot.


1929


29 I - Lew Trocki został wydalony z ZSRR.
11 II - Włochy zawarły ze Stolicą Apostolską tzw. układy laterańskie.
IV - w Paryżu odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza.
16 V - po raz pierwszy przeprowadzono ceremonię wręczenia Oscarów.
VII - powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
11 X - do Polski sprowadzono prochy Joachima Lelewela.
24 X - czarny czwartek na giełdzie w Nowym Jorku. Początek światowego kryzysu gospodarczego.
5 XII - partie opozycyjne w Polsce utworzyły koalicję Centrolew.
10 XII - Tomasz Mann otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.


1930


5 I - Komitet Centralny KPZR przyjął uchwałę o zakładaniu kołchozów.
II - uruchomiono stałą łączność telefoniczną między Polską a Nowym Jorkiem.
1 IV - odbyła się premiera filmu "Błękitny Anioł" z Marleną Dietrich w roli głównej.
5 V - władze brytyjskie aresztowały Mahatmę Gandhiego.
10 IX - przywódcy opozycyjnego Centrolewu zostali aresztowani pod zarzutem przygotowywania zamachu stanu.


1931


1 II - urodził się Borys Jelcyn.
15 III - z połączenia PSL Piast i PSL Wyzwolenie powstało Stronnictwo Ludowe.
1 V - otwarto Empire State Building, wówczas najwyższy budynek na świecie.
24 X - Al Capone został skazany za przestępstwa podatkowe.
26 X - w Polsce rozpoczął się proces aresztowanych członków opozycji, tzw. proces brzeski.


1932


10 IV - Paul von Hindenburg został nowym prezydentem Niemiec.
15 V - w ZSRR zainaugurowano "pięciolatkę ateistyczną".
31 VII - w wyborach do Reichstagu zwyciężyła NSDAP.
11 IX - w wypadku lotniczym zginęli dwaj polscy lotnicy - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura.


1933


30 I - Adolf Hitler objął stanowisko kanclerza Niemiec.
15 III - w Niemczech proklamowano powstanie III Rzeszy.
8 V - Ignacy Mościcki został ponownie wybrany na prezydenta Polski.
31 VIII - odkryto pozostałości osady w Biskupinie.
5 XII - w USA zniesiono prohibicję.


1934


14 IV - powstał Obóz Narodowo-Radykalny.
12 VII - w Berezie Kartuskiej założono obóz odosobnienia.
31 VII - Stefan Starzyński został mianowany komisarycznym prezydentem Warszawy.
2 VIII - po śmierci prezydenta Hindenburga, Adolf Hitler został przywódcą Rzeszy.


1935


16 III - w Niemczech przywrócono obowiązkową służbę wojskową.
23 IV - prezydent Mościcki podpisał konstytucję marcową.
12 V - zmarł marszałek Józef Piłsudski.
20 V - Uniwersytet Warszawski przyjął imię Józefa Piłsudskiego.
15 VI - wydano zakaz rozpowszechniania na terenie Niemiec "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza.
VII - zapadła decyzja o usypaniu w Krakowie kopca Piłsudskiego.
3 X - Włochy zaatakowały Etiopię.


1936


II - rozpoczęła się produkcja samochodu "Volkswagen".
21 II - uruchomiono kolejkę linową na Kasprowy Wierch.
18 VII - w Hiszpani wybuchła wojna domowa.
1 VIII - rozpoczęły się igrzyska olimpijskie w Berlinie.
10 XI - Edward Rydz-Śmigły został mianowany marszałkiem.


1937


30 I - Adolf Hitler wydał decyzje o zakazie przyjmowania Nagród Nobla przez Niemców.
21 II - powstał Obóz Zjednoczenia Narodowego z płk. Adamem Kocem na czele.
23 IV - ustawą sejmową dzień 11 Listopada ogłoszono świętem niepodległości
27 IV - w San Francisko oddano do użytku Golden Gate Bridge
23 V - umiera John D.Rockefeller najbogatszy człowiek świata


1938


11 III - rozpoczął się Anschluss Austrii.
IV - Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskał prawa państwowej uczelni wyższej.
8 IV - Sejm przyjął ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego.
4 IX - jako miejsce letniej olimpiady w 1944 r. wybrano Helsinki.
2 X - oddziały polskie zajęły Zaolzie.
30 X - słuchowisko radiowe wg "Wojny światów" G.H. Wellsa wywołało panikę w całych Stanach Zjednoczonych.


1939


4 IV - zakończyła się wojna domowa w Hiszpanii.
28 IV - Niemcy wypowiedziały pakt o nieagresji wobec Polski.
5 V - minister Józef Beck wygłosił w Sejmie przemówienie, w którym odrzucił żądania niemieckie.
30 VIII - w Polsce ogłoszono powszechną mobilizację.
1 IX - wojska niemieckie zaatakowały Polskę.
7 IX - skapitulowało Westerplatte.
9 IX - początek bitwy nad Bzurą.
17 IX - Armia Czerwona wkroczyła do Polski.
28 IX - kapitulacja Warszawy.
5 X - bitwa pod Krockiem - koniec kampanii wrześniowej.


1940


IV - w Katyniu funkcjonariusze sowieckiego NKWD rozpoczęli egzekucje polskich oficerów.
20 V - powstał obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.
14 VI - Niemcy wkroczyli do Paryża.
27 VII - Hitler zatwierdził plany inwazji na Wyspy Brytyjskie.
3 XII - powołano Delegaturę Rządu na Kraj.


1941


22 VI - wybuchła wojna niemiecko-radziecka.
30 VII - zawarto układ polsko-radziecki, zwany układem Sikorski-Majski.
VIII-XII - Brygada Strzelców Karpackich gen. Stanisława Kopańskiego uczestniczyła w obronie twierdzy Tobruk.
2 XII - w Warszawie zmarł marszałek Rydz-Śmigły.


1942


5 I - powstała Polska Partia Robotnicza.
14 II - Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową.
18 III - rozpoczęła się ewakuacja wojsk polskich w terenu ZSRR.
10 IV - wojska amerykańskie na Filipinach skapitulowały przed Japończykami.
27 V - w Pradze dokonano udanego zamachu na protektora Czech i Moraw Reinharda Heydricha.
17 VII - rozpoczęła się bitwa pod Stalingradem.


1943


4 II - w Niemczech ogłoszono trzydniową żałobę po klęsce pod Stalingradem.
22 III - w Warszawie przeprowadzono akcję odbicia więźniów pod Arsenałem.
12 IV - Niemcy podali informację o odkryciu grobów w Katyniu.
19 IV - w getcie warszawskim wybuchło powstanie.
25 IV - w wyniku tzw. sprawy katyńskiej zerwano polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne.
30 VI - Niemcy aresztowali komendanta głównego AK, gen. Stefana Grota-Rowieckiego.
4 VII - w katastrofie lotniczej w Gibraltarze zginął gen. Władysław Sikorski.
12 X - I Dywizja Kościuszkowska stoczyła bitwę pod Lenino.


1944


1 II - AK dokonała zamachu na F.Kutscherę, dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim.
11 V - rozpoczęła się bitwa o Monte Cassino.
1 VIII - w Warszawie wybuchło powstanie.
6 IX - PKWN wydał dekret o reformie rolnej.
17 IX - rozpoczęła się operacja desantowa Market-Garden.
2 X - kapitulacja oddziałów w Warszawie - koniec powstania.
21 XII - komendantem AK został mianowany gen. Leopold Okulicki.


1945


19 I - gen. Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową.
29 I - rozpoczęły się walki o przełamanie Wału Pomorskiego.
4 II - ukazał się pierwszy numer "Dziennika Polskiego".
27 III - władze radzieckie aresztowały 16 przywódców Polski Podziemnej.
30 IV - Adolf Hitler popełnił samobójstwo.
2 V - skapitulował Berlin.
7 V - Niemcy skapitulowały wobec aliantów zachodnich w Reims.
8 V - powtórna kapitulacja w Berlinie. Zakończyła się wojna w Europie.
28 VI - w Polsce powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.
6 VIII - na Hiroszimę zrzucono bombę atomową.
2 IX - Japonia podpisała kapitulację.
31 X - w Krakowie zmarł Wincenty Witos.
25 XI - Bolesław Piasecki zaapelował o udział katolików w budowaniu Polski Ludowej.


1946


3 I - Krajowa Rada Narodowa wydała ustawę o nacjonalizacji przemysłu.
14 II - rozpoczęła się akcja wysiedlania ludności niemieckiej z Polski.
21 II - utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO).
4 III - Winston Churchill użył określenia "żelazna kurtyna" podczas przemówienia wygłoszonego w Fulton.
18 IV - oficjalnie rozwiązano Ligę Narodów.
3 V - władze brutalnie stłumiły demonstrację przeprowadzoną w Krakowie w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
21 VI - w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano pierwszą płytę długogrającą.
4 VII - w Kielcach doszło do pogromu ludności żydowskiej.
5 VII - powołano Urząd Kontroli Prasy i wprowadzono cenzurę prewencyjną.


1947


8 I - odbyła się premiera pierwszego polskiego filmu powojennego pt. "Zakazane piosenki" w reż. Leonarda Buczkowskiego.
5 II - Bolesław Bierut został prezydentem Rzeczypospolitej.
24 IV - rozpoczęła się akcja "Wisła" - operacja wysiedlania ludności ukraińskiej na zachód Polski.
28 IV - w Nowym Jorku odbyło się pierwsze nadzwyczajne posiedzenie ONZ.
30 IV - wyprodukowano pierwszy traktor Ursus.
25 V - w USA powstała Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA).
2 VI - władze komunistyczne rozpoczęły tzw. bitwę o handel, czyli likwidację prywatnego handlu.
11 VI - polska reprezentacja piłkarska rozegrała pierwszy po wojnie mecz międzynarodowy. Przegrała z Norwegią 1:3.
9 VII - Polska odrzuciła plan Marshalla.
19 VII - ukazał się w Rzymie pierwszy numer "Kultury". Następne wychodziły już w Paryżu.
27 VII - Górnik Wincenty Pstrowski zainicjował współzawodnictwo pracy.
21 X - Polskę opuścił potajemnie Stanisław Mikołajczyk.


1948


12 I - w Stanach Zjednoczonych wprowadzono równość białych i Murzynów przed sądem.
30 I - w zamachu zginął Mahatma Gandhi.
24 VI - rozpoczął się kryzys berliński. ZSRR zablokował miasto. Państwa zachodnie utworzyły most powietrzny.
1 V - odbył się pierwszy Wyścig Pokoju.
14 V - proklamowano niepodległość państwa Izrael.
31 VIII - od władzy odsunięty został Władysław Gomułka, któremu zarzucono odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne.
3 IX - stanowisko sekretarza generalnego PPR objął Bolesław Bierut.
15 XII - rozpoczął się kongres zjednoczeniowy PPR i PPS. Powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
16 XII - ukazał się pierwszy numer "Trybuny Ludu".


1949


1 I - rozpoczęło się tworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych.
4 IV - powstał pakt wojskowy NATO. Pierwszymi członkami były: USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, i kraje Beneluksu.
29 VIII - w Związku Radzieckim przeprowadzono pierwszą próbę z bombą atomową.
7 IX - proklamowano powstanie Republiki Federalnej Niemiec.
11 X - utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną.


1950


26 I - Indie ostatecznie wyszły z kolonialnego imperium Wielkiej Brytanii i przekształciły się w związek 27 stanów
30 IV - 1 maja został ustanowiony świętem państwowym w Polsce.
9 V - 'Plan Schumana' - rodzi się plan współpracy gospodarczej państw europejskich
26 VI - wojska Korei Północnej przekroczyły 38 równoleżnik. Rozpoczęła się wojna koreańska.


1951


2 IV - w Starachowicach rozpoczął się montaż samochodów Star-20.
5 IV - małżeństwo J. i E. Rosenbergów, oskarżonych w USA o szpiegostwo na rzecz ZSRR, zostało skazane na śmierć. Wyrok wykonano.
1 V - rozpoczęła się emisja programu Radio Wolna Europa dla krajów Europy Wschodniej.
2 VIII - Władysław Gomułka został osadzony w areszcie domowym w Miedzeszynie.


1952


5 IV - w Warszawie podpisano umowę polsko-radziecką o budowie Pałacu Kultury i Nauki
3 V - Monachium; zaczęła nadawać audycje Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa
22 VII - Sejm uchwalił konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
26 VII - zmarła Evita Peron, żona przywódcy argentyńskiego Juana Perona.


1953


18 I - rząd polski wydał uchwałę o walce ze stonką ziemniaczaną.
5 III - zmarł Józef Stalin. Jego następcą został Lawrentij Beria.
29 V - Nowozelandczyk E.Hillary oraz T.Norgay zdobyli Mount Everest najwyższy szczyt świata
26 IX - prymas Polski Stefan Wyszyński został internowany.


1954


21 I - w USA zwodowano pierwszą w świecie atomową łódź podwodną ('Nautilus')
10 VIII - w Stanach Zjednoczonych zdelegalizowano partię komunistyczną.
2 X - Niemcy Federalne (RFN) przyjęte do NATO
10 XII - Ernest Hemingway otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.
13 XII - Władysław Gomułka został zwolniony z aresztu domowego.


1955


18 IV - w Princeton (USA) w wieku 76 lat umiera Albert Einstein
11-14 V - na konferencji w Warszawie powołano Układ Warszawski jako odpowiedź na przyjęcie RFN do NATO.
21 VII - Warszawa; ZSRR przekazał Polsce do użytku Pałac Kultury i Nauki
Literatura; Anglik John R.Tolkien ukończył trylogię 'Władca pierścieni'


1956


25 II - podczas obrad XX Zjazdu KPZR Nikita Chruszczow przedstawił tajny referat dotyczący zbrodni stalinowskich.
19-21 X - na VIII plenum KC PZPR Władysław Gomułka został wybrany na stanowisko I sekretarza KC PZPR.
23 X - na Węgrzech wybuchło antyradzieckie powstanie, krwawo stłumione przez Armię Czerwoną.


1957


25 III - podpisano Układ Rzymski o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG)
20 IV - odbyła się premiera filmu "Kanał" Andrzeja Wajdy.
IX - we Francji powstał system SECAM dla telewizji kolorowej.


1958


17 IV - Wystawa Światowa 'Expo 58' w Brukseli
14 VI - uruchomiono pierwszy w Polsce reaktor atomowy "Ewa".
29 VIII - decyzją Sądu Najwyższego zabroniono w USA segregacji rasowej w szkołach.
4 X - Związek Radziecki wystrzelił Sputnika 1, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi.


1959


1 I - partyzanci Fidela Castro wkroczyli do Hawany.
31 III - zakończyła się repatriacja Polaków z ZSRR.
Brytyjczyk Christopher Cockewell zaprezentował (zaprojektowany już w 1955r.) pierwszy poduszkowiec (Hovercraft)


1960


4 I - powstała EFTA - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
1 V - nad terytorium ZSRR zestrzelono amerykański samolot szpiegowski U-2.
26 IX - odbyła się pierwsza telewizyjna debata kandydatów na prezydenta w USA: J.F.Kennedy'ego i R.Nixona.


1961


16 I - z Kanady wróciły do Polski skarby wawelskie.
12 IV - Jurij Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie
18 IV - odbyła się inwazja w Zatoce Świń, nieudana próba oddalenia Fidela Castro.
13 VIII - rozpoczęto wznoszenie muru berlińskiego.


1962


22 II - uruchomiony został rurociąg "Przyjaźń".
11 X - rozpoczęły się obrady II Soboru Watykańskiego.
23 X - Rosjanie zaczęli montaż rakiet na Kubie.


1963


23 V - Fidel Castro otrzymał tytuł Bohatera Związku Radzieckiego.
19 VI - w kosmos poleciała pierwsza kobieta Walentyna Tierieszkowa.
1 X - rozpoczęły się obchody 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
22 XI - zamordowany został prezydent J.F.Kennedy.


1964


5 VIII - lotnictwo amerykańskie rozpoczęło bombardowania Wietnamu Północnego.
14 X - od władzy w ZSRR został odsunięty N. Chruszczow. Zastąpił go nowy sekretarz generalny KPZR L.Breżniew.


1965


24 I - zmarł W.Churchill uznany przez czasopismo 'Life' człowiekiem stulecia
16 VII - prezydencji Fracji i Włoch dokonali uroczystego otwarcia tunelu pod Mont Blanc
18 XI - polscy biskupi wystosowali do niemieckiego episkopatu list w sprawie wzajemnego wybaczenia krzywd.


1966


8 III - władze Polski odmówiły zgody na przyjazd do kraju papieża Pawła VI.
15 XII - umiera Walt Disney ojciec m.in. Miki, Donalda, Pluta, Bambi czy Dumbo


1967


13 IV - w warszawskiej sali kongresowej odbył się koncert zespołu "The Rolling Stones".
5 VI - pocztątek 'sześcio-dniowej' wojny Izraelsko-Arabskiej
10 VI - Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem.
3 XII - pierwszy przeszczep ludzkiego serca


1968


16 I - władze zawiesiły przedstawienia "Dziadów" w reżyserii K. Dejmka.
8 III - na Uniwersytecie Warszawskim odbył się wiec studencki, który zapoczątkował tzw. wydarzenia marcowe.
IV - na wyższych uczelniach w krajach Europy Zachodniej rozpoczęły się burzliwe zamieszki młodzieżowe.
4 IV - w Memphis zamordowano Martina L.Kinga, przywódcę czarnoskórych obywateli w USA.
21 VIII - wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji.


1969


16 I - czeski student Jan Palach dokonał samospalenia w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.
2 III - pierwszy lot Concorde'a, ponaddźwiękowego samolotu francusko - brytyjskiego
21 VII - Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca.
18 VIII - rozpoczął się plenerowy koncert w Woodstock, na którym wystąpili m.in. Janis Joplin, Jimmy Hendrix i Joe Cocker.


1970


7 XII - Polska podpisała z RFN układ o normalizacji stosunków wzajemnych. RFN uznała granicę na Odrze i Nysie.
12 XII - władze podniosły ceny artykułów spożywczych, co stało się przyczyną protestów robotniczych na Wybrzeżu i tzw. wydarzeń grudniowych.
20 XII - od władzy odsunięty został Władysław Gomułka. I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek.


1971


25 I - Edward Gierek odwiedził Gdańsk, gdzie zadał słynne pytanie: "Pomożecie?".
15 II - władze odwołały grudniowe podwyżki cen artykułów żywnościowych.
2 X - beatyfikacja ojca Maksymiliana Kolbego
13 XI - amerykański satelita badawczy 'Mariner 9' w pobliżu Marsa


1972


28 VI - na Ziemiach Odzyskanych ustanowiono stałą organizację kościelną.
IX - odbyła się pierwsza prezentacja samochodu "Fiat 126p".
5 IX - podczas igrzysk olimpijskich w Monachium terroryści palestyńscy dokonali ataku na sportowców izraelskich.


1973


1 I - powstał koncern wydawniczy RSW Prasa-Książka-Ruch.
11 II - zakończyło się wycofywanie wojsk amerykańskich z Wietnamu.
8 IV - umiera Pablo Picasso
24 VI - Krzysztof Baranowski zakończył swój rejs dookoła świata.


1974


7 VII - zakończyły się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Drużyna Kazimierza Górskiego zajęła 3. miejsce.
9 VIII - prezydent USA Richard Nixon ustąpił ze stanowiska z powodu afery Watergate. Jego następcą został dotychczasowy wiceprezydent Gerald Ford.


1975


III - utworzono ecu, europejski pieniądz przeliczeniowy.
28 V - w Polsce została przeprowadzona reforma administracyjna. W miejsce dotychczasowych 17 województw utworzono 49, zlikwidowano powiaty.
17 VII - w kosmosie doszło do połączenia amerykańskiego statku Apollo z radzieckim Sojuzem 19.
5 XII - pojawił się "List 59", którego sygnatariusze protestowali przeciwko projektowanym zmianom w konstytucji PRL.


1976


10 II - Sejm uchwalił poprawki do konstytucji. Wprowadzono zapis o przewodniej roli PZPR i sojuszu z ZSRR.
24 VI - ogłoszenie propozycji podwyżek cen mięsa stało się przyczyną zamieszek w kilku polskich miastach, m.in. w Radomiu i Ursusie.
23 IX - powstał Komitet Obrony Robotników z Jackiem Kuroniem, Adamem Michnikiem, Antonim Macierewiczem, Stanisławem Barańczakiem.


1977


7 I - w Czechosłowacji powstała opozycyjna Karta 77.
2 II - 20tys. zwiedzających przybyło na otwarcie Centrum Pompidou w Paryżu
7 V - w Krakowie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach Stanisław Pyjas, student i działacz opozycji antykomunistycznej.
16 VIII - w wieku 42 lat na atak serca umiera Elvis Presley


1978


16 III - organizacja terrorystyczna "Czerwone Brygady" porwała i zamordowała polityka włoskiego Aldo Moro.
20 III - Krystyna Chojnowska-Listkiewicz jako pierwsza kobieta w historii opłynęła samotnie na jachcie 'Mazurek' kulę ziemską
27 VI - Mirosław Hermaszewski jako pierwszy Polak odbył lot w kosmos.
16 X - papieżem został Karol Wojtyła.


1979


2 VI - rozpoczęła się pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce.
1 IX - powstała opozycyjna Konfederacja Polski Niepodległej z Leszkiem Moczulskim na czele.
26 XII - rozpoczęła się radziecka interwencja w Afganistanie.


1980


17 VIII - sformułowano 21 postulatów skierowanych do władz.
31 VIII - podpisano porozumienie ze strajkującymi w Gdańsku.
11 X - Czesław Miłosz otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.
10 XI - zarejestrowany został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".


1981


12 IV - odbył się inauguracyjny lot wahadłowca Columbia.
13 V - na placu św. Piotra turecki zamachowiec postrzelił papieża Jana Pawła II.
13 XII - wprowadzono stan wojenny.
16 XII - milicja użyła broni podczas pacyfikacji strajku w kopalni "Wujek". Zginęło 9 górników.
23 XII - Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje gospodarcze wobec Polski.


1982


2 IV - rozpoczęła się argentyńsko-brytyjska wojna o wyspy Falklandy-Malwiny.
12 XI - Lech Wałęsa został zwolniony z internowania.
17 XII - utworzono Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
X - Helmut Kohl wybrany kanclerzem


1983


23 III - Ronald Reagan ogłosił program wojen gwiezdnych.
14 V - pobity przez milicjantów zmarł Grzegorz Przemyk.
16 VI - rozpoczęła się druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
22 VII - w dniu święta narodowego zniesiono stan wojenny.
10 XII - Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.


1984


23 V - w zaocznym procesie oskarżonego o zdradę płk. Ryszarda Kuklińskiego zapadł wyrok śmierci.
28 VII - rozpoczęły się XXIII letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, zbojkotowane przez kraje bloku wschodniego z wyjątkiem Rumunii.
19 X - funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa porwali i zamordowali ks. Jerzego Popiełuszkę.


1985


11 III - Michaił Gorbaczow został sekretarzem generalnym KC PZPR.
20 IV - przedłużono obowiązywanie Układu Warszawskiego na kolejne 20 lat.
1 IX - 800km od Nowej Ziemi na głębokości 4tys. metrów odnaleziono wrak 'Titanica'


1986


28 I - tuż po starcie eksplodował amerykański wahadłowiec "Challenger", cała załoga zginęła.
13 IV - Jan Paweł II jako pierwszy w historii papież odwiedził synagogę.
29 IV - w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło do awarii i wybuchu.


1987


28 V - na placu Czerwonym w Moskwie wylądował małym samolotem niemiecki pilot amator Mathias Rust. Rusta aresztowano i skazano na 4 lata.
8-14 VI - odbyła się trzecia wizyta w Polsce papieża Jana Pawła II.
29 XI - odbyło się referendum na temat dalszych losów reform gospodarczych w Polsce. Władze poniosły spektakularną porażkę.


1988


30 VI - abp. M. Lefebvre został ekskomunikowany za sprzeciwianie się uchwałom II Soboru Watykańskiego.
26 XI - "Krótki film o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego otrzymał nagrodę Felixa.
30 XI - odbyła się telewizyjna debata Wałęsa-Miodowicz.
18 XII - przy Lechu Wałęsie powstał Komitet Obywatelski.


1989


6 II - rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu.
15 II - 11 listopada został ustanowiony Świętem Niepodległości.
5 IV - podpisano porozumienia Okrągłego Stołu.
15 IV - rozpoczęły się demonstracje na placu Tienanmen w Pekinie. Demonstranci zostali zmasakrowani.
4 VI - w pierwszej turze wyborów do Sejmu kontraktowego miażdżący sukces odniosła opozycja.
3 VII - w "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł Adama Michnika pt. "Wasz prezydent, nasz premier".
19 VII - Wojciech Jaruzelski został wybrany na prezydenta.
21 XII - rozpoczęła się wojna domowa w Rumunii.
29 XII - prezydentem Czechosłowacji został Vaclav Havel.


1990


15 I - tłum przypuścił szturm na siedzibę policji politycznej Stasi w Berlinie.
27-29 I - podczas obrad zjazdu PZPR podjęto decyzję o rozwiązaniu partii. Na jej miejsce powstały: Socjaldemokracja RP (A.Kwaśniewski, L.Miller) i Unia Socjaldemokratyczna (T.Fiszbach).
11 IV - w Polsce zniesiono cenzurę.
9 XII - w drugiej turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa pokonał Stana Tymińskiego.
22 XII - ostatni emigracyjny prezydent Ryszard Kaczorowski, przekazał do kraju insygnia władzy.


1991


17 I - rozpoczęła się operacja "Pustynna Burza" w Zatoce Perskiej.
22 II - rozpoczął się zjazd NSZZ "Solidarność". Na przewodniczącego związku wybrano Mariana Krzaklewskiego.
21 IV - Klub Paryski zredukował polski dług o 50 proc.
12 VI - Borys Jelcyn objął urząd prezydenta Rosji.
1 VII - rozwiązano Układ Warszawski.
22 VII - w gmachu byłego Komitetu Centralnego PZPR otwarto Giełdę Papierów Wartościowych.
26 X - podpisano umowę polsko-radziecką o wycofaniu oddziałów Armii Czerwonej z Polski.
25 XII - rozwiązano ZSRR.


1992


4-5 VI - Sejm odwołał rząd Jana Olszewskigo na tle tzw. kryzysu lustracyjnego. Nieudaną próbę stworzenia rządu podjął lider PSL Waldemar Pawlak.
28 VI - rozwiązano RWPG.
9 IX - Bill Clinton został prezydentem USA.


1993


1 I - formalny kres istnienia Czechosłowacji. W jej miejsce powstały dwa niepodległe państwa - Czechy i Słowacja.
14 I - doszło do katastrofy promu "Jan Heweliusz". Zginęły 54 osoby.
29 V - prezydent Lech Wałęsa przedterminowo rozwiązał parlament.
18 IX - zakończyło się wycofywanie z Polski wojsk rosyjskich.


1994


6 IV - w Rwandzie rozpoczęła się krwawa wojna domowa między plemionami Hutu i Tutsi.
8 IV - Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
1 V - tragiczną śmierć w trakcie wyścigu poniósł Ayrton Senna, trzykrotny mistrz świata Formuły 1.
11 XII - Rosja rozpoczęła wojskową interwencję w Czeczenii.


1995


19 XI - w wyborach prezydenckich Aleksander Kwaśniewski pokonał Lecha Wałęsę.
21 XII - kryzys polityczny w związku z oskarżeniem premiera Oleksego o kontakty z rosyjskim wywiadem.


1996


25 I - rząd Józefa Oleksego podał się do dymisji.
18 II - przeprowadzono referendum uwłaszczeniowe. Frekwencja wyniosła tylko 33 proc.
22 IV - umorzono postępowanie prokuratorskie wobec premiera Oleksego.
8 VI - powstała Akcja Wyborcza Solidarność.
6 XII - Madleine Albright została sekretarzem stanu USA. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku.
3 X - Literacką Nagrodę Nobla otrzymała Wisława Szymborska.


1997


22 II - sklonowano owcę Dolly.
25 V - odbyło się referendum konstytucyjne. Przy niewielkiej frekwencji; większość, 53 proc., zagłosowała za przyjęciem ustawy zasadniczej.
5 IX - zmarła Matka Teresa z Kalkuty.
17 X - powstał rząd Jerzego Buzka.


1998


9 I - Sejm ratyfikował konkordat ze Stolicą Apostolską.
II - początek starć między Albańczykami i Serbami w Kosowie.
20 IV - do Polski przyjechał pułkownik Ryszard Kukliński.
1 V - senat USA zaaprobował decyzję o rozszerzeniu NATO o Polskę, Czechy i Węgry.


1999


1 I - wprowadzono wspólną walutę Unii Europejskiej - euro.
26 II - prezydent Kwaśniewski podpisał akt Ratyfikacyjny Traktatu Północno-Atlantyckiego.
24 III - rozpoczęła się interwencja NATO w Serbii.


2000


6 VII - w jubileuszowej narodowej pielgrzymce do Rzymu wzięło udział około 50 tys. Polaków.
12 VIII - na Morzu Barentsa zatonął rosyjski atomowy okręt podwodny "Kursk".
12 XII - Sąd Najwyższy USA wydał decycję, że ręczne przeglądanie głosów wyborczych na Florydzie jest sprzeczne z konstytucją. Tym samym zwycięzcą wyborów prezydenckich okazał się George W. Bush.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 37 minut