profil

Wolność jako wyzwanie.

poleca 85% 134 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wśród istot zamieszkujących ziemię, człowiek stanowi najbardziej skomplikowany i najbardziej niezrozumiały przypadek. Dzieje się tak z tej to przyczyny, że człowiek jest istotą symboliczną i nie potrafi żyć, kiedy czuje, że jego życie nie ma znaczenia. Inne istoty istnieją dla istnienia. Człowiek istnieje zawsze po coś. Nawet najwięksi nihiliści, czy zbrodniarze tego świata racjonalizowali sobie swoje występki. W swoich zbrodniach i zaniechaniach doszukiwali się celowości. Musieli je czymś uzasadnić. Nie mogli po prostu zamilknąć. Właściwie wszelkie problemy ludzkie da się sprowadzić do poszukiwania znaczenia.

Człowiek porusza się nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale i w przestrzeni wyobraźni. Swoboda ruchu w obu tych rejonach nazywana jest wolnością. Posiadamy tyle wolności, ile potrafimy sobie stworzyć. Jako istota symboliczna, człowiek myśli słowami. To one właśnie wyznaczają zakres naszego doświadczenia. Wszelkie rozróżnienia między tym, co rzeczywiste, a złudne, między tym, co oczywiste, a niemożliwe, wynikają tylko i wyłącznie z przyjętego przez nas słownika. A nasz słownik, z kolei, zależny jest od wychowania, jakie otrzymaliśmy w rodzinie, szkole i na podwórku. Jedni z nas dopatrują się sensu życia w istnieniu jednego zwierzchnika wszechświata, którego nazywają Bogiem. Dla innych słowo Bóg to tylko trzy, nic nie znaczące litery. Podobnie zasada dotyczy wszystkich wyobrażeń. Najpierw jest słowo, potem wyobrażenie. Można by zatem wnioskować, że wolność ludzka zależy od pojemności naszego słownika. Tak właśnie sądzi poszukiwanie cudowności w każdym przejawie codziennego życia. Należy otworzyć się na świat doświadczenia i nie przeczyć niczemu, co nam się objawia.

W dobie życia codziennego spotykam wiele osób na swojej krętej drodze, wszyscy przekazują mi swoje mądrości życiowe i kierują się przy tym wolnością słowa. Gdy wychodzę na ulicę widzę setki poruszających się ciał i każde z nich poprzez swój wygląd zewnętrzny ukazuje mi cząstkę osobowości ludzkiej. Czyniąc refleksje nad tematem tej pracy dochodzę do wniosku, że wolność w życiu człowieka można odnaleźć wszędzie należy tylko odpowiednio ją zinterpretować. Bardzo często w otaczającym mnie świecie spotykam się z rozumieniem wolności, jako swobody robienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Każda osoba, która pragnie odpowiednio pojąć istotę wolności musi zadać sobie pytanie : ? co oznacza dla mnie wolność przy odpowiedzi na nie musi kierować się swoja moralnością i sumieniem. Społeczeństwo składa się z różnych osobowości, każda z nich posiada swój rozum, uczucia oraz swoją wartość dlatego pojęcie wolności ma różne znaczenia. Według mnie prawdziwa wolność zdobywamy angażując pozytywne uczucia: wyrozumiałość, życzliwość, akceptację, sympatię, troskę, miłość oraz bezstronność wobec nas samych i otaczającego nas świata.


Z własnego doświadczenia wiem, że wolność można nadużyć.
Kiedy nie jest ona ukierunkowana, kiedy odrywa się od prawa zapisanego w ludzkim sercu, kiedy nie słucha głosu sumienia ? występuje przeciwko człowiekowi i społeczeństwu, w którym żyje.

W momencie poczęcia otrzymujemy wolność, która pozwala nam żyć dlatego powinniśmy starać się krok po kroku dochodzić prawdziwej istoty tej wolności. Moim zdaniem życie zawsze ma sens, trzeba uparcie dążyć do odnalezienia go. Jak wcześniej wspomniałam jesteśmy istotami symbolicznymi, które potrzebują odnajdywać znaczenie istnienia świata. Często zastanawiam się nad wolnością zadaję sobie wiele pytań i myślę, że inni ludzie robią to tak samo często jak ja bowiem nie można stać się wolnym bez świadomości, czym wolność jest.
Nie można wiedzieć, czym jest wolność dlatego uważam, że jest to wyzwanie dla każdego z nas bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry.

Życie w XXI w. jest bardzo trudne i wymaga wielu wyrzeczeń i sił
od człowieka według mnie to jest wyzwanie, które można nazwać naszą wolnością ponieważ mamy prawo dokonywać wyborów, to my decydujemy o tym jak żyjemy co lubimy a czego nie. Wiadomo, że współczesność stawia przed nami mnóstwo ścian, które pokonujemy bądź też nie, ale zawsze będzie się liczyć nasze życie jakie by ono nie było bo największą wartością i radością jest nasze istnienie. Sposobem na radzenie sobie z przeciwnościami losu jest wiara, która jest motywacją wszystkiego.

Bardzo często w swoim otoczeniu spotykam się z barakiem tolerancji do ludzi i sposobów egzystencji. Ciężko mi zrozumieć zaistniałą sytuację, ponieważ tyle się mówi o ogólnej wolności człowieka. Istnieje wiele dokumentów mówiących o niej, które są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych np. : w bibliotekach, Internecie, telewizji, prasie itp. Jednym z nich jest Deklaracja Praw Człowieka ten dokument został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. Zawierał on m.in. prawo człowieka do wolności i równości, prawo do życia, pracy i wypoczynku. Niestety coraz częściej w dobie postępu technicznego zapomina się o historii i o godnym życiu człowieka. Ogólne zło współczesnego świata powoli, ale skutecznie zaciera dobre znaczenie wolności człowieka dlatego zawsze będę uważać, że jest ona wyzwaniem, które będzie wystawiać na próbę nas i naszych potomnych w przyszłości. Jak każdy człowiek posiadam marzenia do których będę dążyć, chciałabym aby ludzkość zaznała pojednania, żeby Deklaracja Praw Człowieka oraz inne dokumenty mówiące o prawach i obowiązkach człowieka znalazły znaczący odzew. Każdego dnia dokonujemy wyborów i tym samym stajemy przed odpowiedzialnością, którą można również traktować jako wyzwanie. Jak wspomniałam wcześniej, ludzkość dzieli się na różne osobowości i dlatego istnieje mnóstwo wyzwań, którym trzeba sprostać. Dla jednych wyzwaniem może być lot samolotem a dla drugich spacer po parku.

Żyje wiele miliardów ludzi na całej Ziemi a wraz z nimi powstają nowe lęki jedne pokonują a drugie tłumią i na tym polega wolność. Mam na myśli życie i walkę z rzeczywistością, która budzi wiele kontrowersji. Moim zdaniem można rozpatrywać wolność w kategorii moralnej i z całą pewnością jest to wyzwanie, o którym jest mowa w temacie pracy. Czyniąc refleksje nad ogólną wolnością w mojej głowie rodzi się wiele pytań i wątpliwości np.: Czy wolność człowieka jest dobrem czy złem? Wolność to przecież postępowanie zgodne z naszą wygodą, naszym osobistym dobrem (brzmi egoistycznie), ale niestety to prawda. To przecież nie zawsze jest dobrem w stosunku do innych a więc dobro to przede wszystkim działanie w taki sposób aby wszystkim nie było źle. Czy to jest osiągalne? Jednym z podstawowych kryteriów dojrzałości osoby ludzkiej jest sposób korzystania z wolności. Dla współczesnego wychowanka słowo ?wolność? jest niezwykle atrakcyjne, niemal magiczne. Wolność kojarzona jest przecież z postępem, z godnością i prawami człowieka, z jego samorealizacją. Większość programów społecznych, politycznych i pedagogicznych odwołuje się właśnie do obietnicy wolności. Niestety, często wypowiedzi na temat wolności, nawet wśród ludzi uznawanych za autorytety w tej dziedzinie, okazują się jednostronne, zawężone, karykaturalne. Niektórzy przedstawiają ludzką wolność w sposób naiwny i nieodpowiedzialny (?róbcie, co chcecie?), inni z kolei mówią o niej w sposób fatalistyczny, traktując ją jako dramat i źródło nieszczęść (człowiek jako ktoś ?skazany? na wolność). Człowiek jest świadomy, że posiada zdolność dokonywania wyborów. Nie znaczy to jednak, że każda osoba żyje w wolności. Rozwój tej wrodzonej zdolności nigdy nie następuje w sposób automatyczny. Zawsze wymaga demaskowania zagrożeń w tej dziedzinie i zachowania czujności. W przeciwnym przypadku człowiek popada w różne formy zniewolenia. Zaprzeczeniem wolności jest zależność od osób, instytucji czy systemów władzy, a także wewnętrzne zniewolenia, nałogi i uzależnienia. Od strony pozytywnej wolność można zdefiniować jako zdolność podejmowania decyzji w oparciu o świadomość tego, co się czyni oraz o świadomość motywów, dla których się to czyni, a także w oparciu o rozeznanie skutków tego, co się czyni. Wolność ludzka nie jest absolutna, gdyż realizuje się w ramach konkretnych możliwości materialnych, fizycznych, intelektualnych, psychicznych, moralnych, duchowych i społecznych, właściwych danemu człowiekowi. Z tego względu wolność jest jednocześnie darem i zadaniem, która nigdy nie zostanie w pełni zaspokojona i dlatego zawsze pozostanie wyzwaniem dla ludzkości.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut