profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje wolnościpoleca85%
Psychologia

Wolność jako wyzwanie.

Wśród istot zamieszkujących ziemię, człowiek stanowi najbardziej skomplikowany i najbardziej niezrozumiały przypadek. Dzieje się tak z tej to przyczyny, że człowiek jest istotą symboliczną i nie potrafi żyć, kiedy czuje, że jego życie nie ma...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Opisz na czym polega konflikt pomiędzy wolnością jednostki a poczuciem sprawiedliwości innych ludzi w kraju demokratycznym.

Podstawową wartością, którą zapewnia obywatelom Polska – kraj demokratyczny, jest wolność jednostki. Co możemy nazwać wolnością? Wolność jest pojęciem wieloznacznym, możemy ją rozpatrywać na różnych płaszczyznach i pod różnymi aspektami. W...poleca86%
Zarys teorii państwa i prawa

Prawo a Aksjologia Filozoficzna

muszę zwrócić uwagę jeszcze ,że w neoplatońskiej bądź co bądź kulturze prawosławia wolność wyboru wartości jest typu „pokerzysty” ,podczas gdy w protestantyzmie wolność wyboru jest typu „szachisty”- z każdym wyborem ograniczają ci się i wykluczają...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa Człowieka

Odpowiedzialność to ponoszenie konsekwencji podjętych działań celowych lub przypadkowych. Jest to gotowość do odpowiadania przed sobą lub innymi. Każdy z nas już od maleńkości uczony jest życia w zgodzie z drugim człowiekiem. Jest to konieczne do...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Co dla mnie oznacza słowo "Wolność"?

Znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie. Oznacza niezależność, niezawisłość, niepodległość np. jednego państwa od drugiego. "Wolność" oznacza również możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. "Wolność" to także prawa...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Którą z wartości demokratycznych uważam za najważniejszą i dlaczego?- Wolność

?Którą z wartości demokratycznych uważam za najważniejszą i dlaczego?? W państwie demokratycznym wszystkie podstawowe wartości są równie ważne, jednak moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje wolność. Wybrałam właśnie...poleca85%
Pedagogika

Filozofia Kostylo

Filozofia – Kostyło Trzy okresy w filozofii: Starożytny Średniowieczny Nowożytny Czasem jest tak, że to dzieło, wydarzenie historyczne, działalność szkoły filozoficznej lub etycznej wyznacza epokę – współczesność. 1900 – 2000, po 2000 –...poleca85%
Język polski

Wolność w życiu człowieka - esej

Wolność... Niektórzy przez całe życie o niej marzą, a inni nie wiedzą co z nią zrobić. Oznacza ona brak przymusu, sytuację, w której możemy dokonywać wyborów, spośród wszystkich dostępnych opcji. Można ją podzielić na kilka różnych typów....poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Człowiek wolny

Wolność jest to swoboda w wyrażaniu swoich uczuć, emocji i poglądów. Uważam, że jest ona istotną wartością w życiu każdego człowieka. Bez niej życie byłoby ciężkie. Ludzie nie mogliby wyrażać swoich opinii. je zrozumieć na tyle, że dokonywany...