profil

Przywileje szlacheckie

drukuj
poleca 85% 183 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przywileje Szlacheckie w Polsce
L.p. Data Władca Miejscowość
lub nazwa Postanowienia
1. 1374 L. Andegaweński Koszyce Zmniejszenie podatku szlachcie, rezygnacja króla z prawa stancji, odszkodowanie dla wojska toczącego wojnę poza granicami państwa, zwolnienie z percypowania budowy nowych zamków i budowli warownych; Urzędy centralne dla Polaków, urzędy lokalne dla miejscowej szlachty.
2. 1386/88 W. Jagiełło Kraków i Piotrków Potwierdzenie dawnych obyczajów.
3. 1422 W. Jagiełło Czerwińsk Nietykalność osobista szlachty; część uprawnień sądowniczych przeszła na szlachtę.
4. 1423 W. Jagiełło Statut Wartski Szlachta uzyskała kontrolę nad miarami, wagami, możliwość ustanawiania podatku, możliwość przymusowego rugowania nieposłusznych sołtysów ze swoich wsi.
5. 1431/33 W. Jagiełło Jedlińsko-
-Krakowski Nietykalność osobista szlachty; zakaz konfiskaty mienia i więżenia bez wyroku sądu; ustanowienie wyłączności szlachty na piastowanie godności kościelnych.
6. 1438 W. III Warneńczyk Piotrków Potwierdzenie wcześniejszych praw i przywilejów.
7. 1454 K. Jagiellończyk Cerkwicko-
-Nieszawski Wprowadzenie zakazu nakładania nowych podatków, wydawania nowych praw i zwoływania pospolitego ruszenia bez zgody szlachty; wydanie prawa zakupu soli.
8. 1496 Jan I Olbracht Piotrków Zwolnienie szlachty z obowiązku płacenia cła za sól i towary własne; przywiązanie chłopów do ziemi; zakaz kupowania ziemi przez mieszczan; wprowadzenie ceł na towary miejskie.
9. 1501 Aleksander Jagiellończyk Mielno Do 1504 r. władza : sejm ? senat.
10. 1505 A. Jagiellończyk Radom I Konstytucja(!) ? Nihil novi ; Izby: poselska i senatorska oraz król uzyskały wyłączność na tworzenie prawa w Polsce.
11. 1518/20 Zygmunt I Stary Bydgoszcz i Toruń Szlachta uzyskała swobodę w ustanawianiu pańszczyzny


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy