profil

Rewolucja Francuska - przyczyny, etapy, znaczenie i skutki

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21
poleca 85% 127 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rewolucja – gwałtowny przewrót, zmiana ustroju państwa, sposobu rządzenia, dojście do władzy nowej grupy społecznej.

1. Przyczyny rewolucji francuskiej
kryzys finansowy monarchii
zdobywająca zwolenników idee oświecenia
pogłębiająca się niechęć do absolutyzmu i przywilejów które posiadał pierwszy i drugi stan
pojawienie się fenomenu opinii publicznej
bardzo złe zbiory w 1788r.
klęska głodu
dążenie mieszczan do zajęcia przodującego stanowiska politycznego

2. Struktura społeczna Francji sprzed wybuchu rewolucji francuskiej
W Francji rządziła dynastia Burbonów.
Za rządów Ludwika XVI sytuacja Francji zaczęła się pogarszać (Przegranie wojny z Wielką Brytanią i interwencja podczas wojny o niepodległość USA, która spowodowała wzrost zadłużenia państwa).

3. Główne etapy rewolucji francuskiej
14 VII 1789r. - zdobycie Bastylii
1789 r. - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Konstytucja 1791r. (trójpodział władzy; monarchia konstytucyjna)
Francja staje się republiką 1792-1795
stracenie króla
rządy jakubinów (1793-1795)
rządy Dyrektariatu

1789 r. - Zgromadzenie Narodowe uchwala Deklaracje praw człowieka i obywatela. Najważniejsze jej postanowienia:

„Ludzie rodzą się i żyją wolni i równi wobec prawa” - równość wszystkich obywateli wobec prawa.
Jedynym źródłem władzy jest naród – przedstawiciele całego narodu mogą ustanawiać prawa oraz decydować, komu powierzą władzę wykonawczą w państwie.

Terror ~ to stosowanie przemocy, gwałtu i okrucieństwa w celu zastraszenia lub zniszczenia przeciwnika.

4. Podaj przykłady rewolucyjnego terroru we Francji.
aresztowanie członków rodzin, które były zwolennikami monarchii
wprowadzenie gilotyny
aresztowanie katolickich księży, którzy nie złożyli przesięgi wierności konstytucji
zakaz noszenia sutan i habitów

Jakobini ~ najbardziej radykalny klub zwolenników rewolucji i obalenia monarchii. Nazwa pochodzi od miejsca spotkań - budynek klasztorny przy kościele św. Jakuba. Dążyli oni do ograniczenia w państwie wpływów burżuazji. Za ich rządów panował terror rewolucyjny (1793 r.)

5. Znaczenie i skutki rewolucji francuskiej.
Rewolucja doprowadziła do obalenia feudalnego i rządów absolutnych
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela głosiła zasadę równości ludzi, znosząc przewagę szlachty i duchownych
chłopi zostali zwolnieni z powinności feudalnych i stali się właścicielami ziemi
do władzy doszła burżuazja, posiadacze dużej ilości pieniędzy – kapitału
rządy sprawowały osoby wybrane w wyborach
władza powinna służyć narodowi (poddani zamienili się w obywateli)
konstytucja wprowadziła trójpodział władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza)

14 lipca 1789 r. ~ zdobycie Bastylii, wybuch rewolucji francuskiej.

1789 r. ~ Zgromadzenie Narodowe uchwala Deklaracje praw człowieka i obywatela.

1791 r. ~ Francja monarchią konstytucyjną, uchwalenie konstytucji.

1792 r. - Francja republiką, króla oskarżono o zamach na wolność i skazano na ścięcie na gilotynie.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy