profil

Okres międzywojenny

poleca 88% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Mocarstwa: USA, Francja, Wielka Brytania, Włochy, JaponiaPolitycy: USA - Tomas Woodrow Wilson Wielka Brytania - David Lloyd George Francja - George Clemenceau2. Ośrodki władzy na ziemiach polskich:- Rada Regencyjna w Warszawie,
- Polska Komisja Likwidacyjna dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego,
- Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie,
- Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego,
- Rada Delegatów Robotniczych w Lublinie,
- Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu,
- Republika Tarnobrzeska.3. Decyzje traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec:- Niemcy musiały oddać Francji Alzację, Lotaryngię i na 15 lat Zagłębie Saary,
- przekazać Polsce Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie,
- Gdańsk wolnym miastem,
- Kłajpeda wolnym miastem (w 1923 roku włączona do Litwy),
- utraciły wszystkie kolonie,
- zakaz łączenia Niemiec i Austrii,
- miały odbyć się liczne plebiscyty (na Górnym Śląsku, na Warmii, na Mazurach, na Powiślu, w północnym Szlezwiku, w okręgach Eupen i Malmedy, po 15 latach w Zagłębiu Saary.W SPRAWIE POLSKI:- odzyskała niepodległość,- odzyskała Pomorze Gdańskie,- Gdańsk został wolnym miastem.4. Etapy walki o granice wschodnią:listopad 1918 - czerwiec 1919walki o Lwów - Orlęta Lwowskie- wojska polskie zajęły Galicję Wschodnią powodując upadek Republiki Zachodnio - Ukraińskiej,- porozumienie J. Piłsudskiego z atamanem Ukraińskiej Rep. Ludowej Symonem Petlurą przeciwko Armii Czerwonej w 1920r.- ostatecznie została zajęta przez Rosję.WALKI O WILNO - 1919R.wstrzymana została pomyślna ofensywa J. Piłsudskiego na wschodzie ( obawa, że upadnie Rosja Komunistyczna)lipiec 1920 - Bolszewicy wkroczyli do Wilnapaździernik 1920 - "bunt" gen. Lucjana Żeligowskiego i zajęcie Wileńszczyzny1922 - tzw. Litwa Środkowa została wcielona do Polski wojna Polsko - Bolszewicka ; 13-15 sierpień 1920 - bitwa Warszawska 5. WALKA O GRANICE ZACHODNIE :a) Powstanie Wielkopolskie 27.12.1918r. przybycie do Poznania polityka i pianisty Ignacego Paderewskiego wywołało manifestacje patriotyczne w starcia z Niemcami. Przekształciły się one w powstanie, którego efektem było przyłączenie Wielkopolski do Polskib) pierwsze powstanie Ślaskie 16/17 sierpień 1919r. na czele Alfons Zgrzebniok.c) drugie powstanie Śląskie 19 sierpień 1920, powodem był terror bojówek niemieckich wobec zwolenników przyłączenia Ślaska do Polski a spłaszcza działaczy plebiscytowych.d) plebiscyt na Mazurach, Warmii i Powiślurezygnacja przez Polskę z plebiscytu na śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie zostały one włączone do Czechosłowacjid) 20.03.1921 - plebiscyt na Górnym Śląsku - przegrany dla Polski czego efektem jest III Powstanie Śląskiee) III Powstanie Śląskie - 2/3.05.1921 na czele Władysław Korfanty - walki w rejonie Góry św. Anny10.1921 - decyzja Rady Ligii Narodów o podziale Górnego Śląska ; 30% terytorium ok. 50% ludności i tzw. wielki przemysł po stronie Polski1922r - przyłączenie części Górnego Śląska do Polski.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Historia powszechna