profil

Okres międzywojenny

poleca 84% 2891 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Antysemityzm- źródłem wszelkiego zła rasa żydowska BBWR- Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Centrolew- przeciwnicy BBWR (PSL, PPS, Piast, PSL Wyzwolenie) COP- Centralny Okręg Przemysłowy między Pilicą a Bugiem, przemysł- Wisła-San, rolnictwo- San-Bug-Wisła (1936) CzK- Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (1917- policja polityczna) Fasci- związki kombatantów Faszyzm- ruch polityczny we Włoszech- odrzucenie przedstawicielstwa politycznego, pluralizmu, walki stronnictw, państwo- struktura totalna (Benito Mussolini) Gestapo- tajna policja państwowa Grabski- kazał zaprzestać dodruku pieniędzy, przeprowadził reformę walutową (1924 IV), założył Bank Polski, usprawnił administrację, zlikwidował różne dotacje, m.in. dla Kolei Państwowych Gułag- Państwowy Zarząd Obozów (Rosja) Hitlerjugend- młodzieżowa organizacja NSDAP Interwencjonizm- prowadzenie przez państwo aktywnej polityki gospodarczej (+protekcjonizm= przeciwdziałania komunizmowi) KGB- Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (1954- policja polityczna) Kolektywizacja wsi- przymusowe uspołecznianie ziemi i produkcji rolnej Kołchoz- gospodarka spółdzielcza Komsomoł- Komunistyczny Związek Młodzieży Komintern- Międzynarodówka Komunistyczna Kwiatkowski- inicjator COP-u, wicepremier RP, udział w budowie portu w Gdyni Ługr- obóz koncentracyjny Mein Kampf- moja walka- książka Hitlera Nazizm- narodowy socjalizm w Niemczech ~faszyzm (Adolf Hitler) NEP- Nowa Ekonomiczna Polityka NKWD- Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (1934- policja polityczna) Nożyce cen- duża różnica cen towarów przemysłowych do rolniczych NSDAP- Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników Oś Berlin-Rzym-Tokio- polityczno-wojskowy sojusz Niemiec, Włoch i Japonii Prerogatywy- mianowanie przez prezydenta premiera i ministrów, zwoływanie i rozwiązywanie Sejmu i Senatu, zwierzchnictwo sił zbrojnych, decydowanie o wojnie i pokoju, mianowanie następcy na wypadek wojny Prezydent w Polsce-rozwiązywanie parlamentu, wydawanie dekretów z mocą ustaw; prerogatywy Protekcjonizm- nakładanie wysokiego cła na import, by uchronić krajowych producentów (+interwencjonizm=przeciwdziałania komunizmowi) SA- Oddziały Szturmowe (Rosja) Sanacja- zwolennicy Piłsudskiego w latach 1926-1939; hasło, którym posługiwali się piłsudczycy Sojusznicza Rada Kontroli- rozbrojenie Niemiec

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta