profil

Głównie okres międzywojenny

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
III powstanie śląskie

Dmowski – przed wojną przywódca Narodowej demokracji. Razem z Paderewskim reprezentował Polskę na konferencji w Paryżu. Był w komitecie Narodowym Polski. Wróg Niemiec, chciał sojuszu z Rosją.
Haller – Dowódca 2 brygady Legionów. Przywódca polskiej armii we Francji, Po klęsce 2 korpusu przedostał się do Francji a potem wrócił do Polski.
Korfanty- organizator akcji propagandowej na górnym ślasku. Przywódca 3 powstania na ślasku, przeciwnik Piłsudskiego.
Witos- premier koalicyjnego rządu, działacz ruchu ludowego, działacz PSL.
Daszyński –przywódca PPS, premier i minister spraw zagranicznych TRLRP w Lublinie, działacz socjalistyczny z Galicji, wprowadził liczne reformy.
Marszałek Sejmu –Maciej Rataj
Marszałek senatu – Wojciech Trąmpczyński
Eksport – 1 i potem na wszystkie Stalin.
Daty:
12.1929-1935 – kolektywizacja rolnictwa.
16.04.1922 – Rapallo
1926 – traktat o przyjaźni
5.11.1916 – powstanie królestwa polskiego
8.01.1918 – 14 pkt Wilsona
18.01.1919 – konferencja w Paryżu
28.06.1919 – traktat wersalski
30.10.1922- marsz na Rzym, Mussolini premierem
1921 – wprowadzenie NEP w ZSRR
1926 – przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów
24.10.1929 – krach, czarny czwartek
12.03.1938 – Anschluss Austrii, konfederacja w Monachium
30.01.1933 – Hitler kanclerzem
1923 – pucz monachijski
1935 – ustawy norymberskie
15.03.1923 – ostateczna data uznania granicy wschodniej
Rządy do 1919 r.:
1)rada regencyjna 1917 miała być
2) Tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej w Lublinie 6/7.11.1918. Daszyński na czele.
3)przyjazd piłsudkiego i 11.11.1918 dostał od rady regencyjnej zwierzchnictwo nad wojskiem i 14.11.1918 pełnię władzy cywilnej. Mianuje się tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
4) Piłsudski powołuje rząd z Oraczewskim(za 2 miesiące dymisja)
5)koalicyjny rząd Paderewskiego 01.1919.
Sąsiedzi :Wolne miasto Gdańsk, Litwa ZSRR, Rumunia, Czechosłowacja, Niemcy.
Konferencja w Monachium:Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja.
NKWD- Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych- wszechwładna służba bezpieczeństwa
NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza
Piłsudski naczelnikiem: tymczasowy-22.11.1918, a uchwałą – 20.02.1919.
Wydarzenia: powstanie legionów(1914), wymarsz 2 korpusu, kryzys przysięgowy (07.1917), 14 pkt Wilsona (8.01.1919), bitwa warszawska (13-17.08.1920)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta