profil

Problemy wyżywienia ludzi na świecie

poleca 85% 301 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W ujęciu globalnym produkcja żywności na świecie pokrywa zapotrzebowanie .

Na przełomie lat 80 i 90 - tych liczba ludności świata wzrosła o 25% , zaś produkcja żywności o 27%. Produkcja żywności na statystycznego mieszkańca ziemi zwiększyła się o 2% .

Dynamiczny rozwój rolnictwa KSR w badanym okresie - został osiągnięty niemal wyłącznie wysiłkiem krajów Azji Południowo - Wschodniej ( Chiny , Indie , Indonezja , Pakistan , Wietnam ).

W większości krajów afrykańskich produkcja rolnicza nie nadążała za rozwojem demograficznym , co przyczyniło się do zaostrzenia występujących tam od lat deficytów żywności , a w konsekwencji również konfliktów plemiennych ( Rwanda , Somalia , Etiopia ,

Sudan ). Przyczyn pogarszającej się kondycji rolnictwa afrykańskiego należy upatrywać w niekorzystnych zmianach warunków klimatycznych i glebowych .

W strukturze wytwarzanej przez kraje słabo rozwinięte żywności zaszły istotne zmiany. Wzrósł udział mięsa i jaj , przy spadku udziału mleka ; zwiększyła się znaczenie pszenicy , ryżu , soli , rzepaku , kakao , kosztem spadku znaczenia kukurydzy oraz zbóż mniej wartościowych ( żyto , jęczmień , owies ) ziemniaków , oliwek i kawy.

Kraje słabo rozwinięte koncentrują aż 78% ludności świata .

Postęp w rolnictwie KSR przyczynił się do zmniejszenia liczby niedożywionych o około 160 mln osób w ciągu minionych 20 lat . Nadal jednak niemal 800 mln ludzi w tych krajach systematycznie nie dojada lub wręcz głoduje . Największe niedobory żywności odczuwają mieszkańcy strefy międzyzwrotnikowej w Afryce i Azji , zwłaszcza : Etiopii , Somalii , Sudanu , Czadu oraz Bangladeszu , Indii , Pakistanu , Afganistanu , Kambodży .

Wynikają one niewątpliwie z mało sprzyjających warunków klimatycznych i glebowych .

Badania przeprowadzone w wielu krajach pozwalają uznać za wystarczające dla normalnego funkcjonowania organizmu ludzkiego spożycie w ciągu doby 2300 - 2700 kalorii i ok. 80 g białka . Biorąc to pod uwagę można wyróżnić 3 grupy krajów .

Wyżywienia nazbyt obfite - (spożycie ponad 2700 kalorii i więcej niż 80 g białka )-

wszystkie kraje wysoko rozwinięte , arabskie kraje naftowe

i większość krajów słabo rozwiniętych .

Wyżywienia skromnego , ale wystarczającego - (spożycie 2300 - 2700 kalorii i 50-80 g białka

biedniejsze kraje słabo rozwinięte i bogatsze kraje średnio rozwinięte.

Wyżywienia niedostatecznego i głodowego - ( spożycie poniżej 2300 kalorii i mniej niż 50 g

białka ) najbiedniejsze kraje słabo rozwinięte .

W krajach słabo rozwiniętych w strukturze spożycia żywności dominują produkty roślinne

( zboża , rośliny korzeniowe podstawowe warzywa ) , w krajach wysoko rozwiniętych natomiast produkty hodowlane , warzywa i owoce oraz cukier i słodycze .

Każdego roku umiera z głodu 15 mln ludzi , a 500 mln cierpi ostry głód.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata