profil

Jak utwory Jana Kochanowskiego oddziaływują na wsółczesnego czytelnika.?

poleca 87% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jan Kochanowski był pisarzem renesansu. Wówczas artyści zajmowali się sprawami ludzkimi. Starali się poznać ludzkie upodobania, przywary, usposobienia. Byli humanistami. Dlatego Kochanowski nie pisał tylko o Bogu i życiu poza ziemskim, ale w swoich utworach zawarł życie normalnego człowieka. W swoich utworach oddziaływuje na czytelnika różnie.

We fraszkach często krytykuje bezsensowne postępowania człowieka, a jednocześnie naucza jak postępować. Fraszka „Na zdrowie” pokazuje słowami jak cenne jest zdrowie do momentu, gdy się je traci: „Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz.”. W utworze „Na lipę” wydobywa piękno przyrody. A inna np. „O doktorze Hiszpanie” krytykuje pijaństwo. Myślę, że każdy odbiorca fraszek J. Kochanowskiego ma powody do śmiechu, a zarazem na przemyślenia nad swoim postępowaniem.

Inną formą literacką uprawianą przez czarnoleskiego twórcę były pieśni. Wszystkim znana jest pieśń „Pieśń świętojańska o sobótce”. Omawiany przez nas fragment „Panna XII”, zaczynający się słowami: „Wsi spokojna, wsi wesoła,” pochwala życie na wsi, jej dobre cechy i odzwierciedla życie na wsi. Ciężka praca na wsi, jednocześnie miłe spędzenie czasu z rodziną wywiera pozytywne wrażenia na czytelniku. Inną pieśnią jest „Czego chcesz od nas, Panie…”. Zachwala Boga za jego hojne dary słowami: „Czego chcesz od nas, Panie za twe hojne dary?”. Dziękuje także, między innymi za przyrodę, pory roku, rzeki. Taki utwór nastawia człowieka na pozytywne myślenie w stosunku do Boga.

„Treny” to żal ojca po stracie ukochanej córki Urszuli. W XIX utworach opisuje swój smutek, oburzenie i ukojenie. W „Trenie XIII” dzięki kontrastowi ukazuje życie dom z nią oraz bez niej. Wychwala słowami jaka była radosna, mowna i pomocna: „Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,”. Utwór przepełniony jest bólem. Współczesny czytelnik pomimo, że zna treść utworu nie zawsze może zrozumieć tak wielkie cierpienie i rozpacz. A jednocześnie utożsamia się z autorem.

Mimo dzielących lat twórczość Jana Kochanowskiego jest zawsze aktualna i żywa. Myślę, że każdy z nas pozytywnie odbiera sens utworów.


Wykonał i napisał: Mateusz Zawisza

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta