profil

Atak Niemiec na ZSRR

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
plan Barbarossa

Atak Niemiec na Związek socjalistycznych Republik Radzieckich – Mimo zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotów w sierpniu 1939 roku i współpracy w latach 1939-1940 Hitler już w grudniu 1940 roku polecił opracować plan ataku na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich . Opatrzył go kryptonimem „Barbarossa” . Powodów tej decyzji było kilka. Po upadku Francji wydawało się , ze Niemcy nie musza już obawiać się prowadzenia wojny na dwa fronty , gdyż osłabiona Wielka Brytania nie mogła zagrozić ich panowaniu w Europie . oznacza to , ze sojusz ze Stalinem stracił znaczenie. Rosjanie wprawdzie wzorowo wywiązywali się ze swoich zobowiązań i dostarczali gospodarce niemieckiej cennych surowców potrzebnych do prowadzenia wojny, aby wydawało się że ich roszczenia terytorialne stały się zbyt niebezpieczne. W 1940 roku Armia Czerwona zajęła bez walki Litwę , Łotwę i Estonię oraz Rumuńską Besarabię i Bukowinę. Opanowanie Bukowiny , nieobjętej tajnymi protokołami z 1939 roku. Niepokojąco zbliżało Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich do rumuńskiego zagłębia Ploeszti , skąd płynęła do Niemiec ropa naftowa. Stosunki polityczne pomiędzy Moskwą a Berlinem dodatkowo oziębiła wizyta Wiaczesława Mołotowa w Berlinie. W jej trakcie nie uzgodniono ważnych kwestii politycznych dotyczących Finlandii , Bałkanów i Bliskiego Wschodu . Atak na Grecję i Jugosławię odsunął trochę w czasie realizując planu ataku na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich , ale wkrótce siły niemieckie były gotowe do działania. Nad granicą z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich Hitler skoncentrował blisko 4,5 milionów żołnierzy niemieckich , węgierskich , fińskich i słowackich. Później dołączyli Włosi , a w ochotniczych formacjach (przeważnie SS) znaleźli się również mieszkańcy Skandynawii , Holendrzy , Belgowie , Francuzi , Hiszpanie i Chorwaci. Propaganda hitlerowska przedstawiła wojnę jako krucjatę antybolszewicką , w której powinni wziąć udział wszyscy Europejczycy . Po drugiej stronie stała ponad pięciomilionowa Armia Czerwona. Operację „Barbarossa” rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku . Niemcy uderzyli w trzech kierunkach ruszyli na Leningrad, Smoleńsk i Ukrainę . Sukcesy pierwszych tygodni walk były oszałamiające. W pierwszej fazie działań większości radzieckich wojsk została zaskoczona , rozbita lub wzięta do niewoli. Niemieckie lotnictwo całkowicie panowała w powietrzu, a czołgi parły do przodu i udowadniały jeszcze raz skuteczność taktyki wojny błyskawicznej. Chcąc zapobiec utracie dalszych terenów. Stalin zabronił swoim wojskom się cofać . w rezultacie setki tysięcy czerwonoarmistów znalazło się w okrążeniu i musiało kapitulować . Wkrótce liczba jeńców przekroczyła milion. Walki na froncie wschodnim od samego początku cechowała wyjątkowa brutalność. Obie strony nie uznawały konwencji o traktowaniu jeńców i mordowanie wziętych do niewoli było na początku dziennym. Na zapleczu frontu niemieckiego działały specjalne grupy SS, które likwidowały ludność żydowską , inteligencję i członków partii komunistycznych . Po stronie radzieckiej wojsk NKWD terrorem zmuszały żołnierze do uporczywej obrony każdej pozycji, strzelając w plecy każdemu , kto myślał o odwrocie . Tych , którzy trafili do niewoli , traktowano jak zdrajców , a ich rodziny represjonowano . W listopadzie 1941 roku niemieckie kolumny pancerne zbliżały się na odległość 30kilometrów od Moskwy. Tutaj pochód agresora został powstrzymany. Ważnym sojusznikiem Armii Czerwonej okazała się surowa zima, do której Niemcy byli zupełnie nie przygotowani. Jednocześnie na froncie pojawiły się świeże dywizje syberyjskie, które 5 grudnia 1941 roku rozpoczęła kontrofensywę . Niemiec oddziały zostały odrzucone na odległość ponad 200 kilometrów od radzieckiej stolicy. Plan Hitlera błyskawicznego podboju Związku socjalistycznych Republik Radzieckich załamał się . Działania na Dalekim Wschodzie W 1937 roku wojska Japońskie zaatakowały pozycję chińskie w Mandżurii. Dowódcy japońscy widzieli w tych działaniach początek podbojów, które miały objąć cała Azję Poludniowo – Wschodnia i znacznie rejony Pacyfiku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty