profil

Wojna przeciwko ZSRR w latach '41 i '42.

poleca 85% 194 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po zajęciu terenów zachodnich i bałwanów Hitler i jego ¾ armii zostało rejonie Polski by zaatakować ZSRR. Stalinowi przekazywano informacje (szpiedzy) że szykuje się wojna. Stalin nie wierzył. ZSRR nie był przygotowany na jakiekolwiek działania wojenne. 3 grupy armii niemieckiej : północ, środek, południe miały zaatakować. + Północ – Litwa, Łotwa, Estonia a następnie zająć Moskwę od północy
+ Środek - miała zająć Białoruś i Moskwę
+ Południe - miała zająć Ukrainę
Hitler zakładał że potraw to 3-4 miesiące bo Stalin nie był przygotowany do wojny (był on nastawiony na ataki a nie ma obronę)
- 22.06.1941 Niemcy rozpoczęły atak na ZSRR. Armia radziecka miała przewagę liczebną ale to Niemcy wygrywali .Leningrad nie został zdobyty, był zablokowany do 43r. Armia środkowa zdobyła Białoruś i skierowała się w kierunku Moskwy tak jak armia północna .Na południu Niemcy zdobyli Ukrainę. Wciągu 4-5 miesiąca armia niemiecka zdobyła zamierzone cele. Jednak gdy znaleźli się pod Moskwą ,Niemcą zaczęły się problemy – mrozy źle działały na sprzęt, nie było zaopatrzenia. Pod koniec listopada armia niemiecka ugrzęzła pod Moskwą .Natomiast sytuacja ZSRR poprawiła się bo w grudniu 1941 Stalin otrzymał informacje że nie Japonia ale USA zaatakuje Syberie. Jednostki radzieckie z Syberii zostały przerzucone pod Moskwę , były one przystosowane do zimy .Niemcy nie mieli nic bo Rosjanie palili wszystko za sobą.
- I 1942 – konfrontacja pod Moskwą nieudana dla Niemiec. Rosja jednak nadal nie była w stanie pokonać Niemców ,była nieudolnie dowodzona. Poza tym 1 1941 dużo Rosjan dostało się do niewoli .Żadna ze stron nie była w stanie podjąć konkretnych działań.
- Lato 1942 – Hitler postanowił sięgnąć po Zagłębie Danieckie, zająć teren Kaukazu(obszary roponośne), miła zamiar dojść do morza Kaspijskiego.
Przewaga Niemiec nadal była duża (dobrze wyszkoleni), Rosjanie nie zrobili nic alby załatać straty
- 1942 – Niemcy mieli przewagę ,kierowali się do Stalingradu ale nie udało im się go zdobyć, bo podobnie jak w 1941 Rosjanie ściągnęli posiłki które okrążyły 4 armie niemiecką
- I 1942 resztka 4 armii skapitulowała. To była decydująca bitwa dla losów na wschodzie .Od tego czasu Niemcy stracili przewagę .Potem ograniczali się jedynie do obrony.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty