profil

Wojska Armii Czerwonej

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

30listop.1939 r. - wojska Armii Czerwonej wkraczają do Finlandii; odrzucenie rosyjskiego ultimatum.
Finlandia: Podpisanie traktatu pokojowego z Rosją w Moskwie- marzec 1940. Finowie odbierają Sowietom 10% terytorium.
Sierpień 1940- zajęcie Litwy, Łotwy, Estonii przez ZSRR.
Sfałszowanie wyborów trzech państw> Łotwa, Estonia, Litwa.
Sowieci zmusili Rumunię do oddania Bukowiny i Besarabii.
9kwietnia 1940 - odziały niemieckie zajęły Danię i Norwegię.
10maja 1940 ? Niemcy zajęły strategiczne punkty w Holandii.
27maja1940- król Belgii podpisuje akt kapitulacji.
Niemcy atakują Francję. Przerwanie linii obrony aliantów i rozdzielenie wojsk francuskich na dwie części. Francja utraciła ciężki sprzęt.
22czerwca 1940- Francja podp. Zawieszenie broni; oddanie Niemcom Alzagii i Lotaryngii; akt kapitulacji.
?Wolni Francuzi?- organizacja w Wielkiej Bryt. Na jej czele Charles de Gaulle; członkami byli obywatele, którzy nie pogodzili się z okupacją.
Sierpień1940- bitwa powietrzna o Anglię.
1940- ofensywa na Bałkanach przez Włochy. Mussolini atakuje Grecję, lecz przegrywa.
Wojna z Jugosławią. Zdobycie Belgradu, opanowanie państwa greckiego, opóźnienie o ponad miesiąc ataku na ZSRR.
Udział Polaków w walkach w Norwegii i Francji.
Bitwa o Anglie- Polacy zyskali sławę dzięki dobremu wyszkoleniu bojowym pilotów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta