profil

Powstanie.

poleca 93% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Władysław Anderes-1892-1970 generał polityk. We wrześniu 1939r. dostał się do niewoli radzieckiej, od 1941r. dowódca Armii polskiej w ZSRR, z która przeszedł na bliskim wschód. Od 1943r. dowódca 2. Korpusu wojska Polskiego. Po wojnie jeden z czołowych polityków polskich na emigracji.
Władysław Sikorski-1881-1943 generał polski polityk. Polityczny przeciwnik Piłsuckiego. Po kampani wrześniowej został mianowany premierem rządu polskiego na emigracji. Pełnił funkcje Naczelnego wodza. Podpisał z Sowietami układ na mocy którego powstała Armia krajowa z ZSRR. Zginoł w katastrofie lotniczej koło Gibraltaru.
Dowódcy armi krajowej…
Tadeusz Komorowski-1895-1966- pseud. Bór, generał wojska polskiego. Zastepca komendanta głównego Armii krajowej, a nastepnie komendant głowny. Podjął decyzje o realizacji planu Burza. Pod koniec powstania warszawskiego awansowany na Wodza Naczelnego.
Stefan Rowecki-885-1944 pseud. Grot, generał AK. Od 1940r. komendant zwz a potem AK. Po aresztowaniu przez Niemców trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen w którym został zamordowany po wybuchu powstania warszawskiego.
Leopold Okulicki-898-1946 pseud. Niedźwiadek, generał AK. Po powstaniu warszawskim komendant główny AK. W styczniu 1945r. wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Aresztowaniu przez NKWD i skazany na 10 lat wiezienia. Zamordowany przez sowietów.
Symbol Polski walczącej to litera P z Kotwicą.
Wachlarz-specjalne oddziały polskiego państwa podziemnego które zajmowały się m.in. działaniami dywersyjnymi np. wysadzanie linii lotniczych, mostów, odbijaniem więźniów zbieranie tanich informacji o armii niemieckiej np. przechwycenie informacji o niemiecki. Rakiecie V-2.
Kedyw- kierownictwo dywersji AK-jego dowódca był Emil Fieldorf pseud. Nil. Kedyw organizował akcje bojowe np. odbijanie więźniów, likwidacja agentów gestapo.
Manifest lipcowy-22lipca1944r. w lipcu powstał w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia PKWN. Wydał on manifest w którym zapowiadał reformy społeczne i ustrojowe.
Powstanie Warszawskie – Armia krajowa przygotowała plan powstania przeciw Niemcom nosił on kryptonim „BURZA”. Miał polegać na ciągłym nękaniu wycofujących się z ziem polskich Niemców. Zakładał współprace z Rosjanami w oswobodzeniu kraju . ujawniający się żołnierze AK byli jednak aresztowani przez sowietów.
Przyczyny wybuchu: zbliżenie się linii frontu do warszawy , chęć samodzielnego wyzwolenia stolicy i demonstracji siły polski podziemnej.
Delegatura rządu na kraj wła.Pol. Państwie podziemnym *delegat rządu na kraj –Cyryl Ratajski* wydawała wyroki na zdrajców * prowadziła tajne szkoły * wydawała gazety.
Powstanie Związku Patriotów Polskich luty 1943. ZPP
Szare szeregi- Związek harcerstwa polskiego w czasie II w. Ś. Młodziesz z szarzysz szeregów walczyła z okupantem organizując m.in. akcje sabotażowe.
Powstanie polskiej partii roboczej PPR. Styczeń 1942
Godzina „W” We wtorek 1 VIII 1944, o godzinie 17°°, gdy na warszawskich ulicach trwał jeszcze wzmożony ruch ludności powracającej z pracy, rozpoczął się szturm oddziałów AK na obiekty zajęte przez Niemców. Polacy zaatakowali, chociaż większość oddziałów nie zdążyła osiągnąć pełnej gotowości bojowej. Zbyt późno ogłoszona mobilizacja spowodowała, że o godzinie 16°° w punktach koncentracji zgłosiło się zaledwie około 40% żołnierzy. Części broni nie zdołano dostarczyć do zakonspirowanych punktów zaborczych, co spowodowało dalsze osłabienie siły pierwszego szturmu. W początkowych założeniach planu "Burza", walki w Warszawie miały się rozpocząć o zmierzchu - 24 godziny po wprowadzeniu stanu pogotowia. Pod osłoną ciemności szanse zaskoczenia Niemców były większe. Jednak na początku lipca Warszawę wyłączono z ogólnego planu "Burza". Decyzję o ponownym włączeniu stolicy do "Burzy", podjęto dopiero w drugiej połowie lipca, pod wpływem wydarzeń związanych z wyzwoleniem Wilna i Lwowa. Nie zdołano już dokonać korekty pierwotnych planów ataku. Dwa dni przed walką, najsilniejsze zgrupowanie AK - Kedyw KG - przesunięto z Mokotowa, gdzie pierwotnie miał atakować m.in. koszary SS przy Rakowieckiej - na Wolę, gdzie postanowiono ulokować Komendę Główną AK. To przesunięcie zdecydowanie osłabiło siły mokotowskie. 30 lipca nie było już praktycznie czasu na dokładne rozpoznanie zajmowanych przez wroga obiektów, ich sił i środków. Należało jak najszybciej zorganizować nowe lokale koncentracji i przerzut broni z odległych magazynów.
Wszystko to, co poprzednio planowano latami - teraz zmieniano w ciągu godzin...

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty