profil

Tryby mieszane (Mixed Conditionals)

poleca 65% 90 głosów

W języku angielskim występują również tryby mieszane. Wyróżniamy dwa typy trybów mieszanych:

 • if + drugi tryb, trzeci tryb
  W tego typu połączeniu warunek stawiamy za pomocą drugiego trybu, a więc odnosimy się do ogólnej sytuacji mało prawdopodobnej lub też nierealnej. Skutek natomiast wyrażamy za pomocą trzeciego trybu, bowiem mówimy o tym, w jaki sposób cała sytuacja uległaby zmianie w przeszłości, gdyby powyższy warunek został spełniony:

  • If Mike were rich, he would have bought that picture at the auction yesterday.
  • I might have finished Oxford if I were smarter. (unfortunately I’m not)
  • If John were a careful driver, he wouldn’t have had an accident.
 • if + trzeci tryb, drugi tryb
  Tym razem trzeci tryb opisuje nam warunek, który musiałby zostać spełniony w przeszłości, aby obecna sytuacja przedstawiała się tak, jak opisano ją w zdaniu nadrzędnym, za pomocą drugiego trybu warunkowego:

  • If John hadn’t robbed a bank, he wouldn’t be in prison now.
  • I wouldn’t know that Van Gogh cut his ear if I hadn’t read that in hisbiography.
Podoba się? Tak Nie