profil

Twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego żródłem wiedzy o człowieku i epoce.

poleca 85% 570 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mikołaj Rej i Jan Kochanowski tworzyli w epoce renesansu. Jest to okres, którego twórcy inspiracja ze sztuki starozytnej , głównym obietkem zainteresowań pisarzy i poetów stał sie człowiek. Zarówno Kochanowski jak i Rej są głównymi postaciami polskiego odrodzenia , a przedstawiony w ich twórczości model człowieka i obywatela jest podporządkowany ideałom "złotego wieku "kultury polskiej . Mikołaj Rej w swej twórczości ukazuja nam model wzorcowego szlachcica, ziemianina. Obraz takiego szlachcicawidziany w utworze "Żytot człowieka poczciwego", który to autor przedstawia nam gotowy , godny do nasladowania wzorzec osobowy. Przedstawia nam kolejno młodość , wiek męski i starość bohatera, który jego zdaniem powinien zyć w zgodzie z naturą, szanować swoje pochodzenie, a także umiec zadbać o swój majątek. Zadaniem Reja człowiek powinien umiec współżyć z natura, a nie przeciwstawiac sie jej, podporządkować sie rytmowi przyrody, zmienności pór roku . Nie ogranicza się jedynie do ukazania przykładów pozytywnych, jako doskonały obserwator podaje modele postaw jakich w życiu nalezy sie wystrzegać. Stara sie wskazać czytelnikom wartości, jakie powinny kształtować osobowość każdego obywatela, a więc sprawiedliwość , uczciwość pracowitość i umiłowanie ojczyzny. Jan Kochanowski jest twórca który zdobył wykształcenie zarówno w Polsce jak i za granicą. Jego fraszki są doskonałym wizerunkiem człowieka renesansu. Wszechstronnie wykształconego i posiadającego świetne poczucie humoru humanisty.Kochanowski modelowy obraz człowieka zawarł także w swych pieśniach np. "Serce rośnie patrząc na te czasy...". W końcowej fazie tej pieśni autor dokonuje syntezy dwóch postaw : stoickiej i epikurejskiej wizji swiata. Radzi czytelnikowi, by korzystał z okazji do zabawy, ale rozważnie i w sposób umiarkowany.Zarówno Kochanowski jak i Rej twórczośc swa poswięcili człowiekowi. Jest on tematem wielu przemysleń w epoce odrodzenia, czyli renesansu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta