profil

Dlaczego "Zemsta" Aleksandra Fredro bawi nas i śmieszy co to jest komizm, komedia i ironia.

poleca 74% 1240 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KOMIZM- właściwość sytuacji i zjawisk (tak w życiu, jak i w literaturze), które wywołują reakcję śmiechu. Wesołość obserwatora (odbiorcy) wynika zazwyczaj z poczucia wyższości i dystansu, z zaskoczenia i niezgodności z oczekiwaniami, z odstępstw od powszechnie uznawanych norm, wreszcie z niedorzeczności (absurdu). Ze względu na rodzaj zjawisk budzących śmiech wyróżnia się następujące odmiany komizmu: KOMIZM SYTUACUJNY, KOMIZM POSTACI, KOMIZM SŁOWNY.

Dlaczego "Zemsta" Aleksandra Fredro bawi nas i śmieszy!?

"Zemsta" bawi nas i śmieszy, ponieważ wystepują w niej następujące komizmy:
* komizm postaci
* komizm sytuacyjny
* komizm słowny

Komizm postaci polega na wyposarzeniu bohatera, w takie cechy, które wywołują śmiech. W "Zemście" bawią nas postacie Cześnika, Rejenta, a przede wszystkim Papkina.
Ten rodzaj komizmu oparty jest na kontraście. Cześnika i Rejenta różni wszystko: począwszy od sytuacji rodzinnej, poprzez wygląd, na charakterach skończywszy. Łączy ich tylko miejsce zamieszkania- czyli zamek.
Papkin. W Papkinie śmieszy nas jego wygląd (w tym ubiór) i cechy charakteru. Jest on bowiem tchórzem, kłamcą i leniem. Ale Papkin uważa że jest rycerzem: odważnym i szlachetnym, oraz podziwianym i kochanym przez kobiety. Moim zdaniem to najśmieszniejsza postać komedii.

Komizm sytuacyjny polega na skonstrułowaniu zabawnych, lub śmiesznych wydarzeń i sytuacji. W "Zemście" jest wiele przykładów tego rodzaju komizmu. Występuje on:
* podczas kłótni Cześnika z Rejentem o mur, zakończonej okrzykiem Macieja Raptusiewicza (Cześnik): (cytat) ..."Hej! Gerwazy! Daj gwintówkę! Niechaj strącę tę makówkę!"...
* podczas dyktowania listu Dyndalskiemu (słynne Mocium panie)
* kiedy Papkin prosi mularzy o przerwanie pracy, przedstawia się Rejentowi i śpiewa piosenkę (o kocie)
* podczas pisania testamentu przez Papkina
* podczas zmyślonych opowieści Papkina

Komizm słowny polega na dowcipie językowym, zabawne staje się w tedy to, co i jak się mówi. W "Zemście" możemy wyróżnić kilka ważnych przykładów tego rodzaju komizmu. Występuje on:
* podczas rozmowy Wacława z Podstoliną.
(cytat) PODSTOLINA:..."Zapłakałam zrazu rzewnie,
Nie mieć męża mocno boli,
Lecz i smutek w czasie tonie"...
WACŁAW: ..."Więc utonął pan Podstoli"...
Rozmawiający niezrozumieli się.
* podczas przesadnych przemów Papkina np. kiedy zwracał się do Klary i nazwał ją "ornamentem człowieczeństwa".
* podczas słynnych wypowiedzi Rejenta, w których jego religijność jest równie pozorna jak całe jego postępowanie.
(cytat) REJENT: ..."Ale Cześnik, gdy postrzeże,
Iż na dudka wystychnięty,
Może... może... strach mnie bierze,
Apopleksją będzie tknięty... (Apopleksja to udar mózgu!)
Niech się dzieje wola Nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba"...

To wszystko jeśli chodzi o to dlaczego "Zemsta" bawi nas i śmieszy. Mogę jednak dodać że omawiając tą jedyną w swoim rodzaju lekturę sprzydało by wiedzieć co to jest nie tylko KOMIZM ale także KOMEDIA i IRONIA!!!

KOMEDIA- gatunek dramatyczny i filmowy cechujący się pogodną tematyką oraz żywą, pełną humoru akcją, której rozwiązanie ma dla bohaterów charakter pomyślny. Celem komedii jest reakcja odbiorcy w postaci śmiechu, zaś żródłem wesołości mogą być zarówno sytuacje, jak też wygląd, zachowanie i język postaci.

IRONIA- (z greckiego eironeia) ukryta kpina (drwina) z kogoś lub czegoś, ujęta m.in. w formę pozornego uznania, akceptacji, aprobaty.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi