profil

Romantyzm-wstęp do epoki

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

OŚWIECENIE
-Rozum
-Doświadczenie
-Wiedza
-Zaufanie do uczonych ksiąg
-Poszukiwanie źródeł i tradycji w antyku (starożytność)
-W sztuce obowiązują reguły klasyczne: harmonia, ład i porządek
-Jest to epoka uczona idealna jasna
-Bohater-klasyk zrównoważony logicznie myślący wykształcony
-Kompozycja dzieł kunsz logika daktyzm, kompozycja zamknięta
-Bajki, satyry, powieści, poemat heroikonomiczny
-Tematy: Ojczyzna, człowiek, filozofia, rozum.
ROMANTYZM
-Wiara
-Uczucie i intuicja
-Serce i dusza
-Zwątpienie w naukę
-Zaufanie do wiary i uczuć prostego ludu
-Odrzucenie antycznych nawiązanie do twórczości ludowej
-Tajemniczość i mrok
-Romantyk-to szalony poeta targany namiętnościami, zbuntowany indywidualista
-Kompozycja otwarta luki w fabule, uczucie i wyobraźnią zamiast pouczeń
-Ballada, poemat epicki, dramat romantyczny,
-Miłość,walka o ojczyznę
1) CZAS TRWANIA
-Polska 1822-1863/64
-Europa lata 90 osiemnastego wieku do 1848r (do wiosny ludów)
2) ROMANTYZM W POLSCE
Rozpoczął się od walki romantyków z klasykami. Był to spór z przedstawicielami młodego pokolenia z autorytetami nauki. Przedstawiciele klasyki-Jan Śniadecki, Kajetan Koźmian, Franciszek Gmochowski-uczeni, twórcy, poważni wykładowcy wyższych uczelni.
Przedstawiciele Romantyków: Kazimierz Brodziński, Małrycy Mochnacki, Adam Mickiewicz, to młodzi poeci i myśliciele

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury