profil

Wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi

poleca 82% 1523 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Tundra Sawanna

Klimat wywiera duży wpływ na roślinność i gleby na Ziemi. Właśnie od klimatu zależy charakter oraz tempo procesów glebotwórczych. Niektóre typy gleb występują wyłącznie w obrębie określonej strefy klimatyczno-roślinnej. Gleby takie są nazywane strefowymi, natomiast gleby, których zasięg nie ogranicza się do jednej strefy, noszą nazwę astrefowych. Ich rozmieszczenie jest związane m. in. z występowaniem w podłożu wody lub określonych typów skał.
Każda strefa cechuje się określoną florą i fauną.

W strefie lasów równikowych wilgotnych znajdują się rośliny o dużym zapotrzebowaniu na wodę. Dzięki m. in. codziennym deszczom zenitalnym rosną tam gigantyczne drzewa oraz tysiące innych gatunków różnego rodzaju krzewów, kwiatów.
Sawannę tworzą twardolistne trawy - specjalnie przystosowane, by przetrwać suche okresy - magazynują najmniejsze ilości wody. W tej strefie spotyka się również akacje i baobaby, które cechują się również zdolnością magazynowania wody.
Roślinność pustyń jest niezwykle skąpa, z powodu niewielkich opadów nie mogą rosnąć tu drzewa, a trawy występują tam, gdzie gleba zawiera trochę wilgoci. Na pustyniach żyją tzw. sukulenty - rośliny dobrze przystosowane do trudnych warunków bytowania - magazynujące wodę.

Roślinność typu śródziemnomorskiego to w większości wiecznie zielone, twardolistne zarośla, również mające zdolność magazynowania wody.

Na stepach niewielkie opady uniemożliwiają rozwój drzew.

Surowy klimat tajgi i krótki okres wegetacyjny powodują, że jej skład gatunkowy jest dosyć ubogi. Dominują w niej drzewa iglaste.

Tundrę tworzy zbiorowisko mchów, porostów i krzewinek - nie występują tam drzewa (z powodu niskiej temperatury).

Na pustyniach lodowych czasem znaleźć możemy mchy, glony, porosty. Roślinność jest tu uboga również z powodu niskiej temperatury.

Podsumowując, klimat ma ogromny wpływ na zróżnicowanie roślinności na Ziemi.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata