profil

Partie polityczne

poleca 85% 1265 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PARTIE POLITYCZNE

1. Partie polityczne to organizacje społeczne o wyodrębnionej strukturze organizacyjnej działające na podstawie określonego programu i systemu wartości. Najczęstszym celem partii jest zdobycie władzy w państwie oraz jej utrzymanie po to aby mieć wpływ na ważne decyzje polityczne.

2. Funkcje partii politycznej:
a) Rządzenie
- realizacja programu
- obsadzenie najwyższych stanowisk w państwie
- odgrywanie roli opozycji
b) Funkcja wyborcza
- wyłanianie kandydatów na stanowiska
- tworzenie programu wyborczego
- prowadzenie kampanii wyborczej
c) Kształtowanie opinii publicznej
- promowanie wyznawanych wartości i programu politycznego.

3. Rodzaje partii politycznych ze względu na strukturę i charakter działania
a) Struktura organizacyjna
-komitetowe- nie posiadają zbyt rozbudowanej struktury
- rozwinięte- posiadają trwałą i rozbudowaną strukturę organizacyjną
b) Liczba członków
-kadrowe- zrzeszają niewielką liczbę osób
- masowe- skupiają dużą liczbę członków
c) Podział władzy w strukturach
- zcentralizowane- wszystkie ważne decyzje podejmowane są przez władzę centralne
- zdecentralizowane- struktury lokalne mają duży zakres samodzielności w podejmowaniu decyzji

4. Podział partii politycznej ze względu na program
a) Konserwatywne
b) Chrześcijańskie
c) Liberalne
d) Socjalistyczne i socjaldemokratyczne
e) Komunistyczne
f) Wiejskie (chłopskie)
g) Etniczne i regionalne
h) Skrajnie prawicowe
i) ekologiczne

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata