profil

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów Starożytnego Wschodu.

poleca 81% 829 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Osiągnięcia Egiptu
-znali system nawadniania pól (system irygacyjny)
- znali pismo (hieroglify)
- obliczali długość roku: na 365 dni i podzielili go na 12 miesięcy
- znali astronomię i matematykę, potrafili obliczyć wylewy Nilu i zaćmienie Słońca

2. Osiągnięci Mezopotamia (Babilonia)
- cywilizacja licząca około 5000 lat powstała dzięki wylewom Tygrysu i Eufratu
- wynaleźli miarę długości tzw. Łokieć, oraz jednostkę wagi tzw. talent (około 30 kg ), oraz ustalili podział doby na 24h, godziny na 60min, minuty na 60sek.
- obliczali wielkość kątów w stopniach, minutach i sekundach
- wynaleźli pismo tzw. klinowe (pismo na glinianych tabliczkach)
- spisali pierwszy kodeks prawny tzw. Kodeks Hammurabiego

3. Osiągnięcia cywilizacyjne Indii
-zapoczątkowali wiarę w wędrówkę dusz, oraz reinkarnację (ponowne wcielanie)
- budowanie świątyń wykutych w skale oraz posągów wykutych w skale
-doskonale znali matematykę i ustalili system dziesiętny oraz cyfry arabskie przekazane do Europy przez Arabów

4. Osiągnięcia Chin:
-wynalazek pisma obrazkowego
- odkrycie jedwabiu, szkła, porcelany, papieru, prochu strzelniczego oraz własności igły magnetycznej używanej w kompasach

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna