profil

Strefy klimatyczne świata

poleca 79% 791 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
monsun

Strefy klimatyczne świata

Strefa klimatu równikowego:
 Typ klimatu: równikowy, wybitnie wilgotny
-średnia roczna temperatura powyżej 20˚C
-średnia roczna amplituda temperatury poniżej 5˚C
-roczna suma opadów od 2000mm do 3000mm
- brak wyraźniej pory deszczowej
 Typ klimatu: podrównikowy, wilgotny
-średnia roczna temperatura powyżej 20˚C
-średnia roczna amplituda temperatury poniżej 5˚C
-roczna suma opadów od 1000mm do 2000mm
-jedna lub dwie pory deszczowe
 Typ klimatu: podrównikowy suchy
-średnia roczna temperatura powyżej 10˚C
-roczna suma opadów od 500mm do 1000mm
-jedna pora deszczowa

Strefa klimatu zwrotnikowego:
 Typ klimatu: zwrotnikowy wilgotny
- temperatura powietrza w lecie powyżej 25˚C
-temperatura powietrza w zimie do 20˚C
-opady głównie latem
-roczna suma opadów od 1000mm do 2000mm
-w odmianie monsunowej suma opadów przekracza 2000mm, najobfitsze opady są związane z monsunem letnim
 Typ klimatu: zwrotnikowy suchy
-roczna suma opadów od 300mm do 1000mm
-duże dobowe amplitudy temperatury powietrza
-duże nasłonecznienie
 Typ klimatu: zwrotnikowy, skrajnie suchy
-duże dobowe amplitudy temperatury powietrza
-opady występują sporadycznie lub wcale

Strefa klimatu podzwrotnikowych
 Typ klimatu: śródziemnomorski
-roczna suma opadów od 500mm do 900mm
-średnia roczna temperatura powietrza powyżej 20˚C
-lato gorące, zima łagodna
-opady deszczu głównie zimą
 Typ klimatu: pośredni i kontynentalny suchy
-duże dobowe amplitudy powietrza
-lato bardzo gorące
-zimą temperatura może spaść poniżej 0˚C
 Typ klimatu: kontynentalny skrajnie suchy
-duże dobowe i roczne ampitudy powietrza
-zimą temperatura powietrza spada poniżej-1 0˚C
-niewielkie opady w okresie letnim lub ich brak

Strefa klimatów umiarkowanych
 Typ klimatu: umiarkowany, ciepły, morski
-roczna amplituda temperatury powietrza od 15˚C do 17˚C
-lato chłodne, zimy łagodne
-roczna suma opadów od 600mm do 1000mm
-opady całoroczne, głównie jesienią i zimą
 Typ klimatu: umiarkowany, ciepły, przejściowy
-duża zmienność stanów pogody
-roczna dobowa amplituda powietrza powyżej 25˚C
-opady całoroczne, z przewagą w lecie
 Typ klimatu: umiarkowany, ciepły kontynentalny
-upalne lata, mroźne zimy
-roczna amplituda powietrza od 45˚C
-niewielkie opady, głównie latem
 Typ klimatu: umiarkowany, chłodny, morski
-roczna amplituda temperatury powietrza do 15˚C
-lata chłodne, zimy łagodne
-opady całoroczne, z przewagą zimowo-jesienną do 1000mm
 Typ klimatu: umiarkowany, chłodny, przejściowy
-duża zmienność stanów pogody
-roczna amplituda temperatury powietrza powyżej 25˚C
-opady całoroczne z przewagą w lecie
 Typ klimatu: umiarkowany, chłodny, kontynentalny
-roczna amplituda powietrza ponad 45˚C
-lato krótkie i chłodne
-zima długa i mroźna
-roczna suma opadów do 250mm

Strefa klimatu okołobiegunowego
 Typ klimatu: podbiegunowy (subpolarny)
-średnia temperatura najcieplejszego miesiąca poniżej 10˚C
-roczna suma opadów do 250mm
-opady głównie w postaci śniegu
 Typ klimatu: biegunowy (polarny)
-temperatura najcieplejszego miesiąca poniżej 0˚C
-roczna suma opadów do 150mm
-opady śniegu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty