profil

Komisja Europejska

poleca 87% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Komisja Europejska
• Organ wykonawczy Unii Europejskiej.
• Funkcjonuje od 1958r, na podstawie Traktatow Rzymskich.
• Przed rozszerzeniem komisji w 2004r. składała się ona z 20 Członków . Kazde panstwo mialo swojego przedstawiciela, a wieksze kraje po dwoch reprezentantow. (Wlochy,Francja,Niemcy,W.Brytannia,Hiszpania)
• Po rozszerzeniu Unii Europejskiej kazde panstwo członkowskie ma tylko jednego reprezentanta.
• Projekt Traktatu Konstytucyjnego przewidywał,ze od 1 listopada 2009r. komisje będzie stanowic Kolegium składające się z :
1. Przewodniczacego
2. Ministra spraw zagranicznych
3. 13 komisarzy Europejskich - mających prawo glosowania
4. Przewodniczacy powoluje komisarzy- bez prawa glosowania, ze wszystkich pozostałych panstw członkowskich.
Członkowie komisji :
1. Wyznaczani przez panstwa członkowskie
2. Kadencja 5 letnia i może być odnowiona
3. Członkowie są nie zalezni - co oznacza,ze maja reprezentowac tylko interesy Wspólnoty.
4. Członkowie maja szerokie kompetencje.
5. Nie mogą kierowac się interesami swoich krajow.
6. Panstwa członkowskie nie powinny wywierac wpływu na swoich reprezentantow w komisji.
7. Są funkcjonariuszami miedzynarodowymi.
8. W okresie kadencji członkowie nie mogą prowadzic zadnej działalności zawodowej.
9. Mogą być członkami partii politycznych i związków interesu.
10. Wszyscy członkowie są równouprawnieni.
11. Członkowie komisji musza Cieszyc się zaufaniem Parlamentu Europejskiego , który może cala Komisje zmusic do ustapienia ( a nie poszczególnych członków).
Przewodniczacy komisji:
1. Powolywany na zasadzie jednomyślności rządów panstw członkowskich po uzgodnieniu z Parlamentem Europejskim.
2. Nie posiada zadnego szczególnego glosu ani specjalnych kompetencji.
3. Pozycja Przewodniczacego jest wyznaczona przez polityczne znaczenie urzedu.
Wotum nieufności nigdy jeszcze nie zostalo uchwalone. W komisji istnieje podzial zadan , realizowanych w formie podzialu tek. W strukturze komisji istnieje ponad dwadzieścia dyrekcji generalnych , na których czele stoja dyrektorzy.

Kompetencje :
Komisja wypelnia wiele funkcji jest:
1. Organem inicjującym, stanowiącym i kontrolującym prawo.
2. Posiada kompetencje wykonawcze.
3. Oraz funkcje reprezentatywne.
Uprawnienia:

Komisja jest organem wykonawczym Wspólnoty.
1. Komisja może podejmowac postanowienia ,formułować zalecenia i zajmowac stanowiska.
Komisja jest rzecznikiem Wspólnoty.
1. Komisja reprezentuje Wspólnote.
2. Może prowadzic w jej imieniu negocjaje zmierzające do zawarcia porozumien miedzynaradowych.
3. Utrzymuje stosunki ze wszystkimi organizacjami miedzynarodowymi.
Komisja jest inicjatorem polityki Wspólnoty.
1. Komisja jako jedyna może dawac prawa we Wspolnocie i bez jej wniosku nie może być nic zmienione.
2. Okresla sposób w jaki integruja się panstwa.
Komisja jest strażnikiem i obronca układów.
1. Zadaniem komisji jest zapewnienie wykonania postanowien traktatow,tak aby prawo europejskie było zgodnie stosowane.
2. W wypadku naruszenia prawa Komisja może skierowac sprawe do Trybunaly Sprawiedliwosci, gdzie jest strona broniaca układów europejskich.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata