profil

Czy my, Polacy, żyjemy we wspólnej Europie?

poleca 91% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Każde państwo to pełna indywidualności jednostka, rozwijająca się wedle własnych możliwości i działająca na swoich zasadach. Jednakże żyjąc na wspólnym kontynencie, większość narodów Europy stara się, by ta koegzystencja przebiegała jak najdogodniej dla wszystkich stron. Dotyczy to zarówno względów ekonomicznych, jak i społeczno-kulturalnych czy gospodarczych. Jednym z takich krajów jest właśnie nasza ojczyzna. Ta praca ma na celu uzasadnienie tezy, że my- Polacy- żyjemy we "wspólnej Europie".
Pierwszym argumentem, jaki przytoczę, będzie rzecz jasna członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Sam fakt utworzenia organizacji zrzeszającej narody zamieszkujące dany kontynent to duży krok w integracji międzypaństwowej. My, Polacy, przystępując do UE, przystąpiliśmy również do życia we "wspólnej Europie", akceptując wszystkie jego kompromisy i aprobując przywileje z niego wynikające.
Jako kolejny argument przytoczę fakt, iż szkoły w naszym kraju uczestniczą w projektach umożliwiających wymiany uczniów, studia za granicą oraz ogólną integrację młodzieży europejskiej. Przyjmujemy nauczycieli z sąsiednich krajów, by uczyli nas tradycji swoich ojczystych krajów, sami również rozpowszechniamy kulturę polską poza granicami państwa.
Na koniec pragnę wspomnieć o członkostwie Polski w układzie Schengen, co umożliwia Polakom swobodne przemieszczanie się pomiędzy wybranymi krajami europejskimi bez konieczności posiadania paszportu ani wizy. Jest to bardzo duże ułatwienie w turystyce międzykrajowej, jeden z przełomowych kroków w integracji europejskiej.
Jak wynika z przytoczonych przeze mnie argumentów, niewątpliwie- przynajmniej w chwili obecnej- my, Polacy, żyjemy we "wspólnej Europie". Należymy do Unii, bierzemy udział w międzynarodowych projektach integracyjnych, znajdujemy się także w Strefie Schengen. Bez wątpienia jesteśmy na bardzo dobrej drodze do jeszcze lepszego zjednoczenia się z pozostałymi państwami europejskimi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta