profil

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

poleca 85% 250 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) Prawo państwowe (konstytucyjne) - dotyczy podstawowych założeń działania państwa, określa w sposób ogólny podstawowe założenia dotyczące ustroju politycznego i społecznego, precyzuje rodzaj systemu ekonomicznego, podaje sposoby powoływania i odwoływania najważniejszych organów państwa oraz ich strukturę i kompetencje, definiuje podstawowe prawa i obowiązki obywateli. W zakresie bardziej szczegółowym odsyła do zapisu ustawy.

2) Prawo cywilne - reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi, osobami prawnymi, na zasadzie równorzędności podmiotów prawa, obejmuje swoim zasięgiem prawo własności.

3) Prawo rodzinne i opiekuńcze - reguluje prawa wynikające ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych (prawa rodzicielskie).

4) Prawo pracy - reguluje wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

5) Prawo administracyjne - reguluje i organizuje przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przewidzianym w postępowaniu administracyjnym administracji państwowej, reguluje postępowanie administracji rządowej i samorządowej.

6) Prawo finansowe - reguluje kwestie związane z finansami publicznymi, czyli środkami finansowymi gromadzonymi i wydawanymi przez państwo. Obejmuje swoim zasięgiem prawo finansów publicznych (dochody i wydatki administracji rządowej i samorządowej), prawo podatkowe (związane z obowiązkiem płacenia podatków i sankcjami za nieprzestrzeganie tego obowiązku) oraz prawo bankowe.

7) Prawo gospodarcze - reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

8) Prawo karne - reguluje zasady odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych w sytuacji naruszenia prawa karnego. Wskazuje przestępstwa i wykroczenia oraz określa rodzaje i wymiary kar przewidzianych za ich popełnienie.

9) Prawo handlowe - reguluje zasady prowadzenia działalności przez spółki (w tym osoby prawne)

10) Prawo autorskie i wynalazcze - reguluje prawa własności intelektualnej, czyli niematerialną własność twórcy, autora, dysponenta praw.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata