profil

Gałęzie prawa

poleca 85% 250 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

1) Prawo państwowe (konstytucyjne) – dotyczy podstawowych założeń działania państwa, określa w sposób ogólny podstawowe założenia dotyczące ustroju politycznego i społecznego, precyzuje rodzaj systemu ekonomicznego, podaje sposoby powoływania i odwoływania najważniejszych organów państwa oraz ich strukturę i kompetencje, definiuje podstawowe prawa i obowiązki obywateli. W zakresie bardziej szczegółowym odsyła do zapisu ustawy.

2) Prawo cywilne – reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi, osobami prawnymi, na zasadzie równorzędności podmiotów prawa, obejmuje swoim zasięgiem prawo własności.

3) Prawo rodzinne i opiekuńcze – reguluje prawa wynikające ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych (prawa rodzicielskie).

4) Prawo pracy – reguluje wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

5) Prawo administracyjne – reguluje i organizuje przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przewidzianym w postępowaniu administracyjnym administracji państwowej, reguluje postępowanie administracji rządowej i samorządowej.

6) Prawo finansowe – reguluje kwestie związane z finansami publicznymi, czyli środkami finansowymi gromadzonymi i wydawanymi przez państwo. Obejmuje swoim zasięgiem prawo finansów publicznych (dochody i wydatki administracji rządowej i samorządowej), prawo podatkowe (związane z obowiązkiem płacenia podatków i sankcjami za nieprzestrzeganie tego obowiązku) oraz prawo bankowe.

7) Prawo gospodarcze – reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

8) Prawo karne – reguluje zasady odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych w sytuacji naruszenia prawa karnego. Wskazuje przestępstwa i wykroczenia oraz określa rodzaje i wymiary kar przewidzianych za ich popełnienie.

9) Prawo handlowe – reguluje zasady prowadzenia działalności przez spółki (w tym osoby prawne)

10) Prawo autorskie i wynalazcze – reguluje prawa własności intelektualnej, czyli niematerialną własność twórcy, autora, dysponenta praw.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta