profil

Prawo administracyjne

poleca 79% 47 głosów

Jest gałęzią prawa, która obejmuje ogół norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne. Funkcją prawa administracyjnego jest regulacja działalności państwowych i samorządowych, czyli publicznych organów wykonawczych. Funkcja ta jest ściśle powiązana z funkcjami państwa. Współcześnie prawo administracyjne jest niezwykle szeroką gałęzią prawa, zazębiającą się nie tylko z prawem państwowym, ale także z wieloma innymi działami prawa, np. prawem finansowym, a nawet cywilnymi karnym. Dlatego też bardzo trudno jest wyliczyć cały zestaw źródeł prawa administracyjnego wraz z powiązanymi z nimi działami. W Polsce prawo administracyjne obejmuje: przepisy ustrojowe organów administracji publicznej, przepisy proceduralne, przepisy dotyczące kontroli nad działalnością administracji, przepisy dotyczące szczegółowych działów administracji.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta