profil

Prawo pracy

poleca 60% 75 głosów

jest zespołem norm prawnych regulujących stosunki prawne związane z pracą, występujące pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. Źródło prawa pracy wynika z kodeksu pracy oraz aktów prawnych mających swoją własną regulację zawodową, np. karty nauczyciela, statutów, regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy. Szczególne miejsce, ze względu na praktyczne zastosowanie w prawie pracy, zajmuje zawiązanie stosunku pracy. Może ono nastąpić w wyniku: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, powołania, nominacji, wyboru, stosunku członkowskiego w spółdzielni. Często pracodawcy zamiast umowy o pracę proponują umowy cywilnoprawne, np. umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta