profil

Prawa i wolności człowieka

poleca 85% 650 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

* Każdy człowiek ma jakieś prawa.
-Przestrzeganiem i ochroną praw człowieka zajmują się organizacje międzynarodowe. Np. ONZ oraz Rada Europy.

*dokumenty które określają prawa i wolności człowieka
-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ONZ, 10.12.1948 Paryż)
-Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Rada Europy, Rzym,1950 r , obowiązywała do 1953)
-Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych ,Socjalnych i Kulturalnych.
-

*Prawa i wolności osobiste oraz polityczne:
- prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej
- prawo do oporu przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji
-prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania
-prawo do sprawiedliwego sądu.
-Wolność zrzeszania się ,zgromadzeń i wieców
-prawo wyborcze
-Wolność sumienia i wyznania
-

*Prawa ekonomiczne i socjalne:
-prawo do pracy
-prawo do własności i swobodnego nią dysponowania
-prawo do strajku
-prawo do zasiłku dla bezrobotnych
-prawo do wypoczynku
-prawo do nauki
-prawo do równej płacy za równą pracę
-prawo do renty inwalidzkiej

*Prawa z zakresu ekologii oraz prawo do korzystania z dorobku współczesnej cywilizacji:
-prawo do czystego powietrza, czystej wody i gleby, do bezpiecznej dla zdrowia żywności
-prawo do ochrony danych osobowych
-prawo do korzystania z różnych źródeł informacji krajowej i zagranicznej
-prawa kulturalne


*Ratyfikacja – zatwierdzenie przez państwo (organ) umowy międzynarodowej i przyjęcie zobowiązań wynikających z niej dla państwa podpisującego umowę.

*Amnesty International (Amnestia Międzynarodowa) to organizacja międzynarodowa (założenie 1961 r) Jej celem jest występowanie w obronie osób ,które doświadczyły naruszenia prawa człowieka (np. są więzione lub mają ograniczone wolności z powodów politycznych, religijnych ,rasowych itp.) Warunek jest taki, że same nie stosowały przemocy. Amnestia znaczy darowanie winy, ułaskawienie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta