profil

Konstytucja

poleca 83% 2119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Co to jest konstytucja?
Akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

Co zawiera konstytucja?
Konstytucja zawiera 13 rozdziałów:
RZECZPOSPOLITA, WOLNOŚCI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA, ŹRÓDŁA PRAWA, SEJM I SENAT, PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ, RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY, SĄDY I TRYBUNAŁY, ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, FINANSE PUBLICZNE, STANY NADZWYCZAJNE, ZMIANA KONSTYTUCJI, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
Konstytucja definiuje strukturę i kompetencje władz, określa prawa przysługujące obywatelom, wyznacza też cele, które dane państwo chce zrealizować.

Co to jest preambuła?
Wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znaczeniu politycznym opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć.

Co zawiera preambuła?
W Preambule Konstytucji zwraca się uwagę na doniosły dla narodu moment dziejowy, wiążący się z odzyskaniem w 1989 roku pełnej suwerenności. Preambuła podkreśla, iż wszyscy członkowie narodu polskiego są równi wobec prawa. Preambuła odwołuje się do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, jednocześnie jednak kwestię przekonań religijnych pozostawia prywatną sprawą każdego obywatela, podkreślając, iż zarówno wierzący w Boga, jak i nie podzielający tej wiary są wobec państwa równouprawnieni.

Najważniejsze konstytucje w państwie
- Artykuły henrykowskie 1773: zbiór przywilejów szlacheckich
- Konstytucja 3 maja 1791: pierwsza formalna konstytucja w państwie, 2 na świecie, zakładała zniesienie liberum veto i wzmacniała władzę królewską
- Konstytucja marcowa 1921: uchwalona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ustanowiła parlamentarny system rządów, gwarantowała szeroki zakres praw obywatelskich
- Konstytucja kwietniowa 1935: ustanowiona po przejęciu władzy przez Piłsudskiego, najważniejsze uprawnienia znalazły się w rękach prezydenta
- Konstytucja PRL 1952: ustanowiona po zakończeniu 2 wojny św. Po przejęciu władzy przez partię komunistyczną, dokonała ona zmian na wzór ustroju Związku Radzieckiego.
- Konstytucja 2 kwietnia 1997: po przemianach 1989 r. polski parlament uchwalił małą konstytucję, określającą jedynie kompetencje władz. W 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową konstytucję, obowiązującą do dziś.

Kto uchwala konstytucję?
Najczęściej ustawę zasadniczą parlament uchwala kwalifikowaną większością głosów (2/3) i musi być ona zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

Dziekowka za zrobienie tego!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata