profil

Konstytucja, ustawa

poleca 84% 330 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza to zbiór najważniejszych praw obowiązujących w pąństwie. Konstytucja określa podstawy funkcjonowania państwa, wyznacz kompetencje organów władzy, zawiera katalog praw i obowiązków obywateli.

Preambuła jest uroczystym wstępem do konstytucji. Nieformalna Konstytucja |-sza Rzeczpospolitaswój najpełniejszywyraz znalazła w artykułach henrykowskich.Konstytucja 3 maja była drugą na świecie ustawą zasadniczą.

Obecnie obowiązująca konstytucja została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 1997 roku. Trybunał Konstytucyjny sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgodne z konstytucją i rozstrzyga umowy kompetencyjne między organami państwa. Obywatele mają prawo do skargi konstytucyjnej.

Konkordat to umowa regulująca wzajemne stosunki państwa i kościoła. Władze publiczne w Polsce zachowują bezstronność w sprawie przekonań religijnych obywateli.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
1.11.2011 (18:47)

Konstytucją nazywamy ustawą zasadniczą, ponieważ jest to podstawowy akt prawny najwyższego rzędu. Reguluje ustrój polityczny i gospodarczy państwa, ustala kompetencje organów państwowych i sposób ich powoływania. Określa prawa obywatela oraz wylicza mu obowiązki. Nadrzędna w stosunku do pozostałcyh aktów normatycznych.

3.9.2010 (13:54)

jesteś PRO dla mnie bo uratowałeś mnie przed ślęczeniem i szukanie godzinami info do tej PD pozdro