profil

Konstytucja, ustawa

poleca 85% 418 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza to zbiór najważniejszych praw obowiązujących w pąństwie. Konstytucja określa podstawy funkcjonowania państwa, wyznacz kompetencje organów władzy, zawiera katalog praw i obowiązków obywateli.

Preambuła jest uroczystym wstępem do konstytucji. Nieformalna Konstytucja |-sza Rzeczpospolitaswój najpełniejszywyraz znalazła w artykułach henrykowskich.Konstytucja 3 maja była drugą na świecie ustawą zasadniczą.

Obecnie obowiązująca konstytucja została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 1997 roku. Trybunał Konstytucyjny sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgodne z konstytucją i rozstrzyga umowy kompetencyjne między organami państwa. Obywatele mają prawo do skargi konstytucyjnej.

Konkordat to umowa regulująca wzajemne stosunki państwa i kościoła. Władze publiczne w Polsce zachowują bezstronność w sprawie przekonań religijnych obywateli.

Podoba się? Tak Nie