profil

Kalendarium Polski po 1945 roku.

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Luty’1945 konferencja w Jałcie
gr. Polski E: linia Curzona
nabytki na W i N
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (Rząd Tym. Rząd Londyński i PPP)
27/8.03.1945 RJN i Jan S. Jankowski i L.Okulicki zaproszeni przez Iwanowa i uprowadzeni
1.04.1945 depesza Roosevelta do Stalina = koniec ustępstw
15.04.1945 Mikołajczyk zgadza się z decyzjami jałtańskimi
czerwiec’1945 proces 16
23.06.1945 koniec rozmów o rządzie polskim
6.09.1944 reforma rolna
przejmowanie majątków niemieckich
ziemie do Państwowego Funduszu Rolnego
28.06.1945 powstanie Rządu Jedności Narodowej
premier: E.Osóbka-Morawski
I vice W.Gomułka – m.ziemodzyskanych
II vive S.Mikołajczyk – m.rolnictwa
W.Wiernik – m.administracji
Cz.Wycech – m.oświaty
J.Stańczyk – m pracy i spr.społecznych
5.07.1945 USA, GB, FR uznanie rządu polskiego
17.07.1945 Konferencja w Poczdamie
żadnych odszkodowań dla Polski
zach. gr. Na Odrze, a Królewiec dla Rosji
III’1945 Tygodnik Powszechny J.Turowicza i arc.Sapiechy
sierpień’1945 ukł. graniczny z Rosją → Lwów dla ZSRR
wiosna’1946 zapowiedź referendum wyborczego
30.01.1946 nacjonalizacja przemysłu przez KRN
30.06.1946 referendum: 3 pytania
11.07.1946 sfałszowane wyniki
4.07.1946 zamieszki w Kielcach
19.01.1947 wybory parlamentarne
sukces komunistów Bl.Demokr. 80%, PSL 10,3%
4.02.1947 jednoizbowy sejm ustawodawczy
prezydentem Bierut
premierem Cyrankiewicz
19.02.1947 Mała Konstytucja
Manifest PKWN i reformy społeczne
22.02.1947 Deklaracja Praw i Wolności Obywatelskich
2.06.1947 ust. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym
bitwa o handel
niszczenie prywatnych przedsiębiorców
2.07.1947 ogłoszenie Planu Odnowy Gospodarczej (1947-9)
1947-8 odbudowa zniszczonego przemysłu
1949 nowe inwestycje
53% wzrost dochodu narodowego
1947 ustawa o amnestii dla PPP
1947 akcja „Wisła” Świerczewskiego
1947 ucieczka Stanisława Mikołajczyka z Polski
1947 PPR chce zjednoczenia z PPS
grudzień’1947 Kongres PPS – nie chcą się jednoczyć
marzec’1948 PPS zgadza się na zjednoczenie
czerwiec’1948 problem PPR z Gomułką
sierpień’1948 wyklęcie Tita w Bukareszcie
czerwiec’1948 Plenum Komitetu Centralnego PPR
31.08.1948 Plenum KC – referat Bieruta
1951 aresztowanie Gomułki
22.07.1948 zjednoczenie organizacji młodzieżowych
OM TUR + ZMW + ZMB = ZMP Jana Zarzyckiego
1948 ustawa o powszechnym treningu wojskowym
15.12.1948 zjazd zjednoczeniowy
PPR (6) + PPS (3) = PZPR
Przewodniczący Bierut
Wystąpienie Minca


1950-56 plan sześcioletni
1949 dążenie do monopartyjności
Wrzesień SD+SP=St.Demokratyczne (Barcikowski)
Listopad’49 SL+PSL=Zjed.St.Ludowe (Niećko)
1949 CRZZ: Centralna Rada Zw.Zawodowych (Zawadzki)
1949 niezależny pozostaje tylko Kościół – kard.Wyszyński
1950 przejęcie dóbr kościelnych przez rząd
1949 groźba ekskomuniki wobec komunistów Piusa XII
14.04.1950 umowa prawna państwo-kościół
swoboda nauczania religii i działalności klasztorów
poparcie Kościoła wobec rządu i kolektywizacji
1951 afera z bp Czesławem Kaczmarkiem
1952 wycofanie religii i krzyży ze szkół
9.02.1953 dekret o stanowieniu i obsadzaniu stanowisk kościlenych przez rząd
8.05.1953 posiedzenie episkopatu Polski i list bp do wiernych
26.09.1953 aresztowanie Wyszyńskiego
przewodniczącym Rady Episkopatu bp Michał Klepacz

STALINIZACJA ŻYCIA
terror
likwidacja wszelkich przejawów pluralizmu
centralizacja gospodarki
pełne uzależnienie od Moskwy
nomenklatura
rozbudowanie ap.partyjnego i państwowego
1949 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Polska, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Czechoslowacja, ZSRRR
listopad’1948 Kominform w Bukareszcie
Rokossowski na czele polskiej armii
Wróg czai się wszędzie
listopad’1949 referat Bieruta
Powstanie X Departamentu
1.09.1950 obowiązkowe nauczanie j.rosyjskiego w szkole
lato’1951 proces generalski
Tatar, Mosor, Herman, Kirchmayer
1951 proces współpracowników Mikołajczyka i Gomułki
22.07.1951 pomnik Feliksa Dzierżyńskiego
22.07.1952 nowe wskaźniki planu
przemysł 158,3%
rolnictwo 65,3%
październik’ 1950 wymiana złotówek i skup dolara
1948 rozkaz kolektywizacji
1950 obowiązkowe dostawy żywności ze wsi i b.duże podatki
REAZLIZAJA PLANU SZEŚCIOLETNIEGO
1951 obowiązkowe dostawy żywności ze wsi
styczeń’1953 II Zjazd PZPR
nowe wskaźniki planu
rozwój rolnictwa
1955 podsumowanie planu
rolnictwo 13% (63%)
dochód narodowy 73% (120%)
zatrudnienie 56% (60%)
płace 27% (40%)
produkcja przemysłowa 171,7% (158,3%)
1956 wystąpienia w Polsce i na Węgrzech
styczeń’1952 Polska państwem Demokracji Ludowej
22.07.1952 Konstytucja PRL
Sejm 4 lata
Rada Państwa
Rady Narodowe to samorządy
sierpień’1952 ordynacja wyborcza
kandydatów na posłów wyzn. Instytucje
tylko jedna lista Frontu Narodowego
1952 wybory do sejm

Podoba się? Tak Nie