profil

Przebieg biosyntezy białka

poleca 85% 154 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Cytoplazma

Biosynteza białka zachodzi pomiędzy cząstkami składowymi rybosomów na matrycy RNA. tRNA przenosi znajdujące się w cytoplazmie aminokwasy na rybosomy. Dla poszczególnych aminokwasów istnieją odmienne tRNA różniące się swym antykodonem (trójka nukleotydów dopasowująca się do kodonu mRNA). Cząsteczki tRNA z doczepionymi aminokwasami wędrują ku rybosomowi i kolejno dopasowują się na zasadzie komplementarności swoimi kodonami do odpowiednich kodonów na mRNA. Łańcuch mRNA i rybosomy przesuwają się względem siebie i wtedy wzdłuż nici mRNA układają się kolejno odpowiednie komplementarne cząsteczki tRNA z aminokwasami. Następnie między sąsiadującymi ze sobą aminokwasami przy udziale enzymów tworzą się wiązania peptydowe. W miarę jak napływają i ustawiają się we właściwych miejscu obok siebie nowe cząsteczki tRNA z aminokwasami, tworzą się stopniowo łańcuchy polipeptydowe. Uwolnione cząsteczki tRNA wracają do cytoplazmy, gdzie ponownie łączą się z nowymi cząsteczkami „swoich” aminokwasów. Proces formowania się łańcucha polipeptydowego, odbywający się na rybosomach nazywamy translacją. Translacja musi zaczynać się od tzw. trójki startowej np. AUG, jest to trójka kodująca metioninę. Koniec translacji wyznaczają trójki nonsensowne tzn. UAG, UGA, UAA. Skompletowany łańcuch odłącza się od rybosomu i podlega dalszym strukturalnym przeobrażeniom (przybieranie struktury wyższego rzędu – przestrzennej budowy, tzw. konformacji białka).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta