profil

Powstanie styczniowe

poleca 84% 267 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe

1. Przyczyny wybuchu powstania:

* kryzys państwa rosyjskiego
* wstąpienie na tron Aleksandra II
* od 1858r. zaczęły rozwijać się tajne organizacje niepodległościowe (Komitetu Centralnego Narodowego)
* 1860r. rozpoczęła się w Warszawie seria ulicznych manifestacji
* 1861r. -manifestacja w Warszawie,na polecenie władz rosyjskich rozstrzelanie manifestujących (zginęło 5
osób)
* rezygnacja dążeń niepodległościowych przez Naczelnika Rządu Cywilnego- Aleksandra Wielopolskiego, uznana za zdradę przez polaków
* nadzwyczajny pobór do wojska- branka na przełomie 1862/1863

2. Przebieg powstania:

* 22 stycznia 1863r Komitet Centralny Narodowy staje się Rządem Narodowym
* dyktatorzy powstania Marian Langiewicz, Romuald Traugutt
* walka partyzancka ok.2000 bitew
* ciosem dla polaków było uwłaszczenie chłopów

3.Skutki i bilans powstania

Do powstania styczniowego przyłączyli się Polacy z Litwy i Białorusi oraz mieszkańcy zaboru austriackiego, ziem pod panowaniem pruskim oraz emigracja. Walczyli w nich ochotnicy z innych krajów. W walce zbrojnej wzięło udział 200 tys powstańców. Ważną rolę odgrywali również żydzi. Przyczyną klęski była ogromna liczba żołnierzy rosyjskich, ich taktyka oraz brak wsparcia ze strony innych krajów. Tysiące powstańców zostało skazanych na śmierć, więzienie lub wysłane na Syberię. Nastąpiła rusyfikacja.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna
Historia Polski