profil

Kwasy karboksylowe, Estry, Tłuszcze - właściwości chemiczne/fizyczne i zastosowanie.

poleca 80% 1137 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kwasy karboksylowe:
1. Właściwości fizyczne:
*Małe cząsteczki kwasów bardzo dobrze mieszają się z wodą (grupa karboksylowa tworzy wiązanie wodorowe. Zanika to ze wzrostem łańcucha
*Mają większe temp. Wrzenia niż alkany i alkohole – zawierające taką samą ilość węgla
*mała lotność

2. Właściwości chemiczne:
• Reagują z metalami aktywniejszymi od wodoru;
• z tlenkami metali i wodorotlenkami = dając sole
• z alkoholami = dając estry
• wodne roztwory wykazują odczyn kwasowy spowodowany dysocjacją
• są odporne na środki utleniające (oprócz kwasu mrówkowego)
• są palne, ulegają dysocjacji jonowej
Estry:
1. Właściwości fizyczne:

*Małe cząsteczki to ciecze, a duże to ciała stałe
*słabo rozpuszczalne w wodzie
*lotne
*mają gęstość mniejszą od wody więc pływają na jej powierzchni
*dają charakterystyczne zapachy roślinom

2. Właściwości chemiczne:
*reakcja estryfikacji – odwracalna: kwas + alkohol = ester + woda (stęż H2SO4)
*ulegają hydrolizie kwasowej (H2O) tworząc kwas i alkohol (odwrotność estryfikacji)
*ulegają hydrolizie zasadowej (NaOH) tworząc sól kwasu karb. + alkohol (H2O)

3. Zastosowanie:
*rozpuszczalnik do farb i lakierów
*przemysł farmaceutyczny (paracetamol/apap)
*przemysł perfumeryjny
*przemysł spożywczy (olejki zapachowe do ciast)

Tłuszcze:
*są to estry glicerolu i kwasów tłuszczowych
*tłuszcze o krótkich/nienasyconych łańcuchach węglowodorowych to ciecze
*tłuszcze o długich/nasyconych łańcuchach węglowodorowych to ciała stałe
*tłuszcze nienasycone poddawane są uwodornieniu

*Najważniejsza reakcja tłuszczy to ich zasadowa hydroliza zwana zmydlaniem.
*Mydło w wodzie ulega hydrolizie, jego roztwór ma odczyn zasadowy
*Mydła obniżają napięcie powierzchniowe wody (właściwości czyszczące)
*Tworzą z tłustymi plamami łatwą do usunięcia emulsję

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta