profil

Różny czy podobny wizerunek średniowiecznego rycerza na podstawie "Dziejów Tristana i Izoldy" oraz "Pieśni o Rolandzie".

poleca 83% 1040 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ideał rycerza średniowiecznego

W średniowieczu, tak jak w każdej innej epoce, propagowano różne wzorce osobowe. Ukazywano między innymi wizerunek idealnego i nieskazitelnego rycerza chrześcijańskiego, co cechowało utwory należące do epiki rycerskiej. Podręczny Słownik Języka Polskiego wyjaśnia ideał jako coś absolutnie doskonałego, doskonałość, wzór doskonałości, okaz najdoskonalszy, który jest normą, probierzem przy ocenie innych jednostek tego rodzaju. Tak więc taki rycerz był wzorcem dla wszystkich innych ludzi, najwyższym celem dążeń i pragnień.

Doskonały wojownik musiał spełniać wiele warunków: musiał być odważny, waleczny, oddany Bogu, ojczyźnie i swojemu władcy. Celem średniowiecznego rycerza była walka w obronie wiary lub poszukiwanie Świętego Graala- naczynia, w którym podczas Ostatniej Wieczerzy znalazła się krew Jezusa.

Jakim rycerzem był Roland?

Hrabia Roland był uznawany za wzorzec wojownika chrześcijańskiego. Spełniał on wszystkie warunki, dzięki którym był on bliski średniowiecznemu ideałowi rycerza. Hrabia czcił Boga, a dla obrony wiary był gotów do największych poświęceń. Nie mniej kochał swojego pana i władcę - Karola Wielkiego oraz swoją ojczyznę "słodką Francję".

Roland nie chciał być uznanym za tchórza, toteż kiedy tylna straż została napadnięta przez niewiernych, nie wezwał pomocy. Najprawdopodobniej bał się, że zostanie oskarżony o brak odwagi. Bohater był prawdziwym patriotą. Walczył w imię swojego kraju i rozsławiał go swymi bohaterskimi czynami.

Hrabia był odważny, mężny i silny. Cechy te ujawniły się w walce z Saracenami, kiedy to Roland zabił ogromną ilość pogan, mimo ich sporej przewagi liczebnej. Kiedy rycerz czuł, że jego koniec się zbliża próbował złamać swój miecz Durendal. Chciał umrzeć godnie, według zasad ars moriendi, czyli sztuki umierania. Rytuał ten wypełniał dokładnie, niczego nie pomijając. Roland do końca był honorowy, wierny Bogu i ojczyźnie.

Tristan - rycerz czy nieszczęśliwy kochanek?

Drugim rycerzem, którego chciałam opisać jest Tristan, wychowanek i przyjaciel króla Marka. Bohater był wzorem rycerza średniowiecznego. Był odważny, rycerski, mężny i oddany swojemu władcy. Tymczasem miłość, jaką obdarzył on Izoldę, żonę króla Marka, spowodowała, że zmienił się on nie do poznania. Od tej chwili widział on w Marku swego rywala. Rycerz dopuścił się zdrady króla, postępował niehonorowo i robił wszystko, byle tylko być blisko ukochanej. Miłość Tristana i Izoldy stała się źródłem radości i cierpienia obojga zakochanych, ale przede wszystkim stała się ich tragedią.

Tristan był rozdarty wewnętrznie. Kochał jednocześnie Izoldę oraz króla Marka. Wybranie jakiegokolwiek wyjścia stałoby się przyczyną tragedii. Jest to postać podobna w jakimś stopniu do Antygony- postaci tragicznej. Znalazła się ona, tak jak Tristan, w sytuacji, w której każdy wybór oznacza tragedię.

Tristan i Roland - podobieństwa i różnice

Idealny rycerz średniowieczny całe życie poświęcał swemu władcy. Był mu bezgranicznie wierny i oddany. Tristan i Roland byli początkowo takimi idealnymi rycerzami. Obaj poświęcali się całkowicie Bogu i swemu władcy. W ich życiu nie było nic ważniejszego. Roland pozostał takim nieskazitelnym wojownikiem do końca swojego życia. Inaczej stało się z Tristanem. W jego życiu pojawiła się nieszczęśliwa miłość, która zmieniła jego dotychczasowe życie. Największą wartością stała się miłość do kobiety. Od tej pory przestał spełniać wymogi idealnego rycerza.

Namiętność do żony swego władcy sprawiła, iż widział on w Marku swego wroga. Roland również kochał kobietę, ale jego miłość nikomu nie wyrządzała krzywdy. Mógł więc pozostać wierny swym ideałom i żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. Życie Tristana było bardziej skomplikowane i musiał dokonywać w nim trudniejszych wyborów. Przez sam fakt miłości do kobiety zamężnej stał się kimś gorszym, łamiącym przykazania boskie. Wcześniej przestrzegał wszystkich zasad moralnych.

Uważam, że między Tristanem a Rolandem istnieją zarówno podobieństwa jak i różnice. Obaj mieli szansę na uzyskanie miana idealnego rycerza. Przez znaczną część swojego życia wyznawali podobne wartości. Tristanowi nie udało się do końca pozostać takim wojownikiem. Dla niego los był mniej łaskawy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi