profil

Transport przez błony.

poleca 85% 619 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jeżeli chcemy mówić o transporcie przez błony, trzeba zacząć od tego, że błona jest elastyczna, przez co komórka może zmieniać swój kształt.
Błona jest też selektywna tzn. wybiorcza, oznacza to, że przepuszcza tylko niektóre substancje. Transport przez błony odbywa się na zasadzie dyfuzji prostej i wspomaganej.
Dyfuzja prosta polega na tym, że błona przepuszcza wodę, oraz składniki, które rozpuszczają się w tłuszczach.
Dyfuzja wspomagana odbywa się za pomocą białek transportowych inaczej nośnikowych.
Transport aktywny wykorzystuje w swoim procesie energię pochodzącą z rozkładu cząsteczek ATP, odbywa się to wbrew gradientowi stężeń.

Podoba się? Tak Nie