profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikamipoleca86%
Historia

Wady i zalety Demokracji

WADY DEMOKRACJI - powolność działania - korupcja (łapówki, przekupstwa) - brak stabilności rządu - konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami - zachwianie pierwotnych założeń demokracji np. Wolności szykanowanie za wiarę,...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Wady i zalety systemu demokratycznego.

Demokracja to ustrój polityczny panujący obecnie w największej ilości państw. Ten system sprawowania władzy sięga pamięcią aż do czasów starożytnej Grecji, która po dziś dzień jest uznawana za kolebkę demokracji. Za rok jej narodzin uznaje się...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Zalety i wady demokracji

Demokracja jak każdy ustrój polityczny posiada wady i zalety. Nie ma na świecie rzeczy idealnej . Człowiek dąży do tego ideału metodą prób i błędów. Demokracja to tyle, co rządy ludu. W takim systemie władza czerpie i uzasadnia swoje...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Zalety i wady demokracji

- wolność wyznania i przekonań - gospodarka wolnorynkowa - dobrobyt - możliwość decydowania o swoim życiu Wady demokracji - nadużywanie wolności - bezrobocie - niewłaściwipoleca82%
Historia

Zalety i wady demokracji szlacheckiej

Demokracja szlachecka jak każdy ustrój miała swoje zalety i wady . Jednak trzeba zaznaczyć, że Rzeczpospolita Polska za czasów demokracji szlacheckiej nie funkcjonowała tak jak powinna, gdyż szlachtapoleca73%
Historia

Wady i zalety demokracji ateńskiej.

ten, niejednokrotnie krytykowany, stał się tematem wielu sporów. Dlatego należy najpierw poznać główne wady i zalety demos, aby ostatecznie stwierdzić, czy ustrój ten naprawdę nazwać można doskonałympoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zalety i wady demokracji.

zaprzeczalnych zalet -ma również wady . Do zalet demokracji zalicza się np. gwarancję udziału pełnoletnich obywateli w życiu społecznym i politycznym. Głos każdego z nich ma taką samą wartość, niezależnie odpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Wady i zalety współczesnych systemów partyjnych w państwach demokratycznych

Odwołując się do przykładów, oceń wady i zalety współczesnych systemów partyjnych w państwach demokratycznych. Demokracja to ustrój polityczny panujący obecnie w największej ilości państw. Ten