profil

Czym jest patriotyzm? Odpowiedz w oparciu o literaturę jaką poznałeś.

poleca 84% 573 głosów

„Patria” znaczy ojczyzna. Patriota to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywatne na rzecz swojego kraju. Literatura polska zawiera wiele przejawów patriotyzmu i ukazuje bohaterów-patriotów. Dzieje się tak pewnie dlatego, że historia naszego kraju obfitowała w wojny i powstania. W takich wypadkach najbardziej widać patriotyczne czyny i często człowiek kochający ojczyznę poświęca dla niej życie. Nie oznacza to, że w czasie pokoju już nie trzeba być patriotą. Przeciwnie - trzeba nadal myśleć o swoim kraju, o reformach, o prawie i porządku. Jest to może patriotyzm mniej widoczny, lecz także cenny.

Czasy zaborów obfitowały we wzory patriotów. Wiele takich postaci znajdujemy w utworach Adama Mickiewicza. Jest nim przecież tytułowy Tadeusz Soplica i Jacek Soplica, który ciężko odpokutował swój błąd młodości. Patriotą jest przecież Ordon. Są patriotami bohaterowie utworu Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec” i żołnierze z Westerplatte, którym wiersz swój poświęca K.I. Gałczyński. Jest także wielu innych.

Natomiast wg. mnie, najbardziej kochającą swój kraj osobą, wręcz literackim wzorem patrioty jest tytułowy bohater noweli H. Sienkiewicza pt. „Latarnik”. Latarnik to stary człowiek, Polak, który miał za sobą udział w wielu walkach o wolność. Sienkiewicz przedstawia go jako emigranta, który nie mogąc wrócić do kraju, zajął się pracą latarnika w Aspinwall. Skawiński – bo tak nazywa się główny bohater - pewnego dnia otrzymał szczególną przesyłkę. Było w niej dzieło A. Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”.

Skawiński ujrzawszy polskie słowa, odczuł całą swoją miłość do ojczyzny i wielką tęsknotę za nią. Tak zaczytał się w „Panu Tadeuszu”, że zapomniał o zapaleniu latarni i stracił posadę, a przecież praca latarnika była dlań, po jego wojennej tułaczce i nędzy, wszystkim. Okazało się jednak, że ojczyzna jest sprawą ważniejszą, jej wspomnienie w słowach „a teraz przenoś moją duszę utęsknioną„ sprawiło, że Skawiński zapomniał o teraźniejszości. Zapamiętał się we wspomnieniu, tym bardziej, że słynne zdanie „Litwo, ojczyzno moja” Mickiewicza, wyraża tęsknotę patrioty za krajem. Według mnie, losy Skawińskiego obrazują patriotyzm.

Współczuję bohaterowi i sądzę, że należy rozumieć fakt, że zaniedbał obowiązki. Utwór Sienkiewicza ukazał, jak silnym uczuciem jest przywiązanie do kraju, jak może opanować człowieka. Po raz pierwszy zwróciłem uwagę na moc i w ogóle istnienie takich uczuć dzięki Wisławie Szymborskiej. Poetka mówi:

"Bez tej miłości można żyć,
Mieć serce puste jak orzeszek...
Kończy Szymborska swoją „ gawędę o miłości do ziemi ojczystej” słowami:
Można nie kochać CIĘ i żyć
Ale nie można owocować,"


Ten cytat i jego wymowa będą najlepszym zakończeniem mojej pracy, Patriotyzm jest uczuciem, które czyni człowieka w pełni wartościowym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty