profil

Rymkiewicz Jarosław Marek

drukuj
poleca b/d

ur. 1935

Rymkiewicz Jarosław MarekWspółczesny poeta, eseista, dramaturg, tłumacz,historyk i krytyk literatury. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim, był kierownikiem artystycznym Teatru Ziemi Łódzkiej. Pracował w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Debiutował tomem wierszy Konwencje (1957).Własny program ideowy przedstawił w szkicach Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie (1967). Gdy w Paryżu ukazały się Rozmowy polskie latem roku 1983 – książka poruszająca losy i problemy Polaków, Litwinów i Rosjan – został zwolniony z pracy. Powrócił do niej dopiero po roku 1989. W poezji nawiązuje do tradycji antycznej i klasycyzmu, podejmuje uniwersalną tematykę związaną z zagadnieniami ciągłości kultury, od Staffa, Miłosza. W swoisty sposób ukazuje literaturę romantyczną, jego eseje biograficzne dotyczą polskich romantyków: Słowackiego, Mickiewicza, Fredry. Tłumaczy poezję anglo-amerykańską, np. Eliota, hiszpańską, np. Calderona,rosyjską. Jest laureatem nagrody Fundacji im. Kościelskich (1967) oraz Nagrody Nike (2003) za tom wierszy Zachód słońca w Milanówku (2002).

Przydatne hasło? Tak Nie
  • Rymkiewicz Jarosław Marek