profil

Dziedziczenie - ściąga.

poleca 85% 228 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dziedziczenie cech polega na przekazywaniu potomstwu kwasu dezoksyrybonukleinowy czyli DNA w którym jest zawarta informacja jak zbudowane są białka. Gen- fragment DNA określający budowę konkretnego białka. Genetyka- jest to nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech. Allele- są to odmiany tego samego genu pochodzącego od ojca i matki. Allele w parze mogą być identyczne lub inne. Gen warunkujący daną cechę ma swoje miejsce w chromosomie. Każda komórka organizmu zawiera typowy zestaw chromosomów dla danego gatunku. Taki zestaw chromosomów zawiera komplet chromosomów pochodzących od ojca i komplet pochodzący od matki. Chromosomy tworzące parę czyli pochodzące jeden od ojca i drugi od matki nazywamy chromosomami homologicznymi.

W chromosomach homologicznych geny kodujące tę samą cechę czyli allele tego samego genu występują w odpowiadających sobie miejscach. Cechą dominującą jest ta z pary dominujących cech która ujawnia się w pierwszym pokoleniu mieszańców. Warunkuje ją allel dominujący zapisywany wielką literą. Cechą recesywną jest ta z pary przeciwstawnych cech która jest maskowana przez cechę dominującą i nie ujawnia się w pierwszym pokoleniu mieszańców. Warunkuje ją allel nazywany zapisujemy go małą literą. Homozygota- to osobnik, który ma dwa identyczne allele w parze warunkują się daną cechą. Heterozygota- to osobnik, który ma dwa różne allele w parze warunkujące daną cechę. Genotyp- to zapis wskazujący jakie geny występują u danego osobnika. Fenotyp- to opis zewnętrznych i wewnętrznych cech osobnika.

W pierwszym pokoleniu F1 osobniki są fenotypowo identyczne (czarna sierść), są heterozygotami z dominującą cechą czarnej sierści. W drugim pokoleniu F2 ujawnia się cecha recesywna (biała sierść) u heterozygoty jak i homozygoty cc, pozostałe osobniki zarówno heterozygoty jak i homo zygoty są fenotypowo czarne. Garnitur (zestaw chromosomów) organizm jest charakterystyczny dla danego gatunku. U zwierząt większość komórek organizmu ma diploidalny zestaw chromosomów (2n). Tylko gamety (powstające w wyniku mejozy) mają haploidalny zestaw chromosomów „n”. O płci człowieka decyduje jedna para chromosomów są to tak zwane chromosomy płci: -para xx warunkuje płeć żeńską, -para xy warunkuje płeć męską. Choroby dziedziczne: -Zespół Dawna- jest to nieprawidłowa liczba chromosomów. Opóźniony rozwój, upośledzenie. -Muskowiscydoza- allel warunkujący jest recesywny, chorują tylko ci u których uszkodzenie występuje w obu allelach. Zaburzenie w wydzielaniu płynów w organiźmie. –Choroba Huntingtona- allel warunkujący chorobę jest dominujący, jeden uszkodzony allel powoduje zachorowanie. Groźne dolegliwości fizyczne. –Hemofilia- allel warunkujący jest recesywny, krew nie tworzy skrzepów. –Fenyloketunoria- uszkodzenie układu nerwowego.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata