profil

Dziedziczenie wg Mendla

poleca 85% 495 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gregor Johann Mendel uznawany dziś jest za prekursora genetyki. Ten augustański zakonnik żyjący w XIX wieku zajmował się dziedziczeniem cech grochu zwyczajnego. Jego wnioski obecnie zwane są prawami Mendla. Poniżej podane jest ich współczesne brzmienie:
- I prawo Mendla (prawo czystości gamet) zakłada, że każda gameta w procesie powstawania (mejozy) otrzymuje tylko jeden allel z paty alleli danego genu, np.:

P: AA x aa

G: A, A ; a, a

F1: Aa - 100%

Aa x Aa

G: A, a ; A, a

F2: 1 : 2 : 1
AA : Aa : aa a - barwa biała, recesywna
z.g.: 75%czerwonych i 25% białych A - Barwa czerwona, dominująca

- II prawo Mendla (prawo niezależnego dziedziczenia cech) zakłada, że poszczególne geny dziedziczą się niezależnie od siebie, tworząc w gametach wszystkie możliwe kombinacje z jednakowym prawdopodobieństwem, zaś w potomstwie całą mozaikę cech, np.:
P: AABB x aabb a - barwa zielona groszku (recesywna) A - barwa żółta groszku (dominująca)
G: AB, AB, AB, AB : ab, ab, ab, ab b - powierzchnia pomarszczona (rec.)
B - powierzchnia gładka (domin.)
F1: AaBb - 100%

F2: 1 x AABB, 2 x AABb, 1 x AAbb, 2 x AaBB, 4 x AaBb, 2 x Aabb, 1 x aaBB, 2 x aaBb, 1 x aabb

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta