profil

Dziedziczenie hemofilii u człowieka

drukuj
poleca 66% 208 głosów

Dziedziczenie hemofilii u człowieka:
H – allel dominujący – warunkuje normalne krzepnięcie krwi (w przypadku hemofilii typu A koduje VIII czynnik krzepnięcia krwi),
h – allel recesywny – warunkuje wystąpienie hemofilii (brak czynnika VIII),
(–) – brak allelu,
X, Y – chromosomy płci.

Istnieją trzy możliwości:
Dziedziczenie hemofilii (1)
Możliwość urodzenia chorego syna (25%) i córki nosicielki (25%)
Dziedziczenie hemofilii u człowieka (2)
Wszystkie dzieci zdrowe, ale możliwość urodzenia córki nosicielki (25%).
Dziedziczenie hemofilii u człowieka (3)
Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego dziecka (syna) wynosi 25%. Hemofilia w układzie homozygotycznym jest letalna (na ogół w życiu płodowym).

W podobny sposób dziedziczony jest daltonizm oraz inne choroby uwarunkowane przez geny recesywne sprzężone z płcią. W przypadku daltonizmu układ homozygotyczny alleli recesywnych nie jest letalny (teoretycznie istnieje zatem możliwość wystąpienia daltonizmu u kobiety).

Przydatne hasło? Tak Nie