profil

Węglowodory aromatyczne (areny)- benzen

poleca 83% 928 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BENZEN

Do węglowodorów aromatycznych (arenów) zalicza się benzen i jego homologi – metylobenzen (toulen), etylobenzen, propylobenzen i ich izomery oraz związki aromatyczne wielopierścieniowe, np. naftalen, antracen. Nazwa ,,aromatyczne” pochodzi stąd, że wiele tych związków wyodrębniono dawniej z różnych olejków żywicznych o przyjemnym aromacie. Jednak związki aromatyczne nie zawsze przyjemnie pachną, a wiele z nich nie ma żadnego zapachu. Mimo to tradycyjna nazwa tej grupy związków – węglowodory aromatyczne – nadal obowiązuje w terminologii chemicznej.
Głównym przedstawicielem arenów jest benzen C6H6. wzór sumaryczny sugeruje, że jest to związek nienasycony.
Benzen jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. Ma mniejsza gęstość niż woda i nie rozpuszcza się w niej. Spala się kopcącym płomieniem, co świadczy o dużej zawartości węgla.
2 C6H6 + 3 O2 → 12 C + 6H2O
Może zajść również spalanie całkowite i półspalanie, zgodnie z równaniami:
2 C6H6 + 12 C + 6 H2O
2 C6H6 + 12 CO + 6 H2O
Brom lepiej rozpuszcza się w benzenie niż w wodzie, o czym świadczy czerwone zabarwienie przez brom warstwy benzenu. Benzen jednak nie odbarwia wody bromowej ani roztworu manganianu VII potasu. Nie wykazuje więc charakteru, gdyż nie zachodzi reakcja addycji bromu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta